Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
A A A
 
KOMUNIKAT Podręczniki na rok szkolny 2022/2023
Poniżej zamieszczamy wykaz podręczników obowiązujących w naszej szkole w roku szkolnym 2022/2023.
Podręczniki do religii należy zakupić we własnym zakresie, natomiast pozostałe podręczniki zapewnia szkoła.
 
Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2022/2023

Tytuł
Autor
Wydawnictwo
Klasa I
Poznaję Boży Świat
Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej
E. Kondrak, E. Mielnicki
Jedność
Klasa II
Idziemy do Jezusa
Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej
J. Czerkawski, E. Kondrak
Jedność
Klasa III
Jezus jest z nami
Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej
J. Czerkawski, E. Kondrak
Jedność
Klasa IV
Miejsce pełne Bogactw
Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Jedność
Klasa V
Szczęśliwi, którzy szukają prawdy.
Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Jedność
Klasa VI
Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno
Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Jedność
Klasa VII
Błogosławieni, którzy szukają Jezusa.
Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Jedność
Klasa VIII
Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi.
Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Jedność