Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
Realizacja projektu #SuperKoderzy w szkole w Drążnej odbywa się z uczniami klasy IV. 10-osobowa grupa zajmuje się nauką programowania oraz budowaniem robotów, na zakup których nasza szkoła otrzymała grant od Fundacji Orange.
 
Zapraszamy do relacji ze spotkań SuperKoderów w Drążnej: https://szkoly.superkoderzy.pl/drazna-2020/ 
 
#SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Adresowany jest do szkół podstawowych oraz uczniów w wieku 9-14 lat. W czasie trwania programu dzieci uczą się programowania, podstaw robotyki i poznają świat nowych technologii nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego, muzyki, matematyki czy języków obcych.