Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
Nazwa projektu
Odpowiedzialni
Termin realizacji
SuperKoderzy – Odkrywcy fizyki
Ewa Rogowicz
Cały rok szkolny
„Śladami przeszłości”
Anna Kozłowska, Barbara Bereszyńska
Cały rok szkolny
Bądź oryginalny
Mirosław Jadrych
Luty 2023
Wyloguj się do życia
Mirosław Jadrych
Luty 2023
Trzymaj Formę
Monika Barańska, Grzegorz Wysocki
Cały rok szkolny
Bieg po zdrowie
Monika Barańska
Maj 2023
English is cool! zajęcia rozwijające z j. angielskiego
Marta Grabarska
Cały rok szkolny
Ekologiczna szkoła
Marcin Majdecki
Cały rok szkolny
Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych
Marcin Majdecki, Monika Barańska
Wrzesień 2022
Kubusiowi Przyjaciele Natury
Monika Barańska
Cały rok szkolny
Akademia Bezpiecznego Puchatka
Grzegorz Wysocki
Cały rok szkolny
Program zajęć rozwijających kreatywność
w klasie 2 i 3
Honorata Wiatrowska
Cały rok szkolny
Trzeci wymiar matematyki - program zajęć rozwijających
w klasie 6
Mirosław Jadrych
Cały rok szkolny
Programowanie z Lego – program zajęć rozwijających
w klasie 5
Mirosław Jadrych
Cały rok szkolny
Szkolny Klub Sportowy
Grzegorz Wysocki
Cały rok szkolny
WF z AWF – aktywny powrót do szkoły
Monika Barańska
Cały rok szkolny