Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
Zamówienie na obiad należy zgłosić dzień wcześniej w sekretariacie szkoły do godz. 15:00.