Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
Dyrektor szkoły  -  Danuta Samul
Monika Barańska
doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca kl. VI
Barbara Bereszyńska
historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca kl. VIII
Marta Grabarska
język angielski, wychowawca kl. V
Justyna Gola
edukacja wczesnoszkolna, język polski, wychowawca kl. II
Mirosław Jadrych
matematyka, informatyka, technika
Anna Kozłowska
język polski, logopedia, zajęcia rewalidacyjne
Anna Majdecka
psycholog
Marcin Majdecki
przyroda, biologia, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
Dorota Nowakowska
religia
Karolina Pokrop
nauczyciel wspomagający, muzyka, plastyka
Ewa Rogowicz
chemia, fizyka, matematyka, wychowawca kl. IV
ks. Tadeusz Stasiak
religia
Honorata Wiatrowska
edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki, logopedia, wychowawca kl. III
Aneta Wrotecka
pedagog specjalny
Grzegorz Wysocki
wychowanie fizyczne, biblioteka
 

Obsługa szkoły
Justyna Kapuścińska
Wioletta Wojciechowska
Joanna Skrzydlewska
Tomasz Borowiec