Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
 
Podręczniki do nauki religii na rok szkolny 2021/2022 należy nabyć we własnym zakresie zgodnie
z poniższym wykazem:
 
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
Klasa I
Poznaję Boży Świat
Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej
E. Kondrak, D. Krupiński,
J. Snopek
Jedność
Klasa II
Idziemy do Jezusa
Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej
D. Krupiński, J. Snopek
Jedność
Klasa III
Jezus jest z nami
Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej
J. Czerkawski, E. Kondrak
Jedność
Klasa IV
Miejsce pełne Bogactw
Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej
ks. dr K. Mielnicki,
E. Kondrak, E. Parszewska
Jedność
Klasa V
Szczęśliwi, którzy szukają prawdy.
Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak
Jedność
Klasa VII
Błogosławieni, którzy szukają Jezusa
Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej
ks. dr K. Mielnicki,
E. Kondrak, E. Parszewska
Jedność
Klasa VIII
Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi
Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej
ks. dr K. Mielnicki,
E. Kondrak, E. Parszewska
Jedność
 
Przedstawiamy wykaz podręczników obowiązujących w naszej szkole na rok szkolny 2021/2022.
Podręczniki i ćwiczenia zostaną udostępnione przez bibliotekę szkolną na początku roku szkolnego.
 
Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2021/2022
 
Przedmiot
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
KLASA I
Edukacja
wczesnoszkolna
Nowi tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik. Części 1-5

A. Burdzińska, A. Banasiak,

J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Język angielski
Tiger&Friends 1

C. Read, M. Ormerod,

M. Kondro

Macmillan Polska
Sp. z o.o.
Religia
Poznaję Boży świat.  Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej
E. Kondrak, D. Kurpiński,

J. Snopek

Jedność
KLASA II
Edukacja
wczesnoszkolna
Nowi Tropiciele.
Część 1-5
A. R. Kamińscy, A. Danielewicz-Malinowska, J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Język angielski
Tiger&Friends 2
C. Read, M. Ormerod,
M. Kondro
Macmillan Polska
Sp. z o.o.
Religia
Idziemy do Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy 2 szkoły podstawowej
J. Czerkawski, E. Kondrak
Jedność
KLASA III
Edukacja
wczesnoszkolna
Nowi Tropiciele klasa 3
A. Banasiak, A. Brudzińska
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Język angielski
New English Adventure. Podręcznik. Poziom 3
T. Lochowski, A. Worall,
A. Tkacz
Pearson Central Europe Sp. z o.o.
Religia
Jezus jest z nami. Podręcznik do religii dla klasy 3 szkoły podstawowej +ćwiczenie
J. Czerkawski, E. Kondrak
Jedność
KLASA IV
Przyroda
Tajemnice przyrody. Podręcznik do przy-rody dla klasy czwartej szkoły podstawowej
M. Marko-Worłowska,
F. Szlajer, J. Stawarz
Nowa Era
Język angielski
Brainy. Klasa 4
N. Beare
Macmillan Polska Sp. z o.o.
Język polski
Między nami. Podręcznik do języka pol-skiego dla klasy 4 szkoły podstawowej
A. Łuczak, A. Murdzek, K. Krzemieniowska-Kleban
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp.k
Matematyka
Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej
M. Dobrowolska,
M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp.k
Historia
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej.
B. Olszewska, W Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski
Nowa Era Sp. z o.o.
Informatyka
Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV
G. Koba
Migra sp. z o.o.
Technika
Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
L. Łabecki, M. Łabecka
Nowa Era Sp. z o.o.
Religia
Miejsce Pełne Bogactw. Podręcznik do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej
ks. K. Mielnicki. E Kondrak, B.Nosek
Jedność
Plastyka
Plastyka 4
M. Kwiecień, W. Zygmunt
MAC EDUKACJA
Muzyka
Lekcja muzyki
G. Klibach, M. Gromek
Nowa Era
 KLASA V
Biologia
Puls życia 5. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej
M. Stękas, J. Stawarz
Nowa Era
Geografia
Geografia Podręcznik 5
A. Głowacz, A. Lechowicz, M. Lechowicz,
P. Stankiewicz
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Język polski
Między nami. Podręcznik do języka pol-skiego dla klasy 5 szkoły podstawowej
A. Łuczak, A. Murdzek
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp.k
Język angielski
Brainy. Klasa 5
N. Beare
Macmillan Polska Sp. z o. o.
Matematyka
Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej
M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. o.o. sp.k
Historia
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej
G. Wojciechowski
Nowa Era p. z o.o.
Informatyka
Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V
G. Koba
Migra Sp. z o.o.
Technika
Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej
L. Łabecki, M. Łabecka
Nowa Era Spółka z o.o.
Religia
Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak
Jedność
Plastyka
Plastyka 5
M. Kwiecień
MAC Edukacja
Muzyka
Lekcja Muzyki 5
M. Gromek, G. Kilbach
Nowa Era
 KLASA VII
Biologia
Puls życia 7. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
M. Jefimow
Nowa Era
Geografia
Geografia podręcznik 7
A. Głowacz, A. Lechowicz, M. Lechowicz, P. Stankiewicz
Wydawnictwo szkolne i Pedagogiczne
Język niemiecki
Magnet smart
G. Motta
Lektor Klett
Język angielski
Repetytorium Ósmoklasisty część 1
M. Mann, S.Taylore-Knowles
Macmillan Polska Sp. Z o.o.
Fizyka
Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7
B. Saganowska, M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier, D. Szot-Gawlik, M. Godlewska
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Chemia
Ciekawa chemia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7
H. Gulińska, J. Smolińska
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Język polski
Między nami. Język polski 7
A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R.Maszka
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp.k
Historia
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak
Nowa Era sp. z o.o.
Informatyka
Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII
G. Koba
Migra Sp. z o.o.
Matematyka
Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Z. Bolałek. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M.Karpiński, J. Lech, A. Mysior, K. Zarzycka
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp.k
Religia
Błogosławieni, którzy szukają Jezusa .Podręcznik do religii dla klasy 7 szkoły podstawowej
ks. K. Mielnicki, E Kondrak, E. Parszewska
Jedność
Plastyka
Plastyka 7
M. Kwiecień, W. Sygut
MAC EDUKACJA
Muzyka
Lekcja muzyki
G. Klibach, M. Gromek
NOWA ERA
 KLASA VIII
Geografia
Geografia podręcznik 8
A. Głowacz, A. Lechowicz,
M. Lechowicz, P. Stankiewicz
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej
J. Słoma
Nowa Era
Biologia
Puls życia 8. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej
B. Sągin, A. Boczarowski,
M. Sęktas
Nowa Era
Język niemiecki
Magnet smart 2
G. Motta
Lektor Klett
Język angielski
Repetytorium Ósmoklasisty część 2
M. Mann, S. Taylore-Knowles
Macmillan Polska Sp. z o.o.
Fizyka
Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8
B. Saganowska, M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier, D. Szot – Gawlik, M. Godlewska
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Chemia
Ciekawa Chemia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8
H. Gulińska, J. Smolińska
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Język polski
Między nami. Język polski 8
A. Łuczak, A.Suchowierska,
E. Prylińska, K. Krzemieniewska-Kleban
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k
Wiedza o społeczeństwie
Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej
I. Janicka, A. Janicki, A. Klucia – Maćkowska, T. Maćkowski
Nowa Era Sp. z o.o.
Historia
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej
R. Śniegocki, A. Zielińska
Nowa Era sp. z o.o.
Informatyka
Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII
G. Koba
Migra Sp. z o.o.
Matematyka
Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, A. Mysior, K. Zarzycka
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp.k
Religia
Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi. Podręcznik do religii dla klasy 8 szkoły podstawowej
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Jedność
 
 
Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły