Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
Harmonogram wyjazdów na basen uczniów klasy I
w okresie III - VI 2018
 
data   
   godzina
05 marca 2018  
   11:00 – 13:45
19 marca 2018  
   11:00 – 13:45
16 kwietnia 2018  
   09:00 – 11:30
07 maja 2018  
   11:00 – 13:45
21 maja 2018  
   11:00 – 13:45
11 czerwca 2018  
   11:00 – 13:45