Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A

Poniżej można pobrać obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 dokumenty szkolne:

 
Aktualne:
Statut Szkoły - dokument obowiązujący od 01.09.2021r.
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego - dokument obowiązujący od 04.09.2017r.
  
oraz
 

Regulamin świetlicy szkolnej w SP Drążna - dokument obowiązujący od 01.09.2020r.