Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
 
Hufiec Pracy 15 – 19 w Słupcy rozpoczyna rekrutacje do swojej jednostki!
Oferujemy:
- pomoc w poszukiwaniu pracodawców, u których możesz odbyć praktyczną naukę zawodu,
- konsultacje dotyczące wyboru kształcenia,
- wparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
- zdobywanie nowych kwalifikacji i kompetencji,
- szkolenia,
- aktywny i atrakcyjny wypoczynek.
Więcej szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji i działań OHP, można zdobyć w :
·       Młodzieżowym Centrum Kariery w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, tel. 63 275 35 50
Hufcu Pracy 15 – 19 w Słupcy, ul. Warszawska 33, tel. 63 275 10 50 wew. 23
 
 
 
 
 
 
 
Informacje o szkołach z Powiatu Słupeckiego i ich ofercie edukacyjnej
 
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Piłsudskiego w Słupcy
 
Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy
 
Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie
 
 
 
 
Materiały do pobrania (pdf)
- uwaga: poniższe materiały odnoszą się do struktur szkolnictwa w Polsce sprzed reformy systemu edukacji i mają jedynie charakter poglądowy
 
Publikacja
Informacje dodatkowe
Informator opracowano w ramach projektu "Euroguidance" współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.