Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
 
Informator dotyczący oferty kształcenia szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 przygotowany przez Powiat Słupecki jest dostępny w systemie elektronicznej rekrutacji do szkół: https://nabor.pcss.pl/slupca/
 
Rekrutacja do szkół w Powiecie Słupeckim będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego.
 
Pod powyższym adresem internetowym, dla uczniów (kandydatów do szkół) zamieszczone są również harmonogram rekrutacji oraz poradnik dotyczący elektronicznej rekrutacji do szkół.
 
Link do materiału promującego szkół Powiatu Słupeckiego (klip):
 
Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych Powiatu Słupeckiego (plik pdf):
 
 
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.
 
Na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020 zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą tam aktualizowane i uzupełniane o nowe treści.
 
 
Prezentacja nt. rekrutacji rocznika 2019/2020
Rozmiar: 1.96MB Pobierz plik: pdf
 
Ulotka rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych 2019/2020 A4 pierwsza strona
Rozmiar: 0.51MB Pobierz plik: jpg
 
Ulotka rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych 2019/2020 A4 druga strona
Rozmiar: 0.51MB Pobierz plik: jpg
 
Ulotka rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych 2019/2020 A4 pdf
Rozmiar: 2.62MB Pobierz plik: pdf
 
Ponadto pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 można kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl lub rekrutacja@ko.poznan.pl
 
 
Materiały do pobrania (pdf)
- uwaga: poniższe materiały odnoszą się do struktur szkolnictwa w Polsce sprzed reformy systemu edukacji i mają jedynie charakter poglądowy
 
Publikacja
Informacje dodatkowe
Informator opracowano w ramach projektu "Euroguidance" współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.