Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
Zarząd Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej
w roku szkolnym 2021/2022
 
Zarząd Rady Rodziców
Przewodnicząca
Katarzyna Siuda
Z-ca Przewodniczącej
Monika Olszewska
Skarbnik
Monika Wróblewska
Protokolant
Magdalena Gorzelańczyk
Członkowie
Sebastian Manc, Małgorzata Pińska, Katarzyna Kalecka, Agnieszka Kukulska
       
Klasowe Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022
 
KLASA I
1. Joanna Hałas
2. Monika Staszak
3. Sebastian Manc
 
KLASA II
1. Monika Olszewska
2. Katarzyna Siuda
3. Joanna Jóźwiak
 
KLASA III
1. Alicja Nazaruk
2. Małgorzata Pińska
3. Katarzyna Kalecka
 
KLASA IV
1. Karolina Andrzejewska
2. Katarzyna Kalecka
3. Marta Matuszewska
 
KLASA V
1. Agnieszka Kukulska
2. Edyta Drzewiecka
3. Iwona Wrzesińska
 
KLASA VII
1. Monika Wróblewska
2. Magdalena Gorzelańczyk
3. Ewa Roszak
 
KLASA VIII
1. Zofia Szrama
2.  Katarzyna Siuda
3.  Agnieszka Andrzejak