Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
Skład Samorządu Uczniowskiego
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018/2019
 
Rada Samorządu Uczniowskiego
Patryk Mikołajczyk - Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Zuzanna Kukulska - Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Weronika Gorzelańczyk - Skarbnik Samorządu Uczniowskiego
Dominika Stępniak - Sekretarz Samorządu Uczniowskiego
Daria Żak - Członek Samorządu Uczniowskiego
Gracjan Sypniewski - Członek Samorządu Uczniowskiego
 
Opiekunami Samorządu są: pani Monika Barańska i pani Marta Grabarska.