Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
Harmonogram zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2018/2019
Data
Tematyka
Odpowiedzialny
30.08.2018
 • Wybór firmy ubezpieczeniowej
 • Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna
11.09.2018
12.09.2018
13.09.2018
 • Narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego
 • Wybór Klasowych Rad Rodziców, zapoznanie ze Statutem Szkoły, Planem pracy wychowawcy klasowego, z wymaganiami edukacyjnymi z obowiązkowych zajęć lekcyjnych
 • Informacja na temat Egzaminu Gimnazjalnego w klasie III i Egzaminu Ósmoklasisty
 
 • Wychowawcy klas
 
 
 • Dyrektor Szkoły
20.09.2018
 • Wybór Zarządu Rady Rodziców
 • Ustalenie Planu pracy Rady Rodziców
 • Zatwierdzenie Programu wychowawczo-profilaktycznego
 • Dyrektor Szkoły
24.10.2018
 • Spotkanie z wychowawcami „Informacja o postępach w nauce i zachowaniu”
 • Dyrektor Szkoły, Wychowawcy klas
06.11.2018
 • Szkolenie nt. dopalaczy
 • Dyrektor Szkoły
30.01.2019
 • Egzamin Gimnazjalny, Egzamin Ósmoklasisty – przypomnienie zasad
 • Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i szkoły?
 • Spotkanie z przedstawicielami szkół średnich
 • Spotkanie z wychowawcami – omówienie wyników nauczania
 • Dyrektor Szkoły
 • Pedagog
 
 • Wychowawcy klas
25.04.2019
 • Konsekwencje prawne stosowania cyberprzemocy agresji rówieśniczej
 • Informacja o postępach w nauce i zachowaniu
 • Dyrektor Szkoły, Policja
 • Wychowawcy klas
03.06.2019
 • Propozycje ocen rocznych – informacja dla Rodziców podczas spotkań klasowych
 • Spotkanie z Radami Klasowymi Rodziców w celu omówienia organizacji Festynu Rodzinnego
 • Jak przygotować dziecko do świadomego planowania kariery zawodowej?
 • Wychowawcy klas
 
 • Dyrektor Szkoły
 
 • Pedagog
12.06.2019
 • Spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły -podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny 2018/2019
 • Dyrektor Szkoły