Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej