Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
Zarząd Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej
w roku szkolnym 2022/2023
 
Zarząd Rady Rodziców
Przewodnicząca
Alina Kostyszyn
Z-ca Przewodniczącej
Sebastian Manc
Skarbnik
Monika Wróblewska
Protokolant
Magdalena Gorzelańczyk
Członkowie
Joanna Hałas, Monika Staszak, Magdalena Borowiec, Sylwia Kolska, Joanna Jóźwiak, Ewelina Chorążyczewska, Agnieszka Czapska, Żaneta Chojnacka, Paulina Andryszak, Karolina Rakowicz, Agnieszka Kukulska, Edyta Drzewiecka, Kalina Parol, Ewa Roszak
       
Klasowe Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
 
KLASA II
   1. Sebastian Manc
   2. Monika Staszak
   3. Joanna Hałas
KLASA III
   1. Magdalena Borowiec
   2. Sylwia Kolska
   3. Joanna Jóźwiak
KLASA IV
   1. Ewelina Chorążyczewska
   2. Agnieszka Czapska
   3. Alina Kostyszyn
KLASA V
   1. Żaneta Chojnacka
   2. Paulina Andryszak
   3. Karolina Rakowicz
KLASA VI
   1. Agnieszka Kukulska
   2. Edyta Drzewiecka
   3. Kalina Parol
KLASA VIII
   1. Monika Wróblewska
   2. Magdalena Gorzelańczyk
   3. Ewa Roszak