Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
 
Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2021/2022
 
Przedmiot
Nazwa programu
Autor
Nr w szkolnym
zestawie programów
Edukacja
wczesnoszkolna
Program Edukacji wczesnoszkolnej
J. Hanisz
P-01/2021-2022
Muzyka
Lekcja muzyki – program nauczania muzyki w szkole podstawowej
M. Gromek, G. Kilbach
P-02/2021-2022
Plastyka
Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej
M. Kwiecień
P-03/2021-2022
Geografia
Geografia. Program nauczania Szkoła Podstawowa klasy 5-8
A. Głowacki, A. Lecho-wicz, M. Lechowicz, P. Stankiewicz
P-04/2021-2022
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej
J. Słoma
P-05/2021-2022
Biologia
Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej Puls życia
A. Zdziennicka
P-06/2021-2022
Przyroda
„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej
J. Golanko
P-07/2021-2022
Język niemiecki
Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej Wariant II.2
A. Kubicka
P-08/2021-2022
Język polski
„Między nami”. Program nauczania języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej
J. Piasta-Siechowicz,
A. Łuczak, A. Murdek,
E. Prylińska
P-09/2021-2022
Język angielski
kl.3
Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III
M. Bogucka
P-10/2021-2022
Język angielski
kl. 1-2
Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa kl. I-III
I. Studzińska, A. Męde-la, M. Kondro, E. Pio-trowska, A. Sikorska
P-11/2021-2022
Język angielski
kl. 4-8
Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego(szkoła podstawowa, kl. IV-VIII)
E. Piotrowska,
T. Sztyber
P-12/2021-2022
Chemia
Program nauczania z chemii w szkole podstawowej WSiP (Ciekawa Chemia)
H. Gulińska, J. Smoliń-ska
P-13/2021-2022
Fizyka
Program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej
B. Saganowska
P-14/2021-2022
Wychowanie
fizyczne
Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej wraz z planami pracy, kryteriami oceniania
S. Żołyński
P-15/2021-2022
Wychowanie do życia w rodzinie
„Wędrując ku dorosłości” Program nauczania – wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4-8 szkoły podstawowej
T. Król
P-16/2021-2022
Doradztwo
zawodowe
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Program autorski
mgr M. Barańska
P-17/2021-2022
Informatyka      
kl. 4-6
Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI
G. Koba
P-18/2021-2022
Informatyka               
kl. 7-8
Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy VII-VIII
G. Koba
P-19/2021-2022
Matematyka
Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej
M. Jucewicz, M. Kar-piński, J. Lech
P-20/2021-2022
Technika
Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”
L. Łabecki, M. Łabecka
P-21/2021-2022
Wiedza
o społeczeństwie
Dziś i jutro. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej
B. Furman
P-22/2021-2022
Historia
Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”
T. Maćkowski
P-23/2021-2022
Religia
kl.1
Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem
Komisja Wychowania Katolickiego KEP
P-24/2021-2022
Religia
kl. 2 -3
W rodzinie dzieci Bożych
ks. T. Śmiech,
E. Kondrak, B. Nosek
P-25/2021-2022
Religia
4-6
Odkrywamy Tajemnice Bożego Świata
ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak, B. Nosek
P-26/2021-2022
Religia
kl. 5
Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość
ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak
P-27/2021-2022
Religia
kl. 7-8
Kim jestem jako człowiek, kim chce być jako chrześcijanin
ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak, B. Nosek
P-28/2021-2022

Program zajęć rozwijających w klasie I
„Z doświadczeniami za Pan Brat”
Program autorski
mgr B. Zawierucha
P-29/2021-2022

Program zajęć rozwijających w klasie II
„Z doświadczeniami za Pan Brat”
Program autorski
mgr B. Zawierucha
P-30/2021-2022

Program zajęć rozwijających w klasie III „Matematyka w świecie przyrody”
Program autorski
mgr J. Marszałkowska
P-31/2021-2022

Program zajęć teatralnych w klasach I-III „Teatr musi grać”
Program autorski
mgr J. Marszałkowska
P-32/2021-2022

Program zajęć rozwijających
z matematyki w klasie V
Program autorski
mgr M. Jadrych
P-33/2021-2022

Program zajęć rozwijających
z matematyki w klasie VII
Program autorski
mgr M. Jadrych
P-34/2021-2022

Program zajęć rozwijających
z języka angielskiego w klasie VIII
Program autorski
mgr M. Grabarska
P-35/2021-2022