Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
Dyrektor szkoły  -  mgr Danuta Samul
mgr Monika Barańska
doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne, wychowawca kl. IV
mgr Barbara Bereszyńska
historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca kl. VI
mgr Marta Grabarska
język angielski, edukacja językowa - język obcy nowożytny kl. I-III
mgr Justyna Gola
edukacja wczesnoszkolna, język polski, wychowawca kl. III
mgr Mirosław Jadrych
matematyka, informatyka, technika, programowanie
mgr Anna Kozłowska
język polski, logopedia,
wychowawca kl. VII
mgr Anna Majdecka
język niemiecki, pedagog
mgr Marcin Majdecki
przyroda, biologia, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Justyna Marszałkowska
edukacja wczesnoszkolna, plastyka, programowanie, muzyka, wychowawca kl. II
mgr Edyta Selka
chemia, fizyka, matematyka,
wychowawca kl. VIII
ks. Tadeusz Stasiak
religia
mgr Beata Zawierucha
edukacja wczesnoszkolna, programowanie, wychowawca kl. I
mgr Grzegorz Wysocki
wychowanie fizyczne, biblioteka, świetlica
 

Obsługa szkoły
Justyna Kapuścińska
Wioletta Wojciechowska
Joanna Skrzydlewska
Tomasz Borowiec