Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
 
 
 
 
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej
62-400 Słupca
Drążna 38
 
 
Sekretariat szkoły:
telefony: +48  63 243 66 33
          +48 691 807 643
e-mail: drazna@wp.pl