Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
Zarząd Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej
w roku szkolnym 2017/2018
 
Zarząd Rady Rodziców
Przewodnicząca
Agnieszka Purul
Z-ca Przewodniczącej
Agnieszka Blimka
Skarbnik
Aldona Stępniak
Protokolant
Magdalena Gorzelańczyk
Członkowie
Dorota Kwiatkowska, Karolina Kawa, Ryszard Dobrowolski
       
 
Klasowe Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej
w roku szkolnym 2017/2018
Klasowe Rady Rodziców
Klasa I
   1. Ludwiczak Agnieszka
   2. Kwiatkowska Dorota
   3. Wrzesińska Iwona
Klasa VII
   1. Pomorska Joanna
   2. Wróblewska Monika
   3. Gorzelańczyk Magdalena

Klasa IIa
   1. Tylkowska Hanna
   2. Kuchowicz Anna
   3. Kawa Karolina
Klasa IIb
   1. Stępniak Aldona
   2. Chmiel Rafał
   3. Płuciennik Lucyna
Klasa IIc
   1. Blimka Agnieszka
   2. Żak Iwona
   3. Domińska Ewa
Klasa IIIa
   1. Purul Agnieszka
   2. Gorzelańczyk Urszula
   3. Radecka Joanna
Klasa IIIb
   1. Górniak Anna
   2. Miara Danuta
   3. Dobrowolski Ryszard