Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
I półrocze: 01 IX 2022r. – 15 I 2023r.                II półrocze: 16 I 2023r. – 23 VI 2023r.
 
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
1 września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2022 r.
Wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów
Do 13.01.2023r.
Ferie zimowe

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna
6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty
23- 25.05.2023r.
Propozycje ocen rocznych
1.06.2023r.
Wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów
Do 14.06.2023r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie
24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.