Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
1
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
04 września 2017r
2
Zajęcia dydaktyczne dzielone na dwa okresy
I półrocze: 04 września 2017r. – 14 stycznia 2018r.
II półrocze: 15 stycznia 2018r. – 22 czerwca 2018r.
3
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2017r.
4
Wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów
do 12 stycznia 2018r.
5
Ferie zimowe
12 – 25 lutego 2018r.
6
Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca – 3 kwietnia 2018r.
7
Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum
część humanistyczna: 18 kwietnia 2018r.
część matematyczno–przyrodnicza: 19 kwietnia 2018r.
część z języka obcego nowożytnego: 20 kwietnia 2018r.
8
Propozycje ocen rocznych i końcowych
14 maja 2018r.
9
Wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów
14 czerwca 2018r.
10
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
22 czerwca 2018r.
11
Ferie letnie
23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.