Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 

Poniżej można pobrać obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018 dokumenty szkolne:

 
Statut Szkoły - dokument obowiązujący od 04.09.2017r.
 
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego - dokument obowiązujący od 04.09.2017r.
 
Regulamin realizacji Uczniowskich Projektów Edukacyjnych - dokument obowiązujący od 04.09.2017r.

Program wychowawczo-profilaktyczny - dokument obowiązujący od 15.03.2018r.