Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2017/2018
 
Przedmiot
Nazwa programu
– oddziały szkoły podstawowej
Autor programu
Nr programu
w Szkolnym Zestawie Programów
edukacja wczesnoszkolna kl. I-III
Program edukacji wczesnoszkolnej
J. Hanisz
P - 01/2017-2018
język angielski kl. I
Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III
M. Bogucka
P - 02/2017-2018
religia kl. I
W rodzinie dzieci Bożych
ks. dr T. Śmiech,
E. Kndrak, B. Nosek
P - 03/2017-2018
biologia kl. VII
Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej
A. Zdziennicka
P - 04/2017-2018
chemia kl. VII
Program nauczania chemii w szkole podstawowej
H. Gulińska,
J. Smolińska
P - 05/2017-2018
fizyka kl. VII
Program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej
B. Sagnowska
P - 06/2017-2018
historia kl. VII
Program nauczania historii w klasach 4–8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”
T. Maćkowski
P - 07/2017-2018
informatyka kl. VII
Informatyka. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy VII-VIII
G. Koba
P - 08/2017-2018
język angielski kl. VII
Program nauczania języka angielskiego dla klas VII-VIII
E. Piotrowska,
T. Sztyber
P - 09/2017-2018
język niemiecki kl. VII
Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej. Wariant II.2
A. Kubicka
P - 10/2017-2018
język polski kl. VII
„Między nami”. Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej
J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdek, E. Prylinska
P - 11/2017-2018
matematyka kl. VII
Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej
M. Jucewicz,
M. Karpiński, J. Lech
P - 12/2017-2018
muzyka kl. VII
Program nauczania muzyki w szkole podstawowej
T. Wójcik
P - 13/2017-2018
plastyka kl. VII
Programu nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej
B. Mikulik
P - 14/2017-2018
religia kl. VII
Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin
ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak, B. Nosek
P - 15/2017-2018
wychowanie do życia
w rodzinie kl. VII
Wędrując ku dorosłości. Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej
T. Król
P - 16/2017-2018
wychowanie fizyczne kl. VII
Program nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej – program autorski
G. Wysocki
P - 17/2017-2018
doradztwo zawodowe
Program doradztwa zawodowego w szkole podstawowej „Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego” – program autorski
M. Barańska
P - 18/2017-2018
 
Przedmiot
Nazwa programu – oddziały gimnazjalne
Autor programu
Nr programu
w Szkolnym
Zestawie Programów
biologia
Program nauczania biologii w klasach I-III gimnazjum „Puls życia”
A. Zdziennicka
P - 19/2017-2018
chemia
Program nauczania chemii w gimnazjum
T. Kulawik, M. Litwin
P - 20/2017-2018
edukacja dla bezpieczeństwa kl. III
Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych
J. Słoma
P - 21/2017-2018
fizyka
Program nauczania fizyki w gimnazjum „Spotkania z fizyką”
T. Kulawik,
G. Francuz-Ornat
P - 22/2017-2018
geografia
Program nauczania geografii  dla gimnazjum
E. M. Tuz
P - 23/2017-2018
historia
„Śladami przeszłości” program nauczania ogólnego historii w klasach I-III gimnazjum
T. Kowalewska, T. Maćkowski
P - 24/2017-2018
informatyka kl. II
Informatyka. Podstawowe tematy. Program nauczania  informatyki w gimnazjum
G. Koba
P - 25/2017-2018
język angielski
Program nauczania języka angielskiego, poziom III.1
B. Tittenbrum,
E. Piotrowska
P - 26/2017-2018
język niemiecki
Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III gimnazjum. Poziom III.0 dla początkujących
M. Wawrzyniak
P - 27/2017-2018
język polski
„Między nami”. Program nauczania języka polskiego w gimnazjum
A. Łuczak,
E. Prylińska
P - 28/2017-2018
matematyka
Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I-III gimnazjum)
M. Jucewicz,
M. Karpiński, J. Lech
P - 29/2017-2018
plastyka kl. II
Sztuka w zasięgu ręki. Program nauczania plastyki w gimnazjum
A. Przybyszewska-Pietrasiak
P - 30/2017-2018
religia
Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach
Komisja Wychowania Katolickiego KEP Przewodniczący: bp M. Mendyk
P - 31/2017-2018
wiedza o społeczeństwie
Dziś i Jutro. Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum
T. Kowalewska
P - 32/2017-2018
wychowanie do życia w rodzinie
Wędrując ku dorosłości, Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas I-III gimnazjum.
T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk
P - 33/2017-2018
wychowanie fizyczne
Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie – Sport –Rekreacja
U. Kierczak, J. Janota
P - 34/2017-2018
zajęcia artystyczne kl. II
 
 
P - 35/2017-2018
zajęcia techniczne
Zajęcia techniczne. Program nauczania dla gimnazjum
U. Białka
P - 36/2017-2018