Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
Nazwa
Koniec
1. Podjęcie decyzji dotyczącej tematu projektu i akceptacja propozycji projektu
28.04.2019
2. Wstępne zapoznanie się z wybranym zagadnieniem
12.05.2019
3. Przygotowanie Planu Pracy - OCENA 
19.05.2019
4. Realizacja ustalonego planu
02.06.2019
5. Opracowanie pisemnej dokumentacji - OCENA
02.06.2019
6. Prezentacja projektu podczas Festiwalu Nauki
09.06.2019
7. Ewaluacja i ocena projektu - OCENA
do 13.06.2019