Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
W dokumentacji, którą przygotowujesz zastosowana ma zostać czcionka o rozmiarze 14 punktów, odstępy 1,5 wiersza, wszystkie marginesy 2cm, format A4.
W przypadku odręcznego przygotowania dokumentacji pismo musi być czytelne, na papierze w kratkę, format A4, marginesy jak wyżej.
 
Dokumentacja składa się z:
a. Strona tytułowa zawierająca:
       ·  tytuł projektu
       ·  nazwisko/a autora/ów
       ·  przedmiot, z którym projekt jest powiązany 
       ·  nazwa klasy i szkoły 
       ·  termin wykonania
b. Spis treści z numerami stron
c. Streszczenie projektu – wstęp (od 0,5 do 1 strony)
d. Ogólna charakterystyka projektu (od  5 do 30 stron)
e. Obserwacje i wnioski (od 0,5 do 1 strony)
f.  Bibliografia
g. Załączniki
 
Dokumentację może stanowić również plansza o wymiarach 70cm na 100cm wg poniższego schematu: