Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
Akademia Bepiecznego Puchatka
     W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy I biorą udział w IX edycji programu Akademia Bezpiecznego Puchatka.
     Głównym powodem uczestnictwa w programie jest chęć ochrony dzieci oraz zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej sytuacji. Nauczyciele pomagają uczniom utrwalić wiedzę o zasadach ruchu drogowego, o tym jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać czas w domu, w szkole i w czasie zabawy. Udzielają również wskazówek dotyczących udzielania pierwszej pomocy.
     W ramach programu pierwszoklasiści otrzymali książeczki edukacyjne z grami i zabawami dotyczącymi bezpieczeństwa. Do Akademii Bezpiecznego Puchatka zapraszani są również Rodzice.