Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 

Poniżej można pobrać obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 dokumenty szkolne:

 
Aktualne:
Statut Szkoły - dokument obowiązujący od 02.09.2019r.
 
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego - dokument obowiązujący od 04.09.2017r.
  
oraz
 
OBECNIE NIEAKTUALNE:
Program wychowawczo-profilaktyczny - dokument obowiązujący od 27.09.2018r.