Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
   Od września 2022r. odbywają się w szkole w Drążnej zajęcia rozwijające umiejętności programistyczne uczniów w oparciu o zestawy edukacyjne LEGO Spike Prime. Dla uczniów to angażujące i pełne doświadczeń lekcje z wykorzystaniem klocków konstrukcyjnych i aplikacji sterującej, które rozwijają analityczne i krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania złożonych problemów metodami projektowymi oraz twórcze myślenie i kreatywne projektowanie zaawansowanych konstrukcji. Lekcje nawiązujące tematycznie do zjawisk i pojęć z rzeczywistego otoczenia uczniów, sprawiają, że nauka przedmiotów ścisłych staje się pasjonującą przygodą pełną ciekawych wyzwań i zadań. Praca w zespole i wspólne tworzenie instrukcji, programów i rozwiązywanie złożonych problemów przygotowuje uczniów do życia w dorosłym świecie i podjęcia zawodów przyszłości. Jednak przede wszystkim to rozwijająca wyobraźnię zabawa oparta na technicznych zagadnieniach programowania i robotyki.
   Zajęcia realizowane są w klasie V, a nauczycielem je prowadzącym jest Mirosław Jadrych. Zestawy edukacyjne Lego pozyskane zostały ze środków w ramach programu Laboratoria Przyszłości.
 
2022-09-20--12-24-16