Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 
w roku szkolnym 2017/2018
 
21 marca 2018r.  
   Dzień Talentów, Święto Patrona
18 kwietnia 2018r.  
   egzaminy gimnazjalne
19 kwietnia 2018r.  
   egzaminy gimnazjalne
20 kwietnia 2018r.  
   egzaminy gimnazjalne
02 maja 2018r.  

04 maja 2018r.  

01 czerwca 2018r.  

18 czerwca 2018r.  
   Dzień Pustej Klasy