Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.
 
Na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020 zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą tam aktualizowane i uzupełniane o nowe treści.
 
 
Prezentacja nt. rekrutacji rocznika 2019/2020
Rozmiar: 1.96MB Pobierz plik: pdf
 
Ulotka rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych 2019/2020 A4 pierwsza strona
Rozmiar: 0.51MB Pobierz plik: jpg
 
Ulotka rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych 2019/2020 A4 druga strona
Rozmiar: 0.51MB Pobierz plik: jpg
 
Ulotka rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych 2019/2020 A4 pdf
Rozmiar: 2.62MB Pobierz plik: pdf
 
Ponadto pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 można kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl lub rekrutacja@ko.poznan.pl
 
 
Materiały do pobrania (pdf)
- uwaga: poniższe materiały odnoszą się do struktur szkolnictwa w Polsce sprzed reformy systemu edukacji i mają jedynie charakter poglądowy
 
Publikacja
Informacje dodatkowe
Informator opracowano w ramach projektu "Euroguidance" współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.