Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
Dyrektor szkoły  -  mgr Danuta Samul
mgr Monika Barańska
wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca kl. IIC
mgr Barbara Bereszyńska
etyka, historia, świetlica, wychowawca kl. IIIA
mgr Marta Grabarska
język angielski
mgr Justyna Gola
język polski
wychowawca kl. IIIB
mgr Mirosław Jadrych
matematyka, informatyka,  zajęcia techniczne
mgr Anna Kozłowska
język polski,
wychowawca kl. IIB
mgr Agnieszka Królikowska
język niemiecki, świetlica,
wychowawca kl. VIIA
mgr Anna Majdecka
pedagog szkolny
mgr Marcin Majdecki
geografia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica
mgr Joanna Nowakowska
religia, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne
mgr Edyta Selka
chemia, matematyka, fizyka,
wychowawca kl. IIA
mgr Joanna Sobutka
biologia
mgr Jolanta Suszka
fizyka
mgr Grzegorz Wysocki
wychowanie fizyczne, biblioteka
mgr Honorata Wiatrowska
edukacja wczesnoszkolna
 

Obsługa szkoły
Teresa Pilarczyk
Justyna Kapuścińska
Joanna Skrzydlewska
Tomasz Borowiec