Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej w Drążnej
 
W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczynają obowiązek szkolny dzieci urodzone w roku 2011.
 
Na wniosek rodziców do klasy I mogą zostać przyjęte także dzieci urodzone w roku 2012, jednak pod warunkiem, że wcześniej uczęszczały do przedszkola lub posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą, że mogą rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 
 
Jakie dokumenty należy złożyć?
 
 
dziecko z obwodu szkoły
 
 
dziecko spoza obwodu szkoły

  
     oraz dodatkowo można złożyć:


 
UWAGA  Do wglądu podczas składania dokumentów należy również posiadać akt urodzenia dziecka 
i dowody osobiste rodziców/prawnych opiekunów.
 
 
 
 
Kiedy i gdzie należy złożyć dokumenty?
 
Rekrutacja odbywa się w terminie od 05 marca 2018r. do 20 marca 2018r..
 
Prosimy odpowiednie pliki pobrać, wydrukować, wypełnić i złożyć 
w Sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
W Sekretariacie dostępne są także wersje papierowe wymaganych dokumentów.
 
 
 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt ze Szkołą:
telefon / fax   +48  63 243 66 33                e-mail: drazna@wp.pl