Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018
 
Rada Samorządu Uczniowskiego
Martyna Miara, Patryk Mikołajczyk, Samanta Pietrzak, Dominika Stępniak, Weronika Gorzelańczyk, Dawid Żak
 
Opiekunami Samorządu są: pani Monika Barańska i pan Grzegorz Wysocki.