Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
1
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych
03 września 2018r.
2
Zajęcia dydaktyczne dzielone na dwa okresy
I półrocze: 03 września 2018r. - 13 stycznia 2019r.
II półrocze: 14 stycznia 2019r. - 21 czerwca 2019r.
3
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2018r.
4
Wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów

5
Ferie zimowe
14 – 27 stycznia 2019r.
6
Wiosenna przerwa świąteczna
18 – 23 kwietnia 2019r.
7
Egzamin ósmoklasisty
część polonistyczna: 15 kwietnia 2019r.
część matematyczna: 16 kwietnia 2019r.
część z języka obcego nowożytnego: 17 kwietnia 2019r.
8
Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum
część humanistyczna: 10 kwietnia 2019r.
część matematyczno–przyrodnicza: 11 kwietnia 2019r.
część z języka obcego nowożytnego: 12 kwietnia 2019r.
9
Propozycje ocen rocznych i końcowych
14 maja 2018r.
10
Wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów
14 czerwca 2018r.
11
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych
21 czerwca 2019r.
12
Ferie letnie
22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.