Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
         
e-Dziennik
 
Adres strony logowania do e-Dziennika Librus: www.synergia.librus.pl
 
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego - dokument ważny od 04.09.2017r.