Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
Losy absolwentów
 
       Szkoła pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi i ich rodzicami:
 
1. Prowadzi księgę absolwentów (stworzenie bazy absolwentów).
2. Przeprowadza rozmowy z nauczycielami i dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, a także absolwentami i ich rodzicami.
3. Zaprasza absolwentów do udziału w uroczystościach szkolnych, umożliwia korzystanie z boiska sportowego.
4. Organizuje spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, w trakcie których absolwenci promują swoją nowa szkołę, przekazując jednocześnie informacje o swojej ścieżce rozwoju.
5. Umożliwia realizację praktyk studenckich (m. in. Łukasz Ambroziak, Dorota Kluczykowska, Katarzyna Mrozińska, Karolina Wietrzyska, Rafał Majdecki, Urszula Kaszuba, Paulina Zielińska, Agata Kobielska, Paulina Burda, Natalia Wątroba, Justyna Kapuścińska) oraz staży (m. in. Przemysław Stępniak, Remigiusz Dolata, Izabela Górniak).
6. Odwołując się do ich przykładu, motywuje uczniów do doskonalenia własnych umiejętności i wiadomości.
 
       Pozyskane od absolwentów i ich rodziców informacje dają naszej szkole możliwość:
- opracowywania zestawień statystycznych,
- stwierdzenia, czy wiedza i umiejętności zdobyte w gimnazjum wpływają na dalszą edukację i ścieżki kariery absolwentów,
- dokonania oceny, jakim stopniu realizowane programy nauczania oraz wybrane, podręczniki zapewniają uczniom dobre przygotowanie do radzenia sobie w kolejnych etapach edukacyjnych,
- określenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy też wymaga modyfikacji,
- doskonalenia własnej pracy.
 
       Absolwencji naszej szkoły kontynuują naukę w następujących typach szkół:
 
rok
razem
licea
technika
szkoły branżowe
2022
14
0
12
2
2021
9
2
6
1
2020
21
6
7
8
2019
80
21
25
34
2018
48
9
28
11
2017
46
12
20
14
2016
55
12
26
17
2015
53
12
26
15
2014
47
6
25
16
2013
44
11
24
9
2012
57
12
24
21
2011
59
16
24
19
2010
66
36
8
22
2009
81
40
22
19
2008
44
15
19
10
2007
52
16
22
14
2006
54
20
21
13
2005
57
14
32
11
2004
66
16
38
12
2003
60
9
37
14
2002
64
15
28
21
 
rok
razem
licea
technika
szkoły branżowe
2022
14
0%
86%
14%
2021
9
22%
66%
11%
2020
21
29%
33%
38%
2019
80
26%
31%
43%
2018
48
19%
58%
23%
2017
46
26%
43%
30%
2016
55
22%
47%
31%
2015
53
23%
49%
28%
2014
47
13%
53%
34%
2013
44
25%
55%
20%
2012
57
21%
42%
37%
2011
59
27%
41%
32%
2010
66
55%
12%
33%
2009
81
49%
27%
23%
2008
44
34%
43%
23%
2007
52
31%
42%
27%
2006
54
37%
39%
24%
2005
57
25%
56%
19%
2004
66
24%
58%
18%
2003
60
15%
62%
23%
2002
64
23%
44%
33%