Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
NaCoBeZU
Na Co Będę Zwracać Uwagę
Na Co Ty Musisz Zwrócić Uwagę
Jaki był stopień samodzielności ucznia w sformułowaniu tematu?
Czy sam wszystko wymyśliłeś?
Czy planując prace ustalono takie zadania do wykonania, które później rzeczywiście były konieczne do zrealizowania zamierzonego celu?
Czy wszystko co konieczne zaplanowałeś?
Na ile uczeń wykazał się samodzielnością podczas wystąpienia konieczności skorygowania planu i dokonania w nim zmian?
Czy w razie potrzeb potrafiłeś dokonać zmian w planie?
Czy w projekcie realizowanym grupowo nastąpiło dobre zaplanowanie zadań dla poszczególnych członków zespołu?
Czy pracując w grupie podzieliliście się zadaniami?
Czy zaplanowane terminy wykonania poszczególnych zadań etapowych były później realizowane?
Czy dobrze zaplanowałeś terminy zadań?
Jak został osiągnęły stopień realizacji tematu projektu w zakresie obranego zagadnienia?
Jak dobrze zająłeś się swoim tematem?
Jaki został osiągnięty poziom uogólnień tematyki projektu?
Czy wyciągnąłeś wnioski dotyczące projektu?
Czy zastosowano właściwy poziom szczegółowości opracowywania tematu, w stosunku do posiadanego i wykorzystanego materiału?
Jak dokładnie zająłeś się swoim tematem?
Czy wykorzystane zostały różnorodne źródła informacji?
Z pomocy czego korzystałeś?
Czy informacje były rzetelnie zbierane?
Czy sprawdziłeś informacje?
Czy przyjęta forma prezentacji była atrakcyjna dla widzów?
Jak zaprezentowałeś swój projekt?
Czy została opracowana rzetelna dokumentacja projektu?
Czy zrobiłeś dobrą dokumentację?
Jaki był poziom plastyczno-graficzny opracowanej dokumentacji?
Czy dokumentacja była estetyczna i dopracowana?
Czy sformułowane wnioski są adekwatne do zebranego materiału?
Czego projekt i praca w nim Cię nauczyły?
Czy przewidziane zostało praktyczne wykorzystanie zaprezentowanych wniosków?
Jak można Twój projekt wykorzystać?