Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
Zarząd Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej
w roku szkolnym 2020/2021
 
Zarząd Rady Rodziców
Przewodnicząca
Agnieszka Purul
Z-ca Przewodniczącej
Monika Olszewska
Skarbnik
Monika Wróblewska
Protokolant
Magdalena Gorzelańczyk
Członkowie
Katarzyna Siuda, Joanna Jóźwiak, Ewelina Chorążyczewska, Alina Kostyszyn, Agnieszka Czapska, Karolina Rakowicz, Katarzyna Kalecka, Magdalena Ciesiewicz, Edyta Drzewiecka, Agnieszka Kukulska, Marika Sypniewska, Ewa Roszak, Natalia Dzikowska, Małgorzata Nowaczyk, Zofia Szrama, Ewelina Dolata-Wilczewska, Anna Molenda
       
Klasowe Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021
 
KLASA I
1. Olszewska Monika
2. Siuda Katarzyna
3. Jóźwiak Joanna
 
KLASA II
1. Chorążyczewska Ewelina
2. Kostyszyn Alina
3. Czapska Agnieszka
 
KLASA III
1. Kalecka Katarzyna
2. Rakowicz Karolina
3. Ciesiewicz Magdalena
 
KLASA IV
1. Sypniewska Marika
2. Kukulska Agnieszka
3. Drzewiecka Edyta
 
KLASA VI
1. Wróblewska Monika
2. Gorzelańczyk Magdalena
3. Roszak Ewa
 
KLASA VII
1. Dzikowska Natalia
2. Nowaczyk Małgorzata
3. Szrama Zofia
 
KLASA VIII
1. Purul Agnieszka
2. Molenda Anna
3. Dolata-Wilczewska Ewelina