Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
Poniżej zamieszczamy odnośniki do stron Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące:
 
-egzaminu ósmoklasisty: informacje i Informatory 
 
-egzaminu gimnazjalnego: informacje i Informatory