Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
Nazwa
Koniec
1. Podjęcie decyzji dotyczącej tematu projektu i akceptacja propozycji projektu
06.05.2018
2. Wstępne zapoznanie się z wybranym zagadnieniem
13.05.2018
3. Przygotowanie Planu Pracy - OCENA 
20.05.2018
4. Realizacja ustalonego planu
27.05.2018
5. Opracowanie pisemnej dokumentacji - OCENA
27.05.2018
6. Prezentacja projektu podczas Festiwalu Nauki
10.06.2018
7. Ewaluacja i ocena projektu - OCENA
15.06.2018