Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
2020-06-26 - Absolwenci Szkoły w Drążnej w gronie najlepszych w Gminie Słupca
Absolwenci Szkoły w Drążnej w gronie najlepszych w Gminie Słupca
26 czerwca 2020r. w Urzędzie Gminy Słupca wręczone zostały Nagródy Wójta Gminy Słupca dla najlepszych spośród tegorocznych absolwentów szkół podstawowych. Do grona najlepszych uczniów zaliczono tych, którzy w klasie ósmej osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,30 i przy tym kończąc klasę siódmą uzyskali średnią ocen co najmniej 5,00. W Gminie Słupca te warunki spełniło czworo uczniów.
Miło jest nam poinformować, że wśród nagrodzonych znaleźli się Martyna Kamińska i Dominik Czerniejewski ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej.
Nasi Absolwenci odebrali z rąk Wójta Gminy Słupca Pani Grażyny Kazuś, Zastępcy Wójta Pana Cezarego Przybylskiego, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Pani Jarosławy Kobos, Przewodniczącego Rady Gminy Słupca Pana Jerzego Kopczyńskiego oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Pana Artura Kuchowicza nagrody książkowe oraz nagrody finansowe w kwocie 500,00 zł, zaś na ręce Rodziców wyróżnionych uczniów trafiły listy gratulacyjne.
Gratulujemy osiągniętych wyników i uzyskanych nagród.
MJ
 
zdjęcia: https://gminaslupca.pl/nagrody-wojta-dla-najlepszych-uczniow-w-gminie-slupca/
 
 
 
2020-06-26 - Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
W roku szkolnym 2019/2020 Statuetkę i tytuł Prymusa Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej oraz nagrodę książkową Wójta Gminy Słupca otrzymała - Kinga Kamińska z klasy V ze średnią 5,58 i wzorowym zachowaniem.
 
Nagrody finansowe Wójta Gminy Słupca otrzymali: Martyna Kamińska średnia 5,56 i zachowanie wzorowe oraz Dominik Czerniejewski średnia 5,35 i zachowanie wzorowe.
 
Nagrody za uzyskane wysokie wyniki w nauce i zachowaniu otrzymali:
Kl. II – Julia Kalecka, Franciszek Grochowski,
Kl. III – Izabela Wrzesińska, Iga Parol, Damian Kukulski, Dawid Drzewiecki,
Kl. V – Julia Gorzelańczyk, Kinga Kamińska, Marta Roszak, Mateusz Mroziński,
Kl. VI – Amelia Drzewiecka, Maria Siuda, Krzysztof Szczepaniak,
Kl. VII – Szymon Kukulski, Bartosz Molenda, Bartłomiej Purul, Konrad Wilczewski,
Kl. VIII – Wiktoria Ciesielska, Martyna Kamińska, Wiktoria Sobczak, Julia Strzelczyk, Agnieszka Szczepaniak, Daria Żak, Dominik Czerniejewski.
 
Nagrody za 100 % frekwencję otrzymali:
Kl. I – Amelia Kalecka,
Kl. II – Julia Kalecka, Zuzanna Małecka,
Kl. V – Amelia Skrzydlewska, Paweł Kalecki,
Kl. VIII – Martyna Kamińska, Milena Szykowna
 
Nagrody za aktywny udział w akcjach charytatywnych otrzymali: Izabela Wrzesińska, Damian Kukulski z klasy III oraz Adam Szrama z klasy VI – tytuł Wolontariusza Szkoły.
 
Nagrody za pracę w Samorządzie Uczniowskim otrzymały Julia Strzelczyk i  Karina Bartyszak z klasy VIII.
 
Nagrody za pracę w szkolnym radiowęźle otrzymali uczniowie klasy VIII: Jakub Kołodziejczak i Dominik Czerniejewski.
 
Nagrody za zapewnienie oprawy muzycznej na dyskotekach szkolnych  otrzymali uczniowie klasy VIII: Jakub Kołodziejczak, Dominik Czerniejewski i Kacper Staszak.
 
Nagrody za pracę w sklepiku szkolnym otrzymały uczennice klasy VIII: Kinga Andrzejewska i Julia Strzelczyk.
 
Za osiągniecia sportowe w latach 2018-2020: Statuetkę i tytuł Sportowca Roku przyznano Darii Żak z klasy VIII.
Puchary za osiągnięcia sportowe otrzymali: Martyna Kamińska, Wiktoria Cierniak, Lidia Bagrowska i Igor Jóźwiak z klasy VIII.
Dyplomy za osiągnięcia sportowe otrzymali: Wiktoria Sobczak, Kinga Andrzejewska, Julia Strzelczyk, Karina Bartyszak, Jakub Kołodziejczak, Adrian Nowaczyk, Kacper Staszak, Mateusz Krysiński, Alan Witasik z klasy VIII.
 
Podsumowane zostały również konkursy organizowane w czasie zdalnego nauczania.  
Za Konkurs o Janie Pawle II nagrody i dyplomy otrzymali:
Kl. I – Amelia Kalecka, Miłosz Piński, Błażej Nazaruk,
KL. II – Julia Kalecka,
Kl. III – Izabela Wrzesińska, Damian Kukulski,
Kl. V – Julia Gorzelańczyk, Amelia Skrzydlewska, Nikola Gołębiowska, Kinga Kamińska, Wojtek Piński, Paweł Kalecki, Gracjan Kapuściński, Jakub Kozłowski, Gracjan Sypniewski, Konrad Grzelak, Łukasz Grzelak,
Kl. VI – Adam Szrama,
Kl. VII – Bartłomiej Purul, Bartosz Molenda,
Kl. VIII – Martyna Kamińska, Milena Szykowna.
Za Projekt ZUS nagrody otrzymali:
Kl. VII – Jakub Strzelczyk,
Kl. VIII – Martyna Kamińska, Karina Bartyszak.
Za udział i osiągnięcia w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes. Plus Historia nagrody i wyróżnienia otrzymali:
Kl. V – Wojciech Piński, Nikola Gołębiowska, Kinga Kamińska, Filip Wróblewski,
Kl. VI – Krzysztof Szczepaniak,
Kl. VII – Bartłomiej Purul, Bartosz Molenda, Szymon Kukulski,
Kl. VIII – Daria Żak, Martyna Kamińska, Dominik Czerniejewski.
Za udział w akcji „Młodzi Głosują – wybory parlamentarne 2019” nagrody i wyróżnienia otrzymali:
Kl. VII – Szymon Kukulski,
Kl. VIII – Dominik Czerniejewski, Kinga Andrzejewska, Martyna Kamińska, Julia Strzelczyk, Wiktoria Cierniak, Agnieszka Szczepaniak, Jakub Kołodziejczak, Daria Żak.
W konkurs o sporcie „Najlepszy z Najlepszych” nagrodzony został Bartosz Molenda z klasy VII.
Czytelnikiem Roku został Wojciech Piński z klasy V.
 
Podziękowania w postaci dyplomów i statuetek oraz specjalnych świadectw z czerwonym paskiem za zaangażowanie, życzliwość i współpracę otrzymali również Rodzice uczniów.
 
Statuetki otrzymali: Pani Iwona Żak, Państwo Katarzyna i Krystian Sobczakowie oraz Pani Grażyna Jabłońska.
           
Pani Dyrektor skierowała do wszystkich Rodziców słowa podziękowania:
 
Dziś wielką wdzięczność dla Was czujemy
i głośno mówimy Wam: „Dziękujemy”.
Za Waszą cierpliwość i starania
w czasach zdalnego nauczania.
Za trud, za pracę i za poświecenie,
na „teamsach” lekcje i ciągłe zmęczenie.
Chcemy Wam dzisiaj podziękować,
za to, że razem mogliśmy pracować.
Za to, ze zawsze można na Was polegać
i dla dzieci o lepszą edukację zabiegać.
 
 
Wszystkim serdecznie gratulujemy promocji, ukończenia szkoły, nagród i wyróżnień i życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!
 
 
 
 
2020-06-21 - Zdrowo jem, więcej wiem
Nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” realizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Jest to jubileuszowa, dziesiąta edycja projektu. Projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.
 
Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.
 
Uczniowie klasy II i III wraz z nauczycielami wychowania fizycznego Panią Moniką Barańską i Grzegorzem Wysockim, przystąpili do etapu zimowego, w którym mieli do zrealizowania 6 zadań.
 
 • Zadanie 1: Dobre i złe składniki w naszym pożywieniu, które polegało na zapoznaniu dzieci z ważnymi w diecie składnikami pożywienia, ich rolą w organizmie i występowaniem w produktach spożywczych oraz zwrócenie uwagi na zbędne i szkodliwe substancje oraz źródła ich występowania.
 • Zadanie 2: Turniej wiedzy: dobre i złe składniki pożywienia. W ramach konkursu uczniowie uczestniczyli w turnieju wiedzy, który wyłonił ekspertów do spraw dobrych i złych składników pożywienia.
 • Zadanie 3: Pijmy Wodę – Na Zdrowie! Zadanie polegało na przekazaniu dzieciom wiedzy na temat znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin oraz jak ważne jest picie wody i jaką spełnia funkcję w organizmie ludzkim.
 • Zadanie 4: Zaprojektuj Wodolubka. W ramach tego zadania, każdy uczeń miał wymyśleć, zaprojektować i wykonać maskotkę „WODOLUBEK”. Wodolubek, jak sama nazwa wskazuje, to postać, co o zdrowie swoje dba i wodę pije, co dnia. Uczniowie w ramach konkursu przygotowali, nie tylko maskotki, które zostały wykonane z butelek plastikowych o różnej wielkości, ale również plakaty z wizerunkiem „Wodolubka” według własnego pomysłu, który zachęcałby do picia wody i dbania o zdrowie.
 • Zadanie 5: Rodzice czytają etykiety. Zadanie polegało na przeprowadzeniu spotkania z rodzicami i przekazania im wiedzy, którą zdobyły ich dzieci podczas realizacji zadań w projekcje „Zdrowo jem, więcej jem”. Spotkanie poprowadziła dietetyk Pani Dorota Szpiler-Maciejewska oraz Pani Monika Barańska i Grzegorz Wysocki. Spotkania te przybliżyły rodzicom informację o czytaniu etykiet, które znajdują się na opakowaniach produktów spożywczych, i które stanowią ważną informację o produkcie, i pomagają konsumentowi dokonywać świadomych wyborów żywieniowych.
 • Zadanie 6: Promocja podjętych działań a szkole. To czas na podsumowań. W ramach kampanii promocyjnej zaprezentowano dekorację z hasłem projektu, pomoce dydaktyczne oraz wszystkie prace, które uczniowie wykonali w trakcie realizacji zadań. Spotkanie odbyło się 11 marca na głównym korytarzu szkolnym, na którym znajdowały się wszystkie materiały wykorzystane w projekcie. Pani Dyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego Pan Grzegorz oraz uczniowie przybliżyli zadania, jakie zostały przed nimi postawione.
 
Miło nam jest poinformować, że zespół "Gang Słodziaków" reprezentujący Szkołę Podstawową w Drążnej w 10 edycji ogólnopolskiego projektu edukacji prozdrowotnej ostatecznie zajął 24 miejsce na 1040 szkół zgłoszonych do etapu zimowego.
 
Udział w dziesiątej edycji programu „Zdrowo jem, więcej wiem” był nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli fantastycznym wyzwaniem i wspaniałą przygodą.
GRATULUJEMY!!!
MB
 
 
 
 
 
2020-06-19 - Film profilaktyczny przygotowany przez KPP Słupca - Bezpieczne wakacje
W związku z obowiązującą w Polsce pandemią nie możemy spotkać się osobiście z dziećmi i młodzieżą, dlatego też przygotowaliśmy dla uczniów film profilaktyczny z poradami na nadchodzące wakacje. W związku z powyższym zachęcamy do obejrzenia materiału zamieszczonego pod adresem: https://www.facebook.com/PolicjaSlupca/videos/323677361959306/
sierż. sztab. Joanna Wolińska z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Słupcy
 
2020-06-18 - Projekt z ZUS
   Młodzież powinna wiedzieć dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia może liczyć, jeśli opłaca składki, dlatego po raz kolejny nasza szkoła, wzięła udział w projekcie edukacyjnym "Projekt z ZUS", który popularyzuje wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych.
   W ramach projektu uczniowie klas VII-VIII dowiedzieli się "Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne w życiu każdego człowieka?". Uczniowie obejrzeli przygotowaną prezentację oraz film poświęcony ubezpieczeniom. Podsumowaniem projektu było wykonanie przez uczniów plakatu i komiksu.
   Naszą szkołę na etapie wojewódzkim reprezentowali: Karina Bartyszak i Martyna Kamińska, które wykonały plakat pt.: "Zakład Ubezpieczeń Społecznych" oraz Jakub Strzelczyk, który wykonał komiks pt.: "Małe mrówki".
Miło jest nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły zostali wyróżnieni na etapie wojewódzkim i dzięki temu prace ich będą  reprezentować nas na etapie centralnym w Warszawie.
GRATULUJEMY!!!
MB
 
2020-06-15 - Wyzwanie SPDrążna
#GaszynChallenge Pompujemy dla Agnieszki
 
Dziękujemy za nominację jednostce OSP Drążna. My też pomagamy i nominujemy:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodojewie,
- Szkołę Podstawową w Koszutach,
- Szkołę Podstawową w Cieninie Zabornym.
Na wykonanie zadania macie 48 godzin!
 
Wyzwanie jest proste, nominowani muszą wykonać 10 pompek, nagrać film i umieścić go na swojej stronie. Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają 10 zł, jeśli wykonają to 5 zł na konto Agnieszki z poniższego linku https://www.siepomaga.pl/budzimy-agnieszke
Nominowanym życzymy powodzenia!
 
 
 
2020-06-09 - Szkolny konkurs wiedzy z pierwszej pomocy przedmedycznej
9 czerwca odbył się "Szkolny konkurs wiedzy z pierwszej pomocy przedmedycznej”. W zdalnej rywalizacji wzięło udział 14 uczniów klas V-VIII. Pytania zamknięte, ale nie łatwe przyspożyły nieco trudności. Zadania obejmowały wiedzę z zakresu podstawowych wiadomości z zakresu pierwszej pomocy, postępowania w miejscu zdarzenia, pomocy osobie nieprzytomnej, RKO, krwotoków, oparzeń, złamań i innych groźnych przypadków. Najwyższe wyniki uzyskali: Wiktoria Cierniak, Wiktoria Sobczak, Kacper Staszak, Bartosz Molenda. GRATULUJEMY!
MM
 
2020-06-09 - Szkoła Przyjazna Pszczołom
 
2020-06-05 - XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej
XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
5 czerwca 2020 roku Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej włączyła się w ogólnopolską akcję "Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach". Bajki i opowiadania o zwierzętach czytali dla najmłodszych: dyrektor szkoły Danuta Samul, nauczyciele: Justyna Gola, Honorata Wiatrowska, Justyna Marszałkowska oraz uczniowie: Błażej Nazaruk, Iza Wrzesińska, Iga Parol. Celem akcji było zachęcenie do regularnego czytania, promocja literatury dla dzieci, uwrażliwienie na losy i potrzeby zwierząt. Przy tej okazji odbyło się też pasowanie uczniów klasy I na Czytelników Biblioteki. Pierwszoklasiści otrzymali przepiękne bajki Ezopa ufundowane przez Radę Rodziców i pamiątkowe dyplomy.
DS
 
 
 
 
 
 
2020-06-01 - Dzień Dziecka
Rada Rodziców ufundowała uczniom naszej szkoły prezenty z okazji Dnia Dziecka. Uczniowie kolejny raz nie zawiedli się na dorosłych, którzy sprawili im wiele radości.
 
 
 
 
2020-05-31 - Światowy Dzień bez Tytoniu
 
Głównym tematem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu jest ochrona młodzieży przed manipulacjami w branży tytoniowej oraz zapobieganie używania tytoniu i nikotyny.
 
Na świecie jest 1,3 miliarda użytkowników tytoniu. Liczba ta byłaby jeszcze większa, gdyby tytoń nie zabił połowy jego użytkowników. Co cztery sekundy tytoń ma inne życie.
Przemysł tytoniowy i powiązane branże coraz częściej polują na dzieci i młodzież, stosując taktyki reklamowe i kierując je bezpośrednio za pomocą nowej oferty produktów zagrażających ich zdrowiu. Branże te poruszają się w szybkim tempie, aby wprowadzić istniejące i nowe produkty i wykorzystać wszelkie środki, aby zwiększyć swój udział w rynku, zanim regulacje będą w stanie je dogonić.
 
Globalna kampania obali mit i ujawni przebiegłą taktykę stosowaną przez te branże. Zapewni młodym ludziom wiedzę niezbędną do łatwego wykrywania manipulacji w branży i wyposaży ich w narzędzia do odrzucenia takiej taktyki, umożliwiając tym samym młodym ludziom przeciwstawienie się im. Jest to szczególnie ważne teraz, ponieważ badania pokazują, że palacze mają większe ryzyko ciężkiego przypadku koronawirusa. WHO wzywa wszystkich młodych ludzi do przyłączenia się do walki o pokolenie wolne od tytoniu.
 
Jak branże manipulują młodzieżą?
 • Aromaty, które przemawiają do młodzieży. Wyroby tytoniowe, takie jak tytoń bezdymny i fajki wodne, są sprzedawane w słodkich i owocowych smakach, co może zwiększyć atrakcyjność dla osób niepalących i zamaskować ostry smak tytoniu. Automaty sprzedające tytoń zapewniają młodym ludziom łatwy dostęp do wyrobów tytoniowych bez konieczności przedstawiania dokumentu tożsamości w celu weryfikacji wieku. W niektórych krajach automaty z tytoniem są umieszczane w miejscach odwiedzanych przez młodzież, np. w pobliżu szkół, z atrakcyjnymi reklamami i ekspozycjami opakowań.
 • Eleganckie, kieszonkowe wzory. ENDS i HTP są szeroko promowane jako nowoczesne, zaawansowane technologicznie i wysokiej klasy produkty lifestyle, o minimalistycznych wzorach i głośnych premierach produktów, które przedstawiają je jako atrakcyjne i nieszkodliwe produkty. Eleganckie wzory mogą być zwodnicze, dostępne w kształtach przypominających pamięć flash USB i można je łatwo ukryć w dłoni młodego człowieka.
 • Bohaterowie kreskówek. Niektóre podmioty powiązane z ENDS używają kreskówek i obrazów przyjaznych dzieciom, takich jak jednorożce, do promowania swoich produktów i sprzedaży słodkich smaków.
 • Reklama cyfrowa i media społecznościowe. Dzięki rozpowszechnieniu smartfonów i ciągłemu dostępowi do Internetu firmy nikotynowe i tytoniowe strategicznie wykorzystują platformy cyfrowe i media społecznościowe, aby dotrzeć do młodszych pokoleń.
 • Atrakcyjne ekspozycje w sklepach detalicznych. Sprzedawcy w pobliżu szkół często otrzymują wynagrodzenie za wystawianie produktów nikotynowych i tytoniowych w swoich sklepach detalicznych, wraz z eleganckimi tablicami sprzedaży, atrakcyjnymi materiałami marketingowymi i jasnymi, kolorowymi pudełkami, aby przyciągnąć młodych klientów.
 • Materiały i produkty reklamowe na poziomie oczu dzieci. W wielu krajach nikotyna i wyroby tytoniowe można znaleźć na poziomie oczu dzieci oraz w pobliżu sklepów sprzedających zabawki, gadżety elektroniczne, słodycze, przekąski lub napoje gazowane.
 • Papierosy z jednym patyczkiem. Sprzedaż papierosów pojedynczo lub w małych paczkach zwiększa przystępność cenową i dostępność wyrobów tytoniowych dla dzieci w wieku szkolnym.
 • Sprzedaż internetowa. Nikotyna i wyroby tytoniowe sprzedawane online ułatwiają sprzedaż nieletnim, szczególnie tam, gdzie nie istnieją mechanizmy weryfikacji wieku.
Tytoń i powiązane z nim taktyki przemysłu, aby przyciągnąć młodsze pokolenia
 
 • aromaty atrakcyjne dla dzieci w tytoniu bezdymnym, sziszy i e-papierosach.
 • promocja wyrobów tytoniowych i dystrybucja bezpłatnych próbek na popularnych imprezach dla młodych ludzi.
 • reklama i lokowanie produktu w filmach i programach telewizyjnych oraz za pośrednictwem platform mediów społecznościowych z płatnymi osobami wpływającymi.
MB
 
2020-05-26 - Dzień Matki
Z najlepszymi życzeniami dla wszystkich MAM.
 
 
   
 
 
2020-05-16 - Dar na 100-lecie urodzin Jana Pawła II
Dar na 100-lecie urodzin Jana Pawła II
 
W marcu ogłosiliśmy konkursy z okazji zbliżającej się rocznicy urodzin Jana Pawła II. Dziś prezentujemy prace plastyczne, które otrzymaliśmy. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy - wszystkie prace są piękne!
 
 
 
2020-05-1-3
Majowe Święta
Majowe święta to ulubione święta Polaków. Kojarzą się z długim weekendem, dobrą pogodą i flagami wywieszonymi na budynkach.
1 maja świętujemy prawo do pracy i odpoczynku. Dawniej, ludzie pracujący fizycznie byli wyzyskiwani. Musieli pracować po kilkanaście godzin dziennie w ciężkich warunkach bez prawa do urlopu. W fabrykach pracowały nawet dzieci. Dzięki wieloletnim strajkom warunki pracy stopniowo się polepszały, ograniczono jej czas i zagwarantowano prawo do odpoczynku. Święto Pracy obchodzi się w wielu państwach już od 1890 roku. Dzień 1 maja wyznaczono nie przypadkiem, gdyż tego dnia w 1886 roku w Chicago krwawo stłumiono strajk, zabijając wielu robotników.
2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Towarzyszyła nam zawsze w trudnych momentach historii. Krzepiła serce i budziła nadzieję na lepsze jutro, przypominała o największych, narodowych wartościach. 2 maja 1945 roku polscy żołnierze wkraczający do Berlina umieścili polską flagę m.in. na siedzibie niemieckiego parlamentu. Polska flaga jest naszym symbolem narodowym. Ma biało-czerwone barwy, które pochodzą od godła. Biały oznacza czystość, niewinność i dobro. Czerwony - ogień, waleczność, odwagę.  Obecnie flagę Polski wywieszamy tradycyjnie 1,2 i 3 maja, 11 listopada, w inne święta narodowe oraz przy okazji ważnych dla kraju rocznic i wydarzeń.
3 maja celebrujemy Święto Konstytucji. By ratować upadającą ojczyznę, 3 maja 1791 roku Polacy uchwalili pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucję. Niestety nie udało się jej wprowadzić, ponieważ już 4 lata później nastąpił trzeci rozbiór Polski i nasz kraj na 123 lata zniknął z mapy Europy. Konstytucja miała jednak wielkie znaczenie w czasach rozbiorów. Przypominała Polakom, co potrafili razem osiągnąć, była elementem pamięci narodowej. Pierwsze uroczystości 3 maja odbyły się już rok po jej uchwaleniu. Podczas zaborów, w czasie II wojny światowej i w PRL były zakazane. Pamiętajmy więc o Konstytucji 3 maja dziś, gdy nikt nam tego nie zabrania!!!
BB
 
 
 
 
 
2020-04-07 - Światowy Dzień Zdrowia #podziekujmedykowi
      7 kwietnia corocznie przypada Światowy Dzień Zdrowia. Został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie.
      W tym roku święto ma szczególny charakter - panująca pandemia koronawirusa zmieniła życie wszystkich ludzi na całym świecie. Jednocześnie pracownicy służby zdrowia z całych sił walczą z pandemią koronawirusa.
      Dziś obchodzimy je inaczej niż co roku, a dobra kondycja psychofizyczna nabiera nowego znaczenia i szczególnej wartości. Dziś zadbajmy o siebie, o zdrowie tak jak możemy, tak jak potrafimy.
MB, MG
 
 
 
 
 
 
 
2020-04-06 - Quiz wiedzy o piłce siatkowej
Od 2 do 6 kwietnia 2020r. dla chętnych dziewcząt z klas V - VIII został zorganizowany quiz wiedzy o piłce siatkowe. Celem quizu było sprawdzenie poziomu wiedzy na temat tego pięknego sportu. Test składał się z 15 zamkniętych pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź uczennica mogła zdobyć 1 punkt.
Zwyciężczyniami konkursu okazały się:
I miejsce Agnieszka Szczepaniak (klasa VIII),
II miejsce Wiktoria Ciesielska (klasa VIII),
III miejsce Daria Żak (klasa VIII).
Gratulujemy!
MB
 
2020-04-02 - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Corocznie 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
Głównym celem jest przeciwstawienie się dyskryminacji oraz stereotypom wobec osób dotkniętych autyzmem.
MB
 
 
2020-03-21 - Światowy Dzień Zespołu Downa
21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa - Dzień Kolorowej Skarpetki.
Przyłącz się do akcji i załóż kolorowe skarpetki nie od pary.
Zrób zdjęcie i pochwal się nim na naszym szkolnym Facebooku.
MB
 
 
2020-03-11 - szkolenie Bezpieczne korzystanie z Internetu i nowoczesnych technologii w ramach projektu Dzieci uczą Rodziców cyberbezpieczeństwa
   W ramach realizacji projektu Dzieci uczą Rodziców cyberbezpieczeństwa 11 marca 2020r. odbyło się szkolenie przeznaczone dla uczniów dotyczące bezpieczeństwa w Internecie zatytułowane "Bezpieczne korzystanie z Internetu i nowoczesnych technologii". Podczas spotkania prowadzący Pan Tomasz Gniewkowski przedstawił informacje m.in. dotyczące tego, co należy chronić, jakie są zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu oraz jak nowe technologie pomagają bezpiecznie korzystać z sieci.
   Spotkanie stanowi pierwszy etap realizacji projektu - w kolejnym etapie uczniowie będą szkolili swoich rodziców z zakresu bezpiecznego korzystania z sieci i urządzeń.
   Realizacja projektu dofinansowana jest z Funduszu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych powołanego przez dyrektora NASK.
MJ
 
 
2020-03-11 - projekt "Zdrowo jem, więcej wiem"
Uczniowie klasy II i III po raz pierwszy przystąpili do projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” realizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Jest to jubileuszowa, dziesiąta edycja projektu. Projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.
Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Staramy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.
W etapie zimowym nauczyciel miał do zrealizowania ze swoim zespołem - "Gang Słodziaków" - 6 zadań, czyli dwie lekcje, dwa konkursy, forum zdrowia oraz promocję.
Nad prawidłowym przebiegiem projektu czuwali nauczyciele wychowania fizycznego Pani Monika Barańska i Pan Grzegorz Wysocki.
MB
Zadanie 1
Od początku roku szkolnego dla uczniów klasy II i III były organizowane zajęcia z wychowawcami oraz nauczycielami wychowania fizycznego, na których uczniowie byli zapoznawani z najważniejszymi składnikami odżywczymi, jakie występują w naszym pożywieniu oraz jak należy się prawidłowo odżywiać.
Zajęcia zostały przeprowadzone według zaproponowanego scenariusza projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”. Na początku sprawdzono pracę domową, którą uczniowie otrzymali tydzień wcześniej do wykonania, a następnie została z nimi omówiona. Zadanie polegało na zaznaczeniu produktów, które dzieci jedzą najczęściej oraz pokolorowaniu rysunków.
Kolejnym krokiem podczas zajęć o dobrych i złych składnikach w naszym pożywieniu była pogadanka na temat najważniejszych składników. Celem tych zajęć było zapoznanie dzieci z ważnymi składnikami pożywienia, ich rolą w organizmie oraz ich występowaniem w produktach spożywczych. Zwrócono uwagę na zbędne i szkodliwe substancje oraz źródła ich występowania. Uświadomiono im, dlaczego nie powinno się jadać niektórych produktów oraz jaka jest rola aktywności fizycznej.
Zajęcia zostały wzbogacone licznymi, dużymi modelami omawianych produktów spożywczych oraz produktami składników występujących w pożywieniu. Wszystkie pomoce dydaktyczne zostały wykonane przez nauczyciela i umieszczone na gazetkach szkolnych w widocznym miejscu. Modele te były widoczne dla uczniów przez cały okres trwania etapu zimowego (schowane tylko na czas turnieju wiedzy „Dobre i złe składniki pożywienia”).
Jednym z zadań do wykonania przez uczniów było dopasowanie odpowiednich składników odżywczych do wybranych produktów spożywczych. Uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonywali to zadanie, które nie sprawiło im większego kłopotu.
W czasie zajęć zostały również wykorzystane załączone karty pracy, które uczniowie kolorowali swoimi ulubionymi kredkami. W czasie pogadanki oraz wykonywania kart pracy, uczniowie bardzo chętnie zadawali pytania dotyczące odżywiania i chętnie dzielili się swoją wiedzą, którą zdobyli nie tylko w szkole, ale również w domu. Wszystkie prace, które dzieci wykonywały w trakcie tego zadania były zbierane. Prace te będą tworzyć książkę, w której znajdą się wszystkie materiały wykonane przez uczniów.
W ramach zadania pierwszego zostało zaplanowanie również dla uczniów, spotkanie z dietetykiem, które odbędzie się w czerwcu (zostało przełożone z 20 marca). W czasie spotkania uczniowie będą mogli podzielić się swoją zdobytą wiedzą.
 
 
Zadanie 2
Przyszedł czas na podsumowanie wiedzy zdobytej przez uczniów. Na podstawie wszystkich uzyskanych wiadomości został zorganizowany turniej wiedzy pt.: „Dobre i złe składniki pożywienia”. Zadaniem konkursu było wyłonienie ekspertów do spraw dobrych i złych składników pożywienia.
W turnieju wziął udział każdy uczeń. Dzieci w wyniku losowania (karteczki z imieniem były losowane z pudełka) podzielono na pięć drużyn. Każda drużyna składała się z trzech osób, która otrzymała karteczki z literami A, B, C. Po losowaniu, podziale grup, zajęciu miejsc i omówieniu wszystkich zasad przyszedł czas na rozpoczęcie turnieju. Nauczyciel po przeczytaniu na głos pytania, dawał każdemu zespołowi czas na konsultację w grupie i odpowiedzenie na pytanie. Za prawidłową odpowiedź uznawało się podniesienie odpowiedniej karteczki z literami A, B lub C. Drużyna, która prawidłowo odpowiedziała na pytanie, otrzymywała 1 punkt.
Turniej składał się z 15 pytań. Pytania dotyczyły zdobytej wiedzy przez uczniów podczas realizacji zadania pierwszego. Po przeczytaniu ostatniego pytania i podsumowaniu punktów okazało się, że 3 drużyny posiadają taką samą liczbę punktów. Wtedy przyszedł czas na dogrywkę i wyłonienie zwycięzców. Każda grupa otrzymała po 3 pytania, które zadecydowały o ostatecznym wyniku. Bezapelacyjnie pierwsze miejsce i ekspertami do spraw dobrych i złych składników pożywienia zostali: Zuzia z klasy II oraz Iga i Dawid z klasy III.
Trzy najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe medale, (które zostały wykonane samodzielnie przez nauczyciela).
Po podsumowaniu turnieju i ogłoszeniu kolejnych miejsc, przyszedł czas na gratulacje wśród zespołów.
Wszystkie drużyny wykazały się dużą wiedzą i znakomicie odpowiadały na zadawane pytania. Uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że taka forma podsumowania zdobytej przez nich wiedzy, bardzo im się podobała.
 
Zadanie 3
Zadanie pt.: Pij wodę – na zdrowie!, było kolejnym działaniem w ramach realizacji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”. Celem zadania było przekazanie uczniom wiedzy na temat znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin, uświadomienie, jak ważne jest picie wody i jaką funkcję spełnia woda w organizmie oraz uczenie odpowiedzialności za właściwy lub niewłaściwy wybór tego, co jedzą i piją.
Wiedza dzieci na temat wody była systematycznie uzupełniana przez wychowawców, którzy razem z nimi realizowali różnorodne zadania (pogadanki, karty pracy, oglądanie filmów o wodzie), które miały dostarczyć najważniejszych wiadomości o wodzie.
W trakcie tych zajęć dzieci dowiedziały się, że woda jest nośnikiem składników odżywczych oraz powinna stanowić podstawowy płyn nawadniający nasz organizm.
Po przekazaniu niezbędnych wiadomości o wodzie przez wychowawców, przyszedł czas na realizację zadania trzeciego.
Zajęcia rozpoczęły się od rozmowy o tym, kto potrzebuje wody i jakie ma ona znaczenie nie tylko w życiu każdego człowieka, ale również dla roślin i zwierząt. Dzieci w ramach tego zadania miały do rozwiązania kartę pracy, na której trzeba było pokolorować odpowiednie obrazki, („Kto potrzebuje wody?”) oraz zaprojektować swój ulubiony zdrowy napój.
Uczniowie poszerzyli też swoją wiedzę o wodzie, która stanowi niezbędne uzupełnienie pokarmów, bierze udział w wielu procesach zachodzących w organizmie, i w odżywianiu komórek, rozpuszcza składniki odżywcze, transportuje składniki odżywcze do komórek, transportuje produkty przemiany materii, nawilża i chroni oraz reguluje temperaturę ciała. Dzieci z dużym zaciekawieniem słuchały pogadanki, w czasie, której zadawały wiele pytań.
Kolejnym krokiem było wykonanie dwóch eksperymentów, pt.: „Czy każda woda nadaje się do picia?” oraz „Jak powstaje woda gazowana?”
Eksperyment „Czy każda woda nadaje się do picia?” polegał na rozpuszczeniu w trzech kubkach z wodą, substancji takich jak cukier, sól i kwasek cytrynowy. Zadaniem uczniów było spróbowanie i odgadnięcie, co znajduje się w każdym z kubków oraz ocenić smak, zapach i kolor płynu. Po wykonaniu doświadczenia, nauczyciel wyjaśnił uczniom, że nie wszystko, co wygląda jak woda, jest wodą i że wodę należy pić tylko z wiadomego źródła.
Eksperyment drugi polegał na wydmuchiwaniu powietrza z płuc do wody i obserwacji, jak powstają bąbelki. Nauczyciel wyjaśnił, że tak powstaje woda gazowana oraz, że powietrze wydychane z płuc to gaz o nazwie dwutlenek węgla, który chociaż nie jest trujący, to nie służy zdrowiu. Do picia najlepsza jest woda mineralna lub źródlana. Uczniowie dowiedzieli się również o szkodliwości picia słodkich napojów gazowanych, w których znajduje się dużo cukru, dwutlenek węgla, kofeina oraz niebezpieczny dla zdrowia kwas ortofosforowy.
Podsumowaniem tego zadania było wykonanie przez nauczyciela klasy III gazetki pt.: „Pomyśl, zanim wypijesz?” i pokazanie uczniom, jaka jest zawartość cukru w poszczególnych napojach.
 
Zadanie 4
W ramach zadania czwartego, każdy uczeń miał wymyśleć, zaprojektować i wykonać maskotkę „WODOLUBEK”.
Wodolubek, jak sama nazwa wskazuje, to postać, co o zdrowie swoje dba i wodę pije, co dnia.
Uczniowie w ramach konkursu przygotowali, nie tylko maskotki, które zostały wykonane z butelek plastikowych o różnej wielkości, ale również plakaty z wizerunkiem „Wodolubka” według własnego pomysłu, który zachęcałby do picia wody i dbania o zdrowie.
Uczniowie wykazali się własną inwencją twórczą przy tworzeniu plakatów oraz maskotek z wykorzystaniem wielu materiałów, które przynieśli ze sobą do szkoły. Były to między innymi: bibuła, słomki, nakrętki, patyczki, plastelina, wstążki, kubki, pianki, papier kolorowy czy pompony.
Dzieci bardzo chętnie podjęły się tego zadania, zaskakując wszystkich swoją pomysłowością i oryginalnością. Wszyscy pracowali z dużym zaangażowaniem przy wykonywaniu swoich prac, korzystając z niewielkiej pomocy nauczyciela.
Po wykonaniu zadania, każdy uczeń zaprezentował na forum klasy swoją propozycję maskotki oraz wskazał, jak ważne jest picie wody i jaką istotną rolę spełnia woda w codziennym życiu.
Po zaprezentowaniu maskotki, odbyło się głosowanie. Każdy uczeń otrzymał karteczkę, na której napisał imię tej osoby, której maskotka podobała się najbardziej. Po zliczeniu wszystkich głosów, ostatecznie pierwsze miejsce zajął Kacper z klasy drugiej.
Wodolubek Kacpra był wykonany samodzielnie i według własnego pomysłu. Uczeń swoją postać wykonał z dużej butelki plastikowej, dekorując ją w całości niebieską bibułą. Do postaci zostały przyklejone dłonie, stopy, oczy oraz nos. Uzupełnieniem maskotki było wykonanie paska oraz kolorowej fryzury.
Wszystkie prace zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Zwycięski „Wodolubek”, zajął honorowe miejsce.
 
Zadanie 5
Specjaliści podkreślają, że rodzice powinni zwracać szczególną uwagę na czytanie etykiet, które znajdują się na każdym produkcie spożywczym. Etykiety produktów żywnościowych dostarczają istotnych informacji ułatwiających podejmowanie świadomych decyzji. Przed zakupem w szczególności warto zwrócić uwagę między innymi na skład, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia oraz na zawartość netto produktu.
Kolejnym krokiem w ramach projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” było spotkanie dla rodziców z dietetykiem i nauczycielami wychowania fizycznego pt.: „Rodzice czytają etykiety”.
Spotkanie dla rodziców było przeprowadzone w ramach wywiadówki i było okazją do przekazania im wiedzy, którą zdobyły ich dzieci podczas realizacji zadań w projekcje „Zdrowo jem, więcej jem”.
Pierwszym krokiem było spotkanie z dietetykiem, Panią Dorotą. W czasie spotkania pani dietetyk w ciekawy i interesujący sposób pokazała kilka zaskakujących kwestii związanych z prawidłowym odżywianiem i wprowadzaniem zmian do naszych zwyczajów żywieniowych. Przybliżyła informację o czytaniu etykiet, które znajdują się na opakowaniach produktów spożywczych, i które stanowią ważną informację o produkcie, i pomagają konsumentowi dokonywać świadomych wyborów żywieniowych. Przed zakupem produktu warto, więc przeczytać etykietę i dowiedzieć się, czy produkt spełnia nasze oczekiwania. Zwróciła uwagę na czytanie etykiet razem z dziećmi, że jest to bardzo ważna czynność, ponieważ może pomóc w zmianie nawyków żywieniowych. Na zakończenie Pani Dorota zwróciła uwagę, aby robić zakupy z dziećmi i zachęcać je do czytania etykiet, by one również dokonywały świadomych wyborów żywieniowych.
Kolejnym krokiem było przeprowadzenie prelekcji przez nauczycieli wychowania fizycznego, której tematem było „Jak rozwijać prawidłowe nawyki żywieniowe naszych dzieci oraz jak czytać etykiety?”. W czasie prelekcji Pani Monika i Pan Grzegorz (nauczyciele wychowania fizycznego) zwrócili uwagę, jak ważne w dzisiejszych czasach jest zdrowe odżywianie, picie wody oraz czytanie etykiet razem z dziećmi. W trakcie spotkania zostały również przedstawione i zaprezentowane materiały edukacyjne, podane strony internetowe, na których można znaleźć ciekawe artykuły o etykietach. Zostały również zaprezentowane materiały, jakie wykonały ich dzieci w trakcie realizacji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” oraz zdjęcia. Na zakończenie spotkania nauczyciel przekazał ulotki informacyjne o czytaniu etykiet oraz zapoznał rodziców z aplikacją na telefon „Zdrowe zakupy”, która na podstawie skanowanego kodu kreskowego pozwala poznać dokładny skład i wywnioskować, czy dany produkt może nam zaszkodzić, czy też nie.
 
 
Zadanie 6
Uczniowie klasy II i III po raz pierwszy przystąpili do projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” realizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Jest to jubileuszowa, dziesiąta edycja projektu. Projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.
W ramach kampanii promocyjnej zaprezentowano dekorację z hasłem projektu, pomoce dydaktyczne oraz wszystkie prace, które uczniowie wykonali w trakcie realizacji zadań.
Spotkanie odbyło się 11 marca na głównym korytarzu szkolnym, na którym znajdowały się wszystkie materiały wykorzystane w projekcie. Pani Dyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego Pan Grzegorz oraz uczniowie przybliżyli zadania, jakie zostały przed nimi postawione. Cały projekt został podzielony na sześć zadań takich jak:
1. Dobre i złe składniki w naszym pożywieniu.
2. Turniej wiedzy: dobre i złe składniki pożywienia.
3. Pijmy wodę – na zdrowie.
4. Zaproponuj Wodolubka.
5. Rodzice czytają etykiety.
6. Promocja.
Omówili, czego one dotyczyły i zachęcali starszych kolegów i koleżanki do zdrowego odżywiania, picia wody oraz do aktywności fizycznej.
Udział w dziesiątej edycji programu „Zdrowo jem, więcej wiem” był nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli fantastycznym wyzwaniem i wspaniałą przygodą. Podczas zajęć uczniowie zdobyli wiedzę na temat najważniejszych składników odżywczych, jakie występują w naszym pożywieniu, jak należy się prawidłowo odżywiać oraz, że woda jest nośnikiem składników odżywczych i powinna stanowić podstawowy płyn nawadniający nasz organizm i jakie ma ona znaczenie dla zwierząt i roślin.                                                 Wszystkie zadania sprawiły nam wiele radości i cieszymy się, że udało nam się je wszystkie zrealizować. Będziemy dalej kształtować zdrowe nawyki żywieniowe i aktywnie spędzać czas wolny nie tylko z kolegami i koleżankami, ale również z rodzicami. Wystawa dotycząca projektu, została wyeksponowana na korytarzu szkolnym po to, aby uczniowie utrwalali zaprezentowaną wiedzę.
 
 
2020-03-06 - Dzień Kobiet
"Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów..."
                                             - Pierre de Brantome -
 
6 marca był dniem, w którym żeńska część społeczności szkolnej obchodziła Międzynarodowy Dzień Kobiet. Panowie w tym dniu przygotowali życzenia oraz upominki w postaci kwiatów i słodkości.
MB
 
 
2020-03-06 - spotkanie uczniów klasy VII i VIII z pracownikiem ZUS
6 marca 2020 r. odbyło się spotkanie uczniów klasy VII i VIII z Panią Magdaleną Czerniejewską, pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Słupcy. Pani Magdalena w ramach spotkania przybliżyła młodzieży swój zawód oraz wyjaśniła dlaczego tak ważne są ubezpieczenia społeczne w życiu człowieka.
MB
 
 
2020-03-03 - W tajemniczej Krainie Krasnali
We wtorek 3 marca 2020r. uczniowie klasy I, II i III wybrali się do MDK w Słupcy na spektakl teatralny pt. „W tajemniczej Krainie Krasnali” w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego „Duduś” z Łodzi. W spektaklu pojawiły się malutkie skrzaty, wesolutkie smerfy, ubogie krasnoludki, króliczki pełne trwogi, złośliwy troll Szczerbol, zła czarownica Złośnica oraz niedźwiadek Miodojadek.
Aktorzy prowadzili świetną interakcję z dziećmi, które żywo reagowały na pytania kierowane do nich i były mocno zaangażowane w przebieg wydarzeń. Dzieci czuły, że bez ich pomocy główny bohater nie pokonałby przeciwności losu. Widowisko teatralne było bardzo wesołe, pełne śpiewu, tańca i ruchu scenicznego, a na zakończenie odbyło się losowanie nagród rzeczowych. Wszyscy w świetnych humorach wrócili do szkoły.
HW
 
 
2020-03-02 - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Polskie święta narodowe upamiętniają ważne wydarzenia z przeszłości. Jednym z nich jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony w 2011 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji w naszej szkole odbył się apel poświęcony bohaterom podziemia antykomunistycznego, którzy nie zgadzali się, aby Polską po II wojnie światowej rządzili komuniści z Moskwy. Podczas uroczystości wykorzystano filmy z zasobów Instytutu Pamięci Narodowej, które przybliżyły uczniom historię Żołnierzy Wyklętych. Minutą ciszy uczczono ich pamięć.
BB
 
 
2020-02-28 - noc w szkole
Szkoła to nie tylko miejsce, w którym odbywają się lekcje. Jak się okazuje, można też spotkać się z nauczycielami czy kolegami z ławki na wspólnym wieczorze i nocy w szkole. Z inicjatywą zorganizowania wyszli uczniowie klasy siódmej. Noc z 28 na 29 lutego  była dla uczniów klasy VI, VII i VIII wyjątkowa. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 20.00 w piątek, a dobiegło końca o 7.00 rano w sobotę. Nad całością czuwały panie Monika Barańska, Anna Majdecka i Edyta Selka. Spędzenie nocy w szkole wymagało odpowiedniego przygotowania, toteż nie obyło się bez nadmuchiwania materacy, rozkładania śpiworów, czy też w niektórych przypadkach... założenia puchatych "kapci". Jednak głównym celem spotkania było po prostu wspólne spędzenie czasu. Nie zabrakło oczywiście pogawędek i dyskusji. Była to świetna okazja do wzajemnej integracji oraz miłego spędzenia czasu. Z pewnością uczestnikom pozostanie w pamięci wiele ciekawych wspomnień.
ES
 
 
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
 • Informacje i materiały nt. koronawirusa na naszej stronie w zakładce Koronawirus w Aktualnościach.
 
2020-02 - Bezpieczeństwo w Internecie
   Działania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w posługiwaniu się Internetem podejmowane w lutym 2020r. Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej objęły wszystkich uczniów i realizowane były dla grup uczniów z klas I-III oraz V-VI i VII-VIII.
   Uczniowie szkoły wzięli udział w projekcie naukowo-badawczym „Granie na ekranie” realizowanym we współpracy z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej, Fundacją DBAM O MÓJ Z@SIĘG oraz Uniwersytetem Gdańskim - to projekt badawczy poświęcony analizie zachowań dzieci i młodzieży w sieci, w szczególności w odniesieniu do gier cyfrowych.
   Edukacja najmłodszych objęła działania poświęcone bezpieczeństwu w sieci – ich realizacja w ramach godzin z wychowawcą i spotkań z pedagogiem odbyła się w oparciu o materiały programów: „Sieciaki” i „Owce w sieci". W klasach odbywały się dyskusje i pogadanki na temat bezpieczeństwa w sieci, uczniowie wykonali kolorowanki tematyczne, a także obejrzeli filmy animowane zgodne z podejmowaną tematyką.
W klasach V-VIII odbywały się zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień od korzystania z sieci, urządzeń mobilnych i komputera w oparciu o materiały projektu „Wyloguj się do życia”, zajęcia o cyberprzemocy „Stop Cyberprzemocy” oraz zajęcia poświęcone bezpieczeństwu w internecie – w oparciu o materiały projektu cyfrowobezpieczni.pl i projektu Szkoła w sieci (dyskusje i filmy tematyczne w ramach godzin wychowawczych, zajęć z informatyki i programowania oraz spotkań z pedagogiem). Wśród podejmowanej tematyki pojawiała się także kwestia hejtu i budowania pozytywnego wizerunku siebie w Internecie – „Mój wizerunek w sieci” i „Na zawsze” w oparciu o materiały Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
   Uzupełnieniem odbytych spotkań były umieszczone na szkolnych korytarzach gazetki tematyczne poświęcone szeroko rozumianemu bezpieczeństwu w sieci oraz materiały dla uczniów i rodziców zamieszczone na szkolnej stronie internetowej: Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w internecie? - poradnik dla Rodziców (cyfrowobezpieczni.pl), kompendium wiedzy dla rodziców Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online (NASK), Uważni Rodzice - jak być uważnym rodzicem i dbać o bezpieczeństwo dziecka online (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), Pomyśl, zanim wrzucisz! - Poradnik dla rodziców  na temat ochrony  wizerunku dzieci  w internecie (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), Szkodliwe treści w Internecie NIE AKCEPTUJĘ, REAGUJĘ! Poradnik dla rodziców (NASK).
   W tym samym czasie realizowany był także, przy wsparciu Funduszu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych, projekt edukacyjny: „Dzieci uczą Rodziców cyberbezpieczeństwa”, w ramach którego odbyły się zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów - uczniowie uczestniczyli w zajęciach i szkoleniach dotyczących technologicznej strony bezpieczeństwa w sieci, a następnie uczniowie będą szkolić swoich rodziców z tego zakresu.
   Działaniami towarzyszącymi kwestiom bezpieczeństwa były także działania podnoszące wiedzę i świadomość dotyczącą aspektów prawnych związanych z korzystaniem z sieci – odbyły się będą spotkania z prawnikiem z Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu dla uczniów klas V-VIII poświęcone kwestiom odpowiedzialności w Internecie.
MJ
 
 
 
 
 
2020-02-28 - profilaktyka raka szyjki macicy w klasie VII i VIII
28 lutego 2020 roku dziewczęta z klasy VII i VIII po raz kolejny spotkały się panią Małgorzatą Pluta z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy. Spotkanie tym razem dotyczyło profilaktyki raka szyjki macicy. Rak szyjki macicy na wczesnym etapie jest wyleczalny, natomiast niewykryty i nieleczony może prowadzić do śmierci. Dlatego tak ważne jest, aby każda kobieta po 25 roku życia regularnie wykonywała profilaktyczne badania cytologiczne. Cytologia jest podstawowym badaniem ginekologicznym, wykonywanym w kierunku nowotworu szyjki macicy. Dzięki badaniu istnieje szansa na wczesne wykrycie podejrzanych zmian. Badanie pozwala zapobiec nawet 80% przypadków raka szyjki macicy, gdyż wykrywa jego wczesne stadium. Cytologia pozwala diagnozować zakażenie wirusem HPV (brodawczak ludzki), który ma ścisły związek z powstawaniem nowotworu. Dziewczęta poznały również główne czynniki ryzyka raka szyjki macicy takie jak:
• zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
• wiek (zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem, najwięcej zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 r. ż.)
• wczesne rozpoczęcie życia seksualnego
• duża liczba partnerów seksualnych
• liczba porodów
• niski status społeczny i ekonomiczny
• palenie papierosów
• stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym
• partnerzy seksualnie niemonogamiczni, z infekcją HPV (ryzyko zachorowania wzrasta 20-krotnie).
Choroba rozwija się często bezobjawowo i przez to wśród wielu pacjentek wykrywana jest w fazie zaawansowanej i trudnej do wyleczenia. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na problem profilaktyki nowotworowej. Pani Małgorzacie składamy serdeczne podziękowanie na poświęcony czas oraz za przekazanie bardzo cennych informacji dotyczącej profilaktyki raka szyjki macicy.
MB
 
 
2020-02-28 - wyróżnienie dla Julii Gorzekańczyk w eliminacjach Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Czerwieńcie, zieleńcie się słowa"
Julia Gorzelańczyk - uczennica klasy V reprezentowała naszą szkołę w XVIII Gminnym Konkursie Recytatorskim dla Szkół Podstawowych „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa”, który odbył się 19 lutego 2020r. w Szkole Podstawowej w Koszutach i zajęła tam 2 miejsce. To zaszczytne miejsce wywalczyła piękną recytacją wiersza Tadeusza Różewicza „Odnaleźć samego siebie”. I zarazem przeszła do kolejnego etapu, jakim są Eliminacje Rejonowe Konkursu „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa”, które odbyły się 28 lutego 2020r. w Miejskim Domu Kultury w Słupcy, gdzie otrzymała wyróżnienie.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
AK
 
 
2020-02-21 - profilaktyka raka piersi
21 lutego 2020 roku na zaproszenie pani Moniki Barańskiej zostało zorganizowane spotkanie dla dziewcząt klasy VIII z panią Małgorzatą Plutą z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy. Celem spotkania było przybliżenie uczennicom profilaktyki raka piersi. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet w Polsce. Każdego roku wykrywanych jest około 12 tys. nowych przypadków zachorowań, a około 5 tys. Polek każdego roku umiera z powodu raka piersi.
Głównym celem spotkania było uświadomienie dziewczętom, jakie czynniki mogą zwiększyć ryzyko zachorowania i jaki jest mechanizm działania tych czynników. Posiadając taką wiedzę mogą podjąć działania zmierzające do wyeliminowania lub zmniejszeniu natężenia czynników ryzyka. Wiele czynników ryzyka związanych jest ze stylem życia i dlatego potencjalnie możemy je kontrolować. Dziewczęta miały również możliwość nauki samobadania na modelach do nauki badania piesi oraz obejrzały krótkie filmy związane z profilaktyką raka piersi.
MB
 
 
2020-02-21 - spotkanie z astronomią w Drążnej
21 lutego 2020r. odbyły się w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej zajęcia dla uczniów z astronomii stanowiące element innowacji pedagogicznej panów Marcina Majdeckiego i Mirosława Jadrycha.
Podczas spotkania uczniowie poznali Układ Słoneczny, mogli obserwować konstelacje gwiazd, uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Poznali także podstawowe przyrządy do obserwacji nieba, a dzięki wykorzystaniu internetu i telefonów komórkowych mogli samodzielnie dokonywać pierwszych obserwacji astronomicznych. Udało się także na szkolnym holu stworzyć planetarium, gdzie uczniowie mogli podziwiać gwiazdozbiory i poznawać ogrom wszechświata.
MJ
 
 
2020-02-20 - Tłusty Czwartek - tradycja zajadania się pączkami
 
 
 
2020-02-19 - II miejsce naszej uczennicy w XVIII Gminnym Konkursie Recytatorskim "Czerwieńcie, zieleńcie się słowa"
19 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej w Koszutach odbył się XVIII Gminny Konkurs Recytatorski "Czerwieńcie, zieleńcie się słowa". Naszą szkołę w kategorii klas IV-VI reprezentowała Julia Gorzelańczyk, która zajęła II miejsce i będzie reprezentowała naszą szkołę na etapie rejonowym, który odbędzie się 28 lutego w Słupcy. Gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszym etapie.
MB
 
 
2020-02-19 - Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w Piłce Ręcznej chłopców
19 lutego 2020r. na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słupcy odbyły się Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w Piłce Ręcznej chłopców klas VI i młodszych. W zawodach wzięło udział 13 szkół z naszego powiatu, a wśród nich szkoła z Drążnej. W trakcie losowania drużyny zostały przydzielone do trzech grup. Chłopcy z Drążnej znaleźli się w grupie z rówieśnikami z Powidza i z reprezentacją Słupcy. W obydwóch meczach nasi uczniowie ponieśli porażki. W pierwszym meczu 12:0 z Powidzem, a w drugim 3:0 ze Słupcą. Na etapie grupowych meczy nasza reprezentacja zakończyła zmagania, zajmując w turnieju miejsce IX-XIII.
Szkołę z Drążnej reprezentowali: Adam Szrama, Konrad Grzelak, Łukasz Grzelak, Mateusz Mroziński, Paweł Kalecki, Jakub Kozłowski, Oliwier Walisiak, Gracjan Sypniewski, Filip Wróblewski.
GW
 
 
2020-02-18 - spotkanie uczniów klasy VIII z dietetykiem
18 lutego 2020r. na zaproszenie naszej szkoły odwiedziła nas Pani Dorota Szpiler-Maciejewska. Spotkanie zostało zorganizowane dla klasy VIII w ramach realizacji doradztwa zawodowego. Pani Dorota przybliżyła swój wykonywany zawód jakim jest dietetyk. Pogadankę rozpoczęła od krótkiej charakterystyki zawodu. Dietetyk jest specjalistą, który posiada wiedzę nie tylko z zakresu żywienia człowieka, ale również biochemii, anatomii, psychologii oraz medycyny. Celem pracy dietetyka jest prowadzenie terapii dietetycznej, zachęcanie do zmiany nawyków żywieniowych, szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej oraz wspomaganie leczenia dietetycznego wielu chorób.
Dietetyk powinien między innymi umieć dzielić się swoją wiedzą o zdrowym odżywianiu, znać produkty, umieć ocenić ich jakość i wartość odżywczą, potrafi dobrać składniki w określonych dietach w tym osób chorych oraz umiejętnie zachęcić pacjentów do zmiany nawyków żywieniowych. Osoba, która chce wykonywać ten zawód powinna być wrażliwa, empatyczna, łatwo nawiązująca kontakty z drugim człowiekiem, obowiązkowa, odpowiedzialna, samodzielna, dyskretna oraz posiadać umiejętność słuchania drugiego człowieka.
Pani Dorocie składamy serdeczne podziękowania za przybliżenie wykonywanego przez siebie zawodu oraz za poświęcony czas.
MB
 
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupca w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (...)
Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 
 
 
2020-02-13 - na Walentynki odbył się w naszej szkole Bal Karnawałowy
 
 
 
2020-02-13 - pokazy eksperymentów fizycznych i chemicznych
 
 
 
2020-02-13 - spotkanie uczniów klasy VII i VIII z adwokatem
13 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej odbyło się kolejne spotkanie w ramach doradztwa zawodowego. Na zaproszenie Pani Moniki Barańskiej, uczniów klasy VII i VIII odwiedziła Pani Joanna Jędrzejak z Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Celem spotkania było przybliżenie uczniom zawodu adwokata wykonywanego przez Panią Joannę. Adwokat jest to wciąż zawód bardzo prestiżowy. Jego praca polega na rozwiązywaniu sporów sądowych między klientem, a stroną, z którą klient się sądzi. Zaproszony gość zapoznał uczniów jakie trzeba spełnić warunki aby zostać adwokatem, gdyż należy poświęcić wiele lat nauce i zdobywaniu wiedzy prawniczej, która jest tu kluczowa. Należy ukończyć studia prawnicze, zdać aplikację i zatrudnić się w kancelarii prawniczej. Młodzież miała również możliwość odegrania krótkich ról wcielając się m. in. w sędziego i obrońcę. Pani Joannie składamy serdeczne podziękowania za poświęcony nam czas oraz życzymy samych sukcesów w pracy zawodowej.
MB
 
 
2020-02-13 - spotkanie uczniów z adwokatem dotyczące zagrożeń w cyberprzestrzeni i zasad odpowiedzialności uczniów
13 lutego 2020 roku nasz szkołę odwiedziła Pani Joanna Jędrzejak z Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Zaproszony gość wykonuje zawód adwokata oraz jest koordynatorem akcji "Adwokat w szkole". W spotkaniu  brali udział uczniowie klas V-VIII. Tematem spotkania było "Przedstawienie zagrożeń w cyberprzestrzeni i zasad odpowiedzialności uczniów, wynikającej z popełnienia przestępstw". Było to kolejne z naszych działań dotyczących tematyki bezpieczeństwa w sieci i cyberzagrożeń.
MB
 
 
 
2020-02-11 - III miejsce Drążnej w Mistrzostwach Gminy Słupca w Piłce Ręcznej chłopców w kategorii klas V-VI
11.02.2020r. na hali sportowej w Kowalewie Opactwie odbyły się Mistrzostwa Gminy Słupca w Piłce Ręcznej chłopców i dziewcząt w kategorii klas V-VI. W zmaganiach sportowych udział wzięło sześć szkół w kategorii chłopców i cztery w kategorii dziewcząt. Szkołę z Drążnej reprezentowali chłopcy, którzy w drodze losowania znaleźli się w grupie ze szkołami z Koszut i z Cienina Kościelnego. Drugą grupę stanowiły drużyny ze szkół z Cienina Zabornego, z Kotuni i z Kowalewa Opactwa.
W pierwszym meczu grupowym nasi uczniowie ulegli rówieśnikom z Koszut 5:1, natomiast drugi mecz z Cieninem Kościelnym wygrali 2:1. Po wyjściu z grupy w półfinale ponieśliśmy porażkę 3:0 z Cieninem Zabornym. W meczu o trzecie miejsce nasi chłopcy zwyciężyli rówieśników z Kowalewa Opactwa 2:1.
Szkołę z Drążnej reprezentowali: Adam Szrama, Łukasz Grzelak, Konrad Grzelak, Paweł Kalecki, Jakub Kozłowski, Mateusz Mroziński, Gracjan Sypniewski, Oliwier Walisiak, Filip Wróblewski.
GW
 
 
2020-02-11 - spotkanie z pielęgniarką
11 lutego 2020r. w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej odbyło się spotkanie uczniów klasy VIII z Panią Jadwigą Górską z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Zaproszony gość w ramach realizacji doradztwa zawodowego, przybliżył uczniom zawód pielęgniarki. Młodzież w trakcie spotkania dowiedziała się, jakie trzeba spełnić wymagania, aby pracować w tak trudnym zawodzie. Poznali również jakie są obowiązki pielęgniarki oraz jakie trzeba posiadać predyspozycje do pracy z chorymi. Pani Jadwiga w bardzo ciekawy i przystępny sposób przybliżyła swój zawód, w którym trzeba być, nie tylko ematycznym i rozsądnym, ale również odpowiedzialnym, ponieważ od ich pracy zależy życie ludzkie. Składamy serdeczne podziękowania Pani Jadwidze za poświęcony czas oraz życzymy samych spokojnych chwil w swojej pracy.
MB
 
 
2020-02-08 - XV Bal Karnawałowy
XV Bal Karnawałowy szkoły w Drążnej
 
8 lutego 2020 roku na Sali OSP w Cieninie Zabornym odbył się Bal Karnawałowy zorganizowany przez Rodziców, Dyrekcję, Grono Pedagogiczne i Pracowników Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej. Do tańca przygrywał zespół Milenium. W zabawie uczestniczyło ponad 200 osób. W związku z tym, iż był to XV Bal Karnawałowy pojawiła się niespodzianka w postaci olbrzymiego tortu, który został podzielony między uczestników zabawy.
Do atrakcji należała tez loteria fantowa. Spośród wszystkich uczestników wylosowano 5 nagród: robot kuchenny ufundowany przez Wójta Gminy Słupca Grażynę Kazuś, blender ufundowany przez Państwa Joannę i Marcina Małeckich, zaproszenie o wartości 50zł ufundowane przez Pizzerię Cameleon, bon upominkowy o wartości 50zł ufundowany przez rozlewnię perfum w Słupcy, bon upominkowy ufundowany przez Flo.34 outlet. Odbyła się również licytacja tortu ufundowanego przez Cukiernię Renkiel oraz torebek przekazanych przez firmę Fabiola Państwa Grzeszczaków z Młodojewa. Goście mogli również nabyć róże walentynkowe.
Dyrektor szkoły Danuta Samul dziękuje ofiarodawcom nagród, sponsorom fantów: AHM SERWIS Hubert Andryszak, Oriflame – Daria Waszak, PHP Tex-Bis Grzegorz Cieślarski Sklep Mrówka w Słupcy, Restauracja Centrum, Cukiernia Renkiel, Bricomarche w Słupcy, Darhen, Firma Jaguar, Salon fryzjerski Natura, Rodzice, uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, państwo Edyta i Tomasz Drzewieccy. Firmie Konspol Bis i Spółdzielni Mleczarskiej w Strzałkowie za przekazanie produktów, które zostały wykorzystane do przygotowania pysznych posiłków.
Dyrekcja podziękowania kieruje do Rodziców, Pani Anny Kuchowicz z całym zespołem, Pani Mirosławy Migdał, Pani Anny Rzemyszkiewicz za pięknie udekorowaną salę a także do zarządu OSP w Cieninie Zabornym za obniżenie kosztów wynajmu sali. Dyrekcja serdecznie dziękuje gościom, którzy siedzieli przy stoliku nr 7 za piękny gest, a także gościom, którzy wylicytowali tort i torebki. Dochód z balu przeznaczony będzie na doposażenie pracowni szkolnych.
DS
 
 
 
2020-02-05 - wyjazd do obserwatorium astronomicznego w Poznaniu
5 lutego 2020r. grupa uczniów ze szkoły w Drążnej i ze szkoły w Młodojewie wyjechała do poznańskiego uniwersyteckiego obserwatorium astronomicznego, gdzie uczestniczyli w interesujących zajęciach z astronomii Układu Słonecznego. Zajęcia pozwoliły wszystkim na uświadomienie sobie kosmicznej skali naszego układu oraz miejsca i znaczenia naszej planety we wszechświecie. Uczestnicy zajęć poznali również osiągnięcia pracowników poznańskiego obserwatorium m.in. odkrytą planetoidę Posnanię czy nazwane z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę dwa ciała niebieskie - Solaris i Pirx.
Opiekunami wyjazdu byli pani Edyta Selka i pan Mirosław Jadrych.
MJ
 
 
 
2020-01-27 - Ferie z Ekonomią w szkole w Drążnej
W pierwszym tygodniu ferii zimowych uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcje "Ferie z Ekonomią". Każdego dzień obejmował inne zagadnienia z zakresu ekonomi. Uczniowie mogli obeznać się z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, wskazywali cechy przedsiębiorczego działania.  Mieli okazję zastanowić się nad finansami rodzinnymi i zaznajomić się z ofertą banków. Trudna tematyka ekonomiczna realizowana była w formie ciekawych gier i zadań. Ciekawym doświadczeniem była wizyta w Banku Spółdzielczym w Słupcy oraz Fabryce Mebli Ceglewski. Projekt "Ferie z Ekonomią” realizowany jest we współpracy  z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej.
MM
 
 
2020-01-27 - uczniowie klas I-III w Jump World we Wrześni
Uczniowie klas I-III aktywnie uczcili rozpoczęcie ferii zimowych. Dnia 27.01.2020r. dzieci bawiły się w Jump Parku we Wrześni. Uczniowie skakali do basenu pełnego gąbek oraz szaleli w strefie basketu. Dużo radości  sprawiły wszystkim "walki gladiatorów” oraz popisy akrobatyczne na trampolinach. Gdy już wszyscy opadli z sił, nadszedł czas na posiłek. Dzieci wróciły do domu zmęczone, ale bardzo szczęśliwe.
HW
 
 
2020-01-25 - Bal uczniów klasy VIII i VII
 
 
 
 
 
 
Bezpiecznych ferii!!!
     Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas. Życzymy wszystkim, aby przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do szkoły. Jednak, aby tak się stało, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania. Podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność!
     Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, zawierającą najważniejsze praktyczne wskazówki i informacje dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży - Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku.
     Polecamy również opracowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego i Komendę Powiatową Policji w Zawierciu film, z którego rodzice mogą dowiedzieć się, jak dbać o bezpieczeństwo swoich pociech: Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta.
 
Projekt naukowo-badawczy „Granie na ekranie” w naszej szkole
 
We współpracy z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej, Fundacją DBAM O MÓJ Z@SIĘG oraz Uniwersytetem Gdańskim nasza szkoła  tuż po feriach weźmie udziału w projekcie naukowo-badawczym „Granie na ekranie”. To projekt badawczy poświęcony zachowaniom growym młodzieży w Polsce. Czynność grania w gry on-line i gry wideo zyskuje na znaczeniu, stając się w szczególności wśród młodych osób jedną z form spędzania czasu wolnego. Mając świadomość zagrożeń wynikających z nadużywania gier, ale również wiedząc o pozytywnym wpływie grania w gry, chcemy przyjrzeć się bliżej tego rodzaju zachowaniom. Realizowany projekt badawczy wspierają pracownicy naukowi zatrudnieni na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz naukowcy z Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.
DS
 
2020-01-23 - wywiadówka półroczna i spotkanie z dietetykiem
23 stycznia 2020r. odbyło się spodkanie z Rodzicami podsumowujące osiągnięcia uczniów i szkoły za I półrocze roku szkolnego 2019/2020. Dla Rodziców przygotowaliśmy także w ramach realizacji naszego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego spotkanie z dietetykiem - Panią Dorotą Szpiler-Maciejewską, która w interesujący sposób pokazała kilka zaskakujących kwestii związanych z prawidłowym odżywianiem i wprowadzaniem zmian do naszych zwyczajów żywieniowych.
MJ
 
 
2020-01-21 - Dzień Babci i Dzień Dziadka
     21 stycznia 2020r. w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej odbył się Dzień Babci i Dziadka. Zacnych gości w murach szkoły powitała Dyrektor Danuta Samul.
     Uczniowie klas: I, II, III i V przedstawili dla swoich babć i dziadków wspaniały i wzruszający program artystyczny oraz poprowadzili teleturniej Familiada. W turnieju w przeciwnych drużynach stanęły babcie oraz dziadkowie, by w wyniku zaciętej rywalizacji ostatecznie zremisować.
     Uczennica kl. V Nikola Gołębiowska w imieniu wszystkich uczniów złożyła gościom życzenia: „Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy i głęboko zakorzeniony w polskiej tradycji. Dzień Babci i Dzień Dziadka jest sposobnością, aby wyrazić szacunek i nasze uczucia względem Was. Jesteście dla nas niezastąpieni, ponieważ Wasza mądrość i doświadczenie są bezcennym darem. Kochacie nas bezwarunkową miłością i zawsze macie dla nas czas. Nigdy się na nas nie gniewacie, nawet gdy psocimy. Zawsze dajecie smakołyki, przygotowujecie ulubione danie i cierpliwie wysłuchujecie zwierzeń i słów o marzeniach, które rodzą się w naszych głowach. Dzisiaj pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia: dużo sił, zdrowia i pogody ducha, wielu okazji i wielu powodów do radosnego uśmiechu. I chociaż na waszych twarzach pojawiły się zmarszczki, głowę pokryły siwe włosy, a ręce bolą z przepracowania, to i tak dla nas jesteście najpiękniejsi i wyjątkowi. Pamiętajcie, że ciągle jesteście nam potrzebni. Kochamy Was!”
     Po tych wzruszających życzeniach uczniowie obdarowali swoje babcie i dziadków własnoręcznie wykonanymi dla nich upominkami.
JG
 
 
 
 
 
 
2020-01-21 – kolejne spotkanie w ramach realizacji doradztwa zawodowego
21 stycznia 2020 roku Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej po raz kolejny zorganizowała spotkanie w ramach realizacji doradztwa zawodowego. Tym razem uczniów klasy VIII odwiedził Pan Andrzej Machowiak z Cechu Rzemiosł Różnych w Słupcy. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z rzemiosłami jakie występują na terenie naszego powiatu i nie tylko oraz jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Zaproszony gość, przybliżył uczniom jakie warunki trzeba spełnić aby pracować w danym zawodzie. Młodzież miała również możliwość obejrzenia kilku, krótkich filmów opisujących zawody z naszego otoczenia m. in.: cukiernik, fryzjer, stolarz, elektryk czy operator obrabiarek skrawających.
Spotkanie zorganizowała Pani Monika Barańska.
MB
 
 
2020-01-18 - Wyjazd dzieci ze szkoły w Drążnej i ze szkoły w Ostrowitem do Poznania
Uczniowie z klas piątych szkół w Drążnej i w Ostrowitem brali udział w działaniach projektu „Żeby nigdy – przeciwdziałanie uzależnieniom narkotykowym i alkoholowym 4”, którego głównym celem było wzmocnienie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Organizatorem projektu było Stowarzyszenie Młode Ostrowite.
    
18 stycznia 2020r. uczniowie biorący w projekcie udział wyjechali na zaproszenie Wójta Gminy Ostrowite Pana Mateusza Wojciechowskiego do Poznania na prelekcję poświęconą ochronnie środowiska, w szczególności ochronie jakości powietrza oraz wpływowi segregacji odpadów na nasze środowisko. Po prelekcji uczniowie obejrzeli bardzo interesujący występ akordeonisty Marcina Wyrostka.
    
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej Danuta Samul oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem Jadwiga Wojdak składają Wójtowi Gminy Ostrowite Panu Mateuszowi Wojciechowskiemu podziękowania za sfinansowanie wyjazdu do Poznania grupy dzieci ze szkoły w Drążnej i ze szkoły w Ostrowitem.
DS
 
2020-01-17 - projekt Dzieci uczą rodziców - Bezpieczne ferie
 
 
 
2020-01-14 - spotkanie z ratownikiem medycznym
Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia.
14 stycznia 2020 roku odbyło się już kolejne spotkanie w ramach realizacji zajęć z doradztwa zawodowego. Tym razem naszą szkołę odwiedził ratownik medyczny Pan Daniel Łuczak z z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Zaproszony gość przybliżył uczniom klasy VIII specyfikę swojej pracy, środowisko oraz jakie są kwalifikacje i uprawnienia ratownika medycznego, które obejmują świadczenia zdrowotne z dziedziny medycyny ratunkowej, medycyny urazowej, intensywnej terapii, a także szeregu innych dziedzin klinicznych. Scharakteryzował również, niektóre akcje, w jakich brał udział.
Jest to zawód bardzo trudny, ale przede wszystkim odpowiedzialny. Zawód ten wymaga obszernej i interdyscyplinarnej wiedzy medycznej i umiejętności praktycznych, ze względu na specyfikę i ciężkość stanów klinicznych, z którymi, na co dzień spotykają się ratownicy medyczni. Profesja ta wymaga także ponadprzeciętnej odporności na stres i cierpienie ludzkie, a także trzeźwości umysłu w sytuacjach krytycznych.
Pan Daniel zwrócił również uwagę, iż zawód ratownika medycznego wymaga stałego doskonalenia zawodowego i rozwoju, które jest realizowane w pięcioletnich okresach edukacyjnych.
Panu Danielowi serdecznie dziękujemy oraz życzymy wytrwałości i powodzenia.
MB
 
 
2020-01-12 - III Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
W dniu 12 stycznia 2020r. uczniowie Szkoły Podstawowej im Polskich Noblistów w Drążnej wzięli udział w III Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, który odbył się na Hali Sportowo-Środowiskowej w Kowalewie Opactwie. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy V – Julia Gorzelańczyk, Nikola Gołębiowska, Kinga Kamińska, Amelia Skrzydlewska i Marta Roszak. Dziewczęta zaśpiewały i zaprezentowały układ taneczny do pastorałki „Złota Jerozolima i biedne Betlejem”. Autorem słów do tej pięknej, świątecznej piosenki jest Leszek Moczulski, a muzykę skomponował Jacek Zieliński.
AM
 
 
2020-01-12 - wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
Od wielu lat nasza szkoła czynnie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nie zabrakło nas także w tym roku. Był to już 28 finał WOŚP i kolejny rok naszego wolontariatu... W naszej szkole nie brak osób chętnych do pomocy innym.  Wszyscy są zdania, że "Nie trzeba być aniołem, żeby pomóc, a może kiedyś to my będziemy potrzebowali pomocy". Wolontariusze z naszej szkoły kwestowali na ulicach Słupcy, Ostrowitem  oraz w parafiach w Młodojewie i w Koszutach. Młodzieżą opiekowały się p. M. Grabarska, A. Kozłowska,  J. Gola, H. Wiatrowska.
JG
 
 
2020-01-10 - Noc w szkole
W dniu 10 stycznia 2020 roku uczniowie klasy V i VI spędzili noc w szkole. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym posiłkiem, a następnie uczniowie brali udział w zabawach integracyjnych. Pierwsze zadanie polegało na napisaniu akronimu, poprzez który każdy mógł zaprezentować swoją osobowość. Następnie uczniowie pracując w grupach musieli z otrzymanych elementów zbudować jak najwyższą wieżę. Ćwiczenie wymagało kreatywności, umiejętności współpracy i przyjęcia określonej roli. Spośród zaproponowanych przez wychowawców zabaw największą popularnością cieszyły się konkurencje taneczne i sportowe. Po zakończonych aktywnych atrakcjach uczestnicy wzięli udział w projekcji filmów.
Nocne spotkanie było okazją do integracji zespołów międzyklasowych, dało możliwość do przyjemnego spędzenia czasu z rówieśnikami, lepszego poznania się oraz do spędzenia niecodziennych chwil w murach szkoły. Ta radosna, pełna śmiechu i ciekawych rozmów NOC na pewno pozostanie na zawsze w naszej pamięci!!!
BB
 
 
2020-01-09 - Lektury wcale nie są nudne!
Lektury wcale nie są nudne!
Przekonali się o tym uczniowie klasy 2, którzy razem z wychowawczynią przygotowali grę planszową do książki "Zaczarowana zagroda" A.Cz.Centkiewiczów.
Gra nie tylko sprawdza wiedzę o lekturze, ale też pozwala uzupełnić wiadomości w nietypowy- połączony z zabawą i rywalizacją sposób. Chociaż zwycięstwo nie było takie proste, bo trzeba było wykazać się dobrą znajomością utworu, a dodatkowo na graczy czyhały niebezpieczeństwa w postaci lamparta morskiego, to emocji i śmiechu było przy tym mnóstwo!
JG
 
 
2019-12-27 - Dyrektor NASK dofinansuje projekt realizowany w szkole w Drążnej
Pięć projektów edukacyjnych, związanych z technologicznymi aspektami cyberbezpieczeństwa, zostało wybranych w konkursie na dofinansowanie z Funduszu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych. Fundusz został powołany przez dyrektora NASK. Jego celem jest wsparcie lokalnych działań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
 
Wnioski o dofinansowanie z funduszu przechodzą procedurę konkursową. Sa oceniane przez Kapitułę, w której skład wchodzą eksperci z dziedziny nowych technologii i edukacji cyfrowej. W ramach konkursu o dofinansowanie mogły się ubiegać instytucje organizujące działania edukacyjne na temat technologicznych aspektów bezpieczeństwa w sieci.
 
Miło nam poinformować, że wśród instytucji którym zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektów znalazła się nasza szkoła z projektem "Dzieci uczą Rodziców cyberbezpieczeństwa". Projekt realizowany będzie na początku 2020 roku.
 
Dofinansowane w konkursie NASK projekty:
 • Ogarnij hejt w szkole - Fundacja Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema, Warszawa
 • Cyberświadome społeczeństwo - cykl webinariów edukacyjnych dotyczących technologicznych aspektów cyberbezpieczeństwa - Fundacja na Rzecz Rozwoju Rynku Informacji i Społeczeństwa Informacyjnego "Infobrokerska", Kraków
 • Bezpieczna sieć i użytkownicy - Zespół Szkół Technicznych, Suwałki
 • Cyfrowobezpieczni - Szkoła Podstawowa nr 4 w Pyskowicach
 • Dzieci uczą Rodziców cyberbezpieczeństwa - Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej.
 
NASK jest państwowym instytutem badawczym, którego misją jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, służących rozwojowi sieci teleinformatycznych w Polsce oraz poprawie ich efektywności i bezpieczeństwa. Instytut prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także działalność operacyjną na rzecz bezpieczeństwa polskiej cywilnej cyberprzestrzeni. Ważnym elementem działalności NASK jest też edukacja użytkowników oraz promowanie koncepcji społeczeństwa informacyjnego, głównie w celu ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami, związanymi z użytkowaniem nowych technologii.
MJ
 
2019-12-20 - Jasełka, Wigilia i prezenty w szkole
 
 
 
2019-12-19 - Wizyta w Domu Samotnej Matki
19 grudnia 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej odwiedzili Dom Samotnej Matki w Gnieźnie. Przybyli tam z prezentami dla podopiecznych domu – były to artykuły chemiczne i kosmetyczne, artykuły spożywcze, słodycze i owoce. Prezenty były efektem zbiórki żywności i akcji „Paczuszka dla maluszka”, które trwały w szkole od połowy listopada tego roku.
Po raz kolejny okazało się, że Uczniowie, Rodzice i pracownicy szkoły mają wielkie, gorące serca.
DS
 
 
2019-12-17 - Podsumowanie projektu „Żeby nigdy ...”
17.12.2019 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej w Ostrowitem odbyło się podsumowanie projektu pt. „Żeby nigdy – przeciwdziałanie uzależnieniom narkotykowym i alkoholowym 4”. Projekt realizowany był w okresie od 23 września do 19 grudnia 2019r. w klasach piątych w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej i w Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem.
Mottem projektu były słowa Petera Druckera „Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”. Celem strategicznym zadania było wzmocnienie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Województwie Wielkopolskim. Zadanie współfinansowane było przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Zdrowia.
Organizatorem projektu było Stowarzyszenie Młode Ostrowite. Projekt złożony był z dziewięciu zadań pełnych aktywności, wyjazdów, warsztatów. Statystycznie ujmując to: 67,5 godzin warsztatów profilaktycznych, które oparte były na programie „Spójrz Inaczej” A. Kołodziejczyka, 59 godzin warsztatów tanecznych, 59 godzin warsztatów muzycznych. Wdrożono nowe alternatywne formy spędzania wolnego czasu  - odbył się wyjazd do kina, na termy do Poznania, do Muzeum w Chełmnie nad Nerem, do Kopalni Soli w Kłodawie, do Teatru Nowego w Poznaniu.
W wyniku tych różnych działań nastąpił wzrost umiejętności rozwiązywania problemów, których dostarcza życie, wzrost pewności siebie, nabycie umiejętności akceptacji własnych i cudzych uczuć. Nastąpił wzrost kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki teatralnej i filmowej.
Zwieńczeniem projektu był spektakl bożonarodzeniowy, szczery i mocny przygotowany pod okiem Pani Elżbiety Chojnackiej i Pani Agnieszki Witkowskiej. Zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele byli pod ogromnym wrażeniem występów uczniów z Drążnej i z Ostrowitego.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej Danuta Samul złożyła na ręce Pani Hanny Durczyńskiej podziękowania dla organizatorów za zaproszenie do udziału w projekcie.
Wójt Gminy Ostrowite Pan Mateusz Wojciechowski podziękował artystom i zaprosił uczniów do Poznania na występ akordeonisty Marcina Wyrostka. Wyjazd będzie sfinansowany przez Gminę Ostrowite. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali książkowe nagrody.
DS
 
 
2019-12-17 - spotkanie z doradcą zawodowym
17 grudnia 2019r. dla uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej zostało zorganizowane spotkanie z doradcami zawodowymi. Naszych uczniów odwiedzili Pani Martyna Pietryga oraz Pan Marcin Nowak z Młodzieżowego Centrum Kariery w Słupcy.
Doradcy przedstawili możliwość wsparcia, które oferuje MCK, z którego mogą skorzystać nasi uczniowie z rodzicami oraz przybliżyli ścieżki kształcenia edukacyjno-zawodowego. Podczas zajęć uczniowie mieli również możliwość dowiedzieć się, co jest kluczem dobrej komunikacji z drugim człowiekiem. Uświadomili młodzieży jak ważna jest umiejętność słuchania drugiego człowieka. Na koniec zajęć ósmoklasiści mieli za zadanie rozwiązać krzyżówkę. Dla najszybszych czekała nagroda - niespodzianka w postaci zeszytu z motywatorem.
Zaproszonym gościom składamy serdeczne podziękowania. Spotkanie zorganizowała Pani Monika Barańska.
MB
 
 
2019-12-16 - spotkanie w przedszkolu
Młodzież Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej odwiedziła dzieci z Przedszkola Miś Uszatek w Słupcy. Uczniowie: Patrycja Baranowska, Nadia Gołdych, Bartosz Molenda i Bartłomiej Purul czytali dzieciom bajki. Głównym celem wizyty w przedszkolu było promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie i zdobywanie wiedzy. Kontakt z książką ma ogromne znaczenie dla rozwoju intelektualnego dziecka, pozwala mu rozwijać wyobraźnię, wzbogacać zasób słownictwa i strefę przeżyć emocjonalnych. Zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książki i czytania jest witaminą dla psychiki i umysłu dziecka, a jednocześnie chroni je przed uzależnieniem od mediów elektronicznych i fałszywych wartości kultury masowej.
Dzieci bardzo uważnie słuchały bajek i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Na koniec spotkania każdy przedszkolak otrzymał słodki upominek.
ES

 
 
2019-12-15 - Już wkrótce będziemy jako jedna z 3 wielkopolskich szkół realizować projekt ~Ferie z ekonomią~
W minionym tygodniu zakończyła się  rekrutacja do projektu „Ferie z ekonomią 3”.  Łącznie do projektu wpłynęło 130 zgłoszeń  Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji szkół podstawowych do projektu” wyłonionych zostało 50 szkół podstawowych w tym nasza szkoła. Jesteśmy jedną z 3 szkół w Wielkopolsce, która przeszła proces naboru. Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 do wzięcia udziału w projekcie. Zajęcia w naszej szkole odbędą się w pierwszym tygodniu ferii zimowych.
MM
 
 
 
2019-12-13 - wywiad z działaczem Solidarności Panem Romanem Kotwą
Niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Wiele razy Polacy walczyli o wolność, przelewając za nią krew. Kolejna, 38 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce stanowiła okazję, by przypomnieć uczniom Szkoły Podstawowej w Drążnej, tragiczne wydarzenia z początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Na zaproszenie społeczności szkolnej przybył, zawsze chętnie odwiedzający naszą placówkę, wyjątkowy gość – pan Roman Kotwa, szczególnie zasłużony w lokalnej walce z komunizmem, świadek i uczestnik dramatycznych, grudniowych wydarzeń. W rozmowie z uczniami opowiadał o swojej działalności w Solidarności, wspominał czasy z okresu stanu wojennego i aresztowanie w ośrodku internowania. To spotkanie i relacje pana Romana Kotwy zostały utrwalone za pomocą kamery, gdyż warto zapisać i ocalić tak cenne informacje.
Należy rozwijać w uczniach szacunek dla przeszłości i dla tych, którzy poświęcali swoje życie dla wolności. Jak powiedział niegdyś Jan Zamoyski: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…”, a to szkoła jest gwarantem wychowania młodego pokolenia Polaków. W związku z tym, aby zachować relacje świadków historii dla potomnych, nasza szkoła nawiązała współpracę z Poznańskim Archiwum Historii Mówionej. W ramach niej uczniowie będą starali się ożywić pamięć i utrwalić to, co najbardziej ulotne, czyli ustne relacje świadków historii.
BB
 
 
2019-12-13 - Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w Halowej Piłce Nożnej
13 grudnia 2019r. na hali sportowej w Ostrowitem odbyły się Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w Halowej Piłce Nożnej w kategorii klas V - VI. W zawodach wzięło udział rekordowa liczba drużyn z naszego powiatu, bo aż szesnaście. Wśród drużyn nie zabrakło uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej. Drużyny zostały podzielone na cztery grupy po cztery zespoły w każdej grupie. Każdy zespół rozgrywał trzy mecze w grupie. W drodze losowania uczniowie z Drążnej znaleźli się w grupie ze szkołami z Trąbczyna, Ciążenia i SP 1 ze Słupcy. Potyczki grupowe zakończyły się trzema porażkami uczniów z Drążnej. Wyniki tych meczy nie pozwoliły naszym chłopcom awansować do kolejnej fazy rozgrywek, zakończyły turniej na miejscu XIII - XVI.
Wyniki uczniów z Drążnej:
Drążna - Trąbczyn 0:5
Ciążeń - Drążna 2:0
Drążna - SP1 Słupca 0:3
Szkoła z Drążnej zagrała w składzie: Damian Kukulski, Dawid Drzewiecki, Łukasz Grzelak, Konrad Grzelak, Jakub Kozłowski, Adam Szrama, Gracjan Sypniewski, Paweł Kalecki, Filip Wróblewski.
GW
 
 
2019-12-13 - etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK w Drążnej
Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
13 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. W konkursie wzięło udział 6 szkół. Uczestnicy musieli rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, promocji zdrowego stylu życia. W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Aleksandra Chmiel – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy, II miejsce zajęła Daria Żak – Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej. W kategorii szkół średnich: I miejsce Julia Wojtczak – Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy, II miejsce Kinga Majchrzak - Zespół Szkół Ekonomicznych im. M Jackowskiego w Słupcy, III miejsce Anna Marjańska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zagórowie. Nagrody wręczył prezes Zarządu Rejonowego PCK Zenon But, sekretarz PCK Barbara Reszelewska, pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Słupcy Małgorzata Pluta. Fundatorem nagród był Urząd Miasta w Słupcy, Starostwo Powiatowe w Słupcy, Urząd Gminy w Słupcy.
DS
 
 
2019-12-13 - Czas na relaks
Jednym z punktów projektu "Żeby nigdy - przeciwdziałanie uzależnieniom alkoholowym i/lub narkotykowym", w którym uczestniczyła klasa V Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej był wyjazd do term i kina w Poznaniu. W dniu 13 grudnia 2019 roku uczniowie wspólnie z rówieśnikami z zaprzyjaźnionej szkoły w Ostrowitem wyruszyli wcześnie rano w kierunku stolicy Wielkopolski. Podczas podróży wszystkim dopisywał humor. Przed wejściom do term maltańskich uczniowie zostali poinformowani o zasadach bezpiecznego przebywania w obiekcie. W czasie 2-godzinnego pobytu każdy uczestnik wycieczki dowolnie korzystał z atrakcji wodnych, wśród których były m.in. zjeżdżalnie pontonowe, basen relaksacyjny i wypływowy czy basen ze statkiem pirackim i innymi różnymi akcesoriami. Pod czujnym okiem pana Grzegorza Wysockiego chłopcy doskonalili swoje umiejętności pływackie. Po wodnych zabawach cała grupa udała się najpierw na posiłek, a następnie do kina na film pt. "Ratujmy Florę".
Czas spędzony na termach i podczas projekcji filmu przysporzył uczniom, oprócz korzyści zdrowotnych, także wiele radości i przyjemnych wrażeń. Mamy nadzieję, ze to nie ostatnia taka eskapada i powtórzymy ja niebawem.
BB
 
 
2019-12-12 - wyróżnienie dla Darii Żak
12 grudnia 2019 roku w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy odbyły się powiatowe obchody Dnia AIDS. Zaproszeni goście, uczniowie obecni na obchodach Światowego Dnia AIDS wysłuchali wykładu nt. profilaktyki HIV/AIDS wygłoszonego przez kierownika Oddziału Nadzoru PSSE w Słupcy Beatą Szeląg. Podsumowania całorocznych działań z zakresu profilaktyki HIV i AIDS prowadzonych przez PSSE w Słupcy dokonała Małgorzata Pluta. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody uczestnikom i laureatom XIX Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS, która odbyła się 27.11.2019r.. W kategorii szkół podstawowych uczennica naszej szkoły Daria Żak otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy!
DS
 
 
 
2019-12-12 - warsztaty florystyczne
12 grudnia 2019r. w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej odbyły się warsztaty florystyczne dla wszystkich uczniów szkoły prowadzone przez panie: Magdalenę Doptę, Tatianę Kowszewicz, Alinę Łukowską oraz Urszulę Kropaczewską z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni.
Wszyscy uczniowie wykazali się dużą inwencją twórczą i pomysłowością. Powstały przepiękne stroiki bożonarodzeniowe i dekoracje na świąteczne stoły, które podczas kiermaszu ozdób bożonarodzeniowych, który odbył się 15 grudnia 2019r. przy Kościele pw. Św. Mikołaja w Młodojewie rozchodziły się jak ciepłe bułeczki.
DS
 
 
A oto efekty pracy podczas warsztatów:
 
 
2019-12-11 - Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w Halowej Piłce Nożnej
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Halowej Piłce Nożnej w kategorii klas VII - VIII. Zawody odbyły się 11 grudnia 2019r. na hali sportowej w Zagórowie. W rozgrywkach szkolnych oprócz uczniów z Drążnej udział wzięło szkół z powiatu słupeckiego. Drużyny zostały podzielone na cztery grupy. Uczniowie z Drążnej w drodze losowania znaleźli się w grupie ze szkołami z Wólki i Koszut. W pierwszym meczu odnieśliśmy zwycięstwo nad rówieśnikami z Wólki. w drugim meczu ulegliśmy drużynie z Koszut 5:0. Po wyjściu z grupy z drugiego miejsca w ćwierćfinale ulegliśmy chłopcom ze SP1 ze Słupcy 3:1. Turniej zakończyliśmy na miejscu V - VIII.
Szkołę z Drążnej reprezentowali: Szymon Kukulski, Bartosz Molenda, Adrian Nowaczyk, Mateusz Krusiński, Igor Jóźwiak, Alan Witasik, Jakub Kołodziejczak, Kacper Staszak.
 
2019-12-10 - warsztaty świąteczne z rodzicami
Magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia zagościł już wśród uczniów klas I-III. W grudniowe popołudnie wspólnie z rodzicami spotkali się na warsztatach plastycznych. Do Świąt Bożego Narodzenia pozostało już niewiele czasu, a tematem przewodnim naszego spotkania były skrzaty. Wszyscy bardzo zaangażowali się w pracę, wykazując przy tym wiele pomysłowości i kreatywności. Był to naprawdę mile spędzony czas, podczas którego dzieci i rodzice wspólnie pracowali, a jednocześnie świetnie się bawili.
Rodzicom i dzieciom dziękujemy za twórczo spędzony czas oraz za stworzenie świątecznej atmosfery.
JG
 
 
 
2019-12 - szopki bożonarodzeniowe
Stowarzyszenie POMAGAM w Młodojewie ogłosiło konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową. Nasi uczniowie chętnie wykonali przepiękne Szopki, które trafiły pod ocenę jury Stowarzyszenia POMAGAM a następnie będą zdobiły przepiękny odnowiony Kościół w Młodojewie. Prace zostały wykonane przez: Michał Kwiatkowski kl. III, Amelka Skrzydlewska kl. V, Adam Szrama kl. VI, Bartosz Andryszak kl. II, Martyna Kamińska i Agnieszka Szczepaniak kl. VIII, Daria Żak kl. VIII, Franciszek Grochowski kl. I, Kacper Hemmerling kl. II, Kinga Kamińska kl. V, Klasa I.
DS
 
 
2019-12-07 - wyjazd do Warszawy
W sobotę 07 grudnia 2019r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej, uczęszczający na dodatkowe zajęcia z chemii w ramach projektu „Słupca stawia na eksperyment”, pojechali na wycieczkę do Warszawy.
Głównym celem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie znajdujące się przy ulicy Freta, przy której przed stu laty mieszkała Maria. Obecnie znajduje się tam również siedziba Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Muzeum ma charakter ściśle biograficzny. Wystawa muzealna prezentuje rzeczy osobiste Marii, jej ojca Władysława Skłodowskiego i męża Piotra Curie, eksponowane w gablotach i we fragmentach dawnych wnętrz. Oprócz tego pokazana jest część zbioru fotografii, znaczków, medali i dokumentów. Ponadto w muzeum można zobaczyć repliki aparatury chemicznej i kolekcję minerałów gromadzonych niegdyś przez ojca Marii Skłodowskiej-Curie. Młodzież miała możliwość bliżej poznać biografię uczonej oraz zwiedzić wystawę stałą. Pan przewodnik w sposób przystępny i ciekawy przedstawił młodzieży działalność naukową i znaczenie dokonań Marii Skłodowskiej-Curie dla rozwoju chemii i fizyki jądrowej. Pełni wrażeń i nowej wiedzy uczestnicy wycieczki wrócili do domu.
ES
 
 
2019-12-06 Mikołajki w szkole
Mikołajki w szkole
6 grudnia 2019r. był w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej dniem pełen wrażeń. Szkołę odwiedziły wtedy Mikołaje wysłane przez Radę Rodziców Szkoły oraz Stowarzyszenie „Pomagam” działające przy kościele pw. Św. Mikołaja w Młodojewie. A ponieważ wszyscy byli przez cały rok grzeczni, to obdarowani zostali przez Mikołaja prezentami. Bardzo dziękujemy!
DS

 
 
Zapraszamy na XV Bal Karnawałowy
 
 
 
2019-12-06 - Adam Szrama wyróżniony w konkursie fotograficznym Słupeckiej Organizacji Turystycznej
 
 
 
2019-12-05 - Ciekawe dlaczego?
Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Dlatego 5 grudnia uczniowie klas I- III spotkali się, by wspólnie eksperymentować. Zajęcia prowadzone były w ramach innowacji pedagogicznej "Ciekawe dlaczego?". Celem zabaw badawczych było pobudzanie dzieci do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania, wyjaśniania i  stawiania wniosków oraz czerpania radości z udanego, samodzielnie wykonanego doświadczenia. Na warsztatach poznaliśmy właściwości węgla leczniczego, wykonaliśmy kakaowy eksperyment, podczas którego próbowaliśmy utopić olej oraz przygotowaliśmy kolorowe mleko. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, pamiętajmy, że wiedza i umiejętności zdobywane w ten właśnie sposób na długo zapadają w pamięć. Pozwalając dzieciom doświadczać i eksperymentować zachęcamy je do działania, pokazujemy, że to, co się dzieje wokół nas możemy wytłumaczyć. Zachęcamy je do stawiania pytań, ale także i do szukania na nie odpowiedzi. To poprzez eksperymentowanie i doświadczanie poznają prawdy rządzące światem.
JG
 
 
 
2019-12-04 - Dzień Wolontariatu w naszej szkole
5 grudnia 2019r. to Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. Tego też dnia podsumowano działalność szkolnego wolontariatu w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej. Wolontariat w naszej szkole to jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. To dobrowolne, bezinteresowne niesienie pomocy ludziom potrzebującym. Mottem naszej działalności jest: „Dobro - im więcej go dajesz tym więcej dostajesz”. Od początku roku szkolnego 2019/2020 cała społeczność szkolna bardzo chętnie angażowała się w akcje charytatywne: Zbiórka karmy dla czworonogów w Katarzynowie, zbiórka środków opatrunkowych dla Afryki, zbiórka nakrętek dla Justynki, zbiórka kredek, malowanek dla dzieci ze szpitala w Słupcy, zbiórka żywności dla potrzebujących, Góra grosza – wsparcie dla dzieci w trudnej sytuacji, sprzedaż kartek świątecznych, z których dochód jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, zbiórka artykułów chemicznych i kosmetycznych dla dzieci z domu samotnej matki w Gnieźnie, zbiórka maskotek, zabawek, gier planszowych dla dzieci i młodzieży z interwencja kryzysową w Lądku. Dyrektor Szkoły Danuta Samul najbardziej zaangażowanym wręczyła dyplomy i podziękowała za bezcenna pracę i wielkie serce otwarte dla potrzebujących.
Podziękowania otrzymali uczniowie: Adam Szrama, Nikola Gołębiowska, Julia Gorzelańczyk, Kinga Kamińska, Gracjan Kapuściński, Marta Roszak, Amelia Skrzydlewska, Filip Wróblewski, Amelka Drzewiecka, Roksana Gołdych, Nikola Majchrzak, Maria Siuda, Krzysztof Szczepaniak, Szymon Kukulski, Bartosz Molenda, Bartłomiej Purul, Martyna Kamińska, Milena Szykowna, Daria Żak, Jakub Jabłoński.
DS
 
 
2019-12-04 – Zawody rejonowe w Drużynowym Tenisie Stołowym w kategorii dziewcząt
4 grudnia na Hali Sportowej w Kłodawie zostały rozegrane zawody rejonowe w Drużynowym Tenisie Stołowym w kategorii dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Na starcie stanęło aż 9 szkół podstawowych z: Drążnej, Karszewa, Piekar, Słodkowa, Smólnik, Żychlina, Konin Nr 3, Konin Nr 6 oraz Babiaka. Zawody zostały rozegrane systemem rosyjskim. Niestety po dwóch przegranych nasze zawodniczki ostatecznie zajęły VII miejsce.
Naszą szkołę reprezentowały Daria Żak oraz Martyna Kamińska. Opiekunem grupy była Pani Monika Barańska.
MB
 
 
2019-12-03 - Lekcja z rodzicem
Lekcja z rodzicem
3 grudnia uczniowie klasy VIII po raz pierwszy mieli przyjemność gościć na swojej lekcji rodzica Pana Piotra Strzelczyka, który przybliżył im wykonywany przez siebie zawód stolarza. Spotkanie zostały zostało zrealizowane w ramach doradztwa zawodowego.
Uczniowie dowiedzieli się, że stolarz jest rzemieślnikiem, który wykonuje produkty drewniane, usługi związane z obróbką, montażem, okuwaniem oraz naprawą elementów drewnianych. Jest to osoba, która na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, dobiera odpowiednie gatunki drewna do wytwarzania określonych mebli, elementów konstrukcji budowlanych i temu podobnych, a także określa zalecany sposób ich konserwacji, lakierowania czy łączenia z innymi materiałami.
Pan Piotr w niezwykle przystępny sposób opowiedział o wykonywanym przez siebie zawodzie, a uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali jego prezentacji, która była podparta wieloma zdjęciami oraz materiałami, które są niezbędne do wykonania danego projektu.
Zorganizowane spotkanie było na pewno dla uczniów ciekawym doświadczeniem, za które Panu Piotrowi bardzo serdecznie dziękujemy.
MB
 
 
Szkoła w Drążnej kolejny rok realizuje Projekt „Słupca stawia na eksperyment!"
 
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej realizuje do 30.06.2020r.,
Projekt „Słupca stawia na eksperyment!”
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa 8: Edukacja
Działanie 8.1: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
Poddziałanie 8.1.2: Kształcenie ogólne – projekty konkursowe
 
Uczniowie klas I, V, VI, VII, VIII w ramach Projektu „Słupca stawia na eksperyment!” realizowanego w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej roku szkolnym 2019/2020 biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych:
 • zajęciach rozwijających z języka angielskiego,
 • zajęciach rozwijających z języka niemieckiego,
 • zajęciach rozwijających z fizyki,
 • zajęciach rozwijających z chemii,
 • zajęciach rozwijających z biologii,
 • zajęciach rozwijających z matematyki,
 • zajęciach rozwijających z geografii,
 • zajęciach specjalistycznych indywidualnych – logopedia, socjoterapia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: w warsztatach „Jak się uczyć?” i indywidualnych poradach i konsultacjach z pedagogiem.
 
Projekt jest realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej, a udział w nim jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
 
Biuro Projektu mieści się w: Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca, Wierzbocice 52, 62-400 Słupca.
 
2019-12-03 - Dzieci uczą rodziców
Dzieci uczą rodziców
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Dzieci uczą Rodziców”. Głównym celem inicjatywy jest wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także kształtowanie odpowiednich postaw, które wpłyną na bezpieczeństwo i zdrowe dzieci. Ramy czasowe akcji to okres od listopada 2019 roku do czerwca 2020. Organizatorem akcji jest Centrum Rozwoju Lokalnego, a honorowy patronat objął Minister Edukacji Narodowej.
W ramach akcji w klasach I-III prowadzone są lekcje obejmujące problematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. Zajęcia prowadzone są przez Danutę Samul i Grzegorza Wysockiego w ramach opieki świetlicowej. Dotychczas zrealizowane już zostały zajęcia z bloku dotyczącego Niepodległej Polski (symboli narodowych, twórców niepodległej Polski, „Katechizm polskiego dziecka”) oraz bloku „Pomocne serce (Jak możesz pomagać innym?, Dlaczego należy pomagać?, Czym jest magia Świąt Bożego Narodzenia?). Każdy blok kończy się zadaniem specjalnym do wykonania przez najmłodszych. Dla uczestników przewidziane są również konkursy z wyjątkowymi nagrodami.
DS
 
 
2019-12-02 - spotkanie z górnikiem
Z okazji zbliżającej się Barbórki, zaprosiliśmy do naszej szkoły pracownika Kopalni Węgla Brunatnego Konin, by przybliżył uczniom kl.I, II, III i V trudną i odpowiedzialną pracę górnika. Pan Mirosław Pacześny przybył w pełnym galowym umundurowaniu. Zaprezentował, z czego składa się uroczysty strój górniczy: jest czarny, posiada pelerynkę i aksamitne paski z 29 guzikami po obu stronach. Czapka górnicza nosi nazwę czako. Z przodu widnieje na nim godło górnicze, na które składa się perlik (młot) i żelazko (krótki kilof). Są to nieodłączne atrybuty górnika potrzebne mu na co dzień w pracy. Pióropusz zdobiący czapkę, symbolizuje miotełkę do czyszczenia otworów strzałkowych.
Uczniowie dowiedzieli się również, że barwami górniczymi są czerń i zieleń, gdzie czerń symbolizuje ciemności podziemia, a zieleń nadzieję na ujrzenie zielonej trawy po pracy.
Dzięki spotkaniu dzieci wiedzą już jak powstaje węgiel, w jaki sposób się go wydobywa i jakie ma on zastosowanie w codziennym życiu. Są świadome ciężkiej, odpowiedzialnej a zarazem niebezpiecznej pracy górników.
Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze, uczniowie podziękowali panu Mirosławowi Pacześnemu za wizytę, a ten odwdzięczył im się za zaproszenie słodkim upominkiem.
HW
 
 
OK Zeszyt na lekcjach matematyki
W klasie piątej na lekcjach matematyki został wprowadzony OK Zeszyt. Jest to nowy sposób pracy z zeszytem szkolnym, zakładający partnerstwo pomiędzy nauczycielem i uczniem. Ok Zeszyt, to zeszyt, który pomaga uczniom się uczyć, a nauczycielowi nauczać. To także wytwór wyobraźni i kreatywności dziecka. Zawiera bardzo ważne elementy m.in.: cel – uczeń ma świadomość do czego dążą zaplanowane działania nauczyciela, NaCoBeZU (kryteria sukcesu) – uczeń może monitorować swój stan wiedzy, wie również na co nauczyciel będzie zwracał uwagę np. podczas sprawdzania sprawdzianu, ocena koleżeńska – uczeń wczuwa się w rolę nauczyciela oceniając kolegę/koleżankę z klasy, samoocena – uczy obiektywnego spojrzenia na siebie, ale również jest informacją dla nauczyciela (zielone światło – wszystko wiem, zrozumiałem; żółte światło – muszę jeszcze popracować, uzupełnić ewentualne braki; czerwone światło – nie zrozumiałem tematu, sprawia mi to trudność), informacja zwrotna nauczyciela, coś co pomaga się uczyć – nauczyciel docenia ucznia za elementy pracy, które wykonał poprawnie, pokazuje kwestie, które wymagają poprawy, nad czym uczeń musi jeszcze popracować oraz w jaki sposób należy to poprawić – w jakim kierunku podążać, własne refleksje, podsumowanie.
 
Głównym celem prowadzenia OK Zeszytów jest chęć ułatwienia dziecku uczenia się. Ok Zeszyt jest jedną z najlepszych metod ułatwiającą naukę. Jest miejscem, gdzie zgromadzone są wszystkie materiały z lekcji, własne notatki, przemyślenia zebrane w trakcie zajęć. Korzyści wynikające z prowadzenia OK Zeszytu są następujące: uczeń się uczy, a nie jest nauczany, OK Zeszyt jest zeszytem ucznia, a nie nauczyciela, w jednym miejscu zawiera najważniejsze informacje dotyczące działu, towarzyszy uczniowi w procesie uczenia się, pobudza kreatywność i wyobraźnię.
ES
 
 
2019-12-01 – Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień AIDS
Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dzień 1 grudnia jest uroczyście obchodzony (od 1988 roku) jako Światowy Dzień AIDS. Uczniowie klasy VIII przygotowali w tym dniu prezentacje, ulotki, gazetkę oraz quiz wiedzowy aby przybliżyć uczniom naszej szkoły informacje o tej chorobie oraz uświadomić konieczność pomocy ludziom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz ich bliskim.
MM
 
 
2019-11-30 - zbiórka dla podopiecznych z Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku
Uczniowie z klasy VI Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej włączyli się w Akcję „Podaruj krew”, podczas której odbyła się zbiórka maskotek, zabawek, gier planszowych dla podopiecznych z Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku. Odbyła się ona 30 listopada 2019r. w OSP w Piotrowicach. Ten przedświąteczny okres to czas dzielenia się dobrem z potrzebującymi. A szkoła ma uczyć wrażliwości i dostrzegania potrzeb drugiego człowieka.
A.K.
 
 
2019-11-27 - Andrzejki w szkole
W czwartek 28 listopada 2019r. w naszej szkole przenieśliśmy się do świata czarów i magii. Wszystko to działo się w związku z nadchodzącą wigilią św. Andrzeja. Od samego rana najmłodsi uczniowie z wielkim zaciekawieniem sprawdzali „co przyniesie im przyszłość”. Każdy uczestnik andrzejkowych wróżb przekłuwał papierowa serca, aby poznać imię swojej sympatii, losował kulę, w której kryła się nazwa przyszłego zawodu, rzucał kostkami, których suma liczb zapowiadała zdarzenie w najbliższej przyszłości. Wróżb i zabaw było naprawdę wiele i wszyscy z wielką radością i chęcią uczestniczyli w andrzejkowych zabawach.
JM

 
 
2019-11-28 - zawody sportowe o Puchar Wójra Gminy Słupca w piłce nożnej halowej
W czwartek 28.11.2019r. na hali sportowej w Kowalewie Opactwie odbyły się zawody sportowe o Puchar Wójta Gminy Słupca w Piłkę Nożną Halową w kategorii klas VII i VIII. W zmaganiach sportowych wzięło udział pięć szkół: z Drążnej, Kowalewa Opactwa, Koszut, Cienina Zabornego oraz Młodojewa. Zespoły rozegrały turniej systemem „każdy z każdym”. Uczniowie naszej szkoły z remisem, wygraną i dwiema porażkami zajęli IV miejsce w turnieju.
Wyniki naszej Drużyny:
Kowalewo Opactwo - Drążna 1:1
Drążna - Koszuty 0:5
Cienin Zaborny - Drążna 0:2
Drążna - Młodojewo 3:1
Szkołę z Drążnej reprezentowali: Szymon Kukulski, Bartosz Molenda, Bartłomiej Purul, Fabian Tylkowski, Jakub Kołodziejczak, Adrian Nowaczyk, Alan Witasik, Igor Jóźwiak, Kacper Staszak, Mateusz Krysiński.
GW
 
 
Akcja "Paczuszka dla maluszka"
 
2019-11-26 - zmagania sportowe w piłce nożnej halowej uczniów klas VI i młodszych o Puchar Wójta Gminy Słupca
26 listopada 2019r. na hali sportowej w Kowalewie Opactwie odbyły się zmagania sportowe w piłce nożnej halowej uczniów klas VI i młodszych o Puchar Wójta Gminy Słupca. W rozgrywkach uczestniczyły reprezentacje sześciu szkół z terenu naszej gminy: gospodarza - Kowalewa Opactwa, Drążnej, Koszut, Kotuni, Cienina Zabornego oraz Młodojewa. Mecze rozegrano systemem "każdy z każdym". Uczniowie z Drążnej po pięciu porażkach w turnieju zajęli ostatnie szóste miejsce.
Szkołę z Drążnej reprezentowali: Damian Kukulski, Dawid Drzewiecki, Łukasz Grzelak, Paweł Kalecki, Adam Szrama, Jakub Kozłowski, Filip Wróblewski, Oliwier Walisiak, Gracjan Sypniewski.
GW
 
 
2019-11-25 - charytatywna sprzedaż kartek bożonarodzeniowych
Pod koniec listopada br. odbyła się w naszej szkole sprzedaż przepięknych kartek bożonarodzeniowych. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony został na niesienie pomocy chorym i niepełnosprawnym, objętym pomocą programu „Na ratunek” w Stowarzyszeniu Sursum Corda (W górę serca). Dzięki szkolnym wolontariuszom: Natali Urbaniak, Jakubowi Jabłońskiemu, Martynie Kamińskiej, Wiktorii Sobczak i Lidii Bagrowskiej udało się nam zebrać 90 zł.
ES
 
 
 
2019-11-23 - wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu
23 listopada 2019r. uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej i Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem obejrzeli w Teatrze Muzycznym w Poznaniu musical „Footloose”, Fabuła sztuki nawiązuje do jednego z najpopularniejszych filmów lat 80 ubiegłego wieku - Ren McCormack po rozwodzie rodziców przeprowadza się z matką z wielkomiejskiego Chicago do małej, teksańskiej miejscowości Bomont. Tam poznaje Ariel, córkę pastora Show, który wprowadził zakaz tańca po tym, jak jego wracający z imprezy syn z grupą przyjaciół zginęli w wypadku samochodowym. Chłopak postanawia się zbuntować i udowodnić wszystkim, że życie oparte wyłącznie na zakazach nie ma sensu.
W spektaklu było dużo dynamicznego tańca i wpadającej w ucho muzyki. Muzyka wzbogacona o elementy rock-and-roll’a i country zyskała ogromną aprobatę młodzieży. Uczniowie siedzieli jak zaczarowani. W „Footloose” wyreżyserowanym przez Jerzego Jana Połońskiego zachwyciło ich wszystko - od energicznego początku do wyśmienitego końca.
Wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu był kolejnym z działań w ramach projektu „Żeby nigdy”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Młode Ostrowite, a realizowanego w szkołach w Drążnej i w Ostrowitem.
DS
 
 
Podziękowania od Ministra Edukacji Narodowej dla naszej szkoły
 
2019-11-21 - Światowy Dzień Rzucania Palenia
Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. W Polsce obchodzony jest od 1991 roku. Najnowsze wyniki badań dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie palenia tytoniu w Polsce, przeprowadzonych przez KANTAR Polska (2019 r), na zlecenie GIS, jednoznacznie wskazują na tendencję spadkową odsetka regularnych palaczy – z 31% w 2011 roku do 21% w 2019 roku.
Przewlekłe choroby niezakaźne, w tym te spowodowane paleniem tytoniu i biernym wdychaniem dymu tytoniowego, stanowią w Polsce od lat najważniejszy problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny. Choroby odtytoniowe obejmują 15 nowotworów oraz kilkadziesiąt chorób układu krążenia, układu oddechowego i innych narządów.
Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej odbyły się pogadanki, na których uczniowie dowiedzieli jakie są zagrożenia związane z paleniem papierosów oraz wykonali plakaty tematyczne.
Zachęcamy wszystkie osoby palące do zastanowienia się nad najważniejszą wartością jaką jest zdrowie własne i do podjęcia próby rzucenia palenia – nie tylko na ten dzień, ale na całe życie.
MB
 
 
2019-11-19 - Konkurs ekologiczny „Drugie życie śmieci” rozstrzygnięty
Konkurs ekologiczny „Drugie życie śmieci” rozstrzygnięty
Zadaniem uczestników było stworzenie ekologicznego hasła lub wykonanie dekoracyjnego przedmiotu z odpadów nadających się do ponownego wykorzystania (papier, metal, szkło, plastik itp.). Celem konkursu było kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego, uwrażliwienie młodzieży na problematykę związaną z segregacją śmieci. Uczniowie klasy VI i VII przygotowali hasła o tematyce związanej z segregacją lub ponownym wykorzystaniem odpadów. Jeżeli chodzi o zadanie drugie to uczniowie przygotowali między innymi: lampki nocne, choinkę, świeczniki, samochody, bukiety kwiatów, zegar, skarbonkę, czołg, laptop, wazon, solniczkę, koszyczek. Nagrody otrzymali: Izabela Wrzesińska, Adam Szrama, Franciszek Grochowski, Bartłomiej Purul, Błażej Nazaruk. Wyróżnienia otrzymali: Klasa I – Miłosz Piński, Amelia Kalecka, Klasa II – Julia Kalecka, Marysia Sabała, Klasa III – Damian Kukulski, Klasa V – Kinga Kamińska, Wojciech Piński, Gracjan Kapuściński, klasa VI –Roksana Gołdych, Klasa VII – Szymon Kukulski, Bartosz Molenda, Klasa VIII – Milena Szykowna, Martyna Kamińska.
DS
 
 
2019-11-15 - spotkanie uczniów klasy II z japońskim teatrzykiem Kamishibai
Uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej spotkali się po raz kolejny z propozycjami nauki przez zabawę – japońskim papierowym teatrzykiem Kamishibai. Poznali bajkę edukacyjną autorstwa Anny Onichimowskiej z przepięknymi ilustracjami Marianny Sztymy. Mali Czytelnicy z zainteresowaniem wysłuchali opowieści „Po drugiej stronie gór” - projekt "Edukacja globalna dla najmłodszych", a następnie włączyli się do dyskusji o tym, co każdy z nas może zrobić, aby zaoszczędzić wodę. Pomysłów było wiele. Na podsumowanie zajęć podopieczni wykonali w grupach plakaty dotyczące segregacji odpadów. Zajęcia prowadziła Karola Glasner – nauczycielka bibliotekarka CDN PBP Konin filia Koło.
Bajka Anny Onichimowskiej została przygotowana w ramach projektu "Edukacja globalna dla najmłodszych" realizowanego przez Ośrodek Działań Ekologicznych ŹRÓDŁA współfinansowanego w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
GW
 
 
2019-11-13 - zbiórka nakrętek dla Justyny trwa
Rok 2019/2020 to kolejny rok szkolny, w którym nasza szkoła włącza się do akcji zbierania nakrętek dla potrzebujących. Tym razem uczniowie, nauczyciele oraz rodzice zbierają nakrętki na rzecz Justyny Wachowskiej, która w wieku 3 miesięcy zachorowała na wirusowe zapalenie mózgu. Choroba pozostawiła trwałe ślady na jej zdrowiu: niedowład spastyczny lewostronny, padaczkę, upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim. Ponadto Justyna nie potrafi mówić i chodzić. Mimo wielu przeszkód, które Justyna musi pokonać każdego dnia jest ona pogodną dziewczynką otwartą na ludzi, która uwielbia spacery oraz wycieczki. Aby ułatwić jej wyjścia z domu potrzebny jest dla niej specjalny podnośnik, który ułatwi jej przemieszczanie się oraz codzienną pielęgnację i kąpiel. Koszt takiego podnośnika jest bardzo wysoki i dlatego postanowiliśmy poprzez zbiórkę nakrętek pomóc jej rodzicom w zbiórce potrzebnych pieniędzy.
Wierzymy, że z pomocą wszystkich aktywnie biorących udział w zbiórce nakrętek Justyna będzie mogła w łatwiejszy sposób przemieszczać się.
Nakrętki będziemy zbierać cały rok szkolny. Osoby, które chcą się przyłączyć do naszej akcji serdecznie zapraszamy.
MB
 
 
 
 
2019-11-12 - obchody Dnia Niepodległości w szkole w Drążnej
Polska Ci taka bliska…
Dnia 12 listopada 2019r. w naszej szkole uczciliśmy pamięć tych, którzy poświęcili życie walce o niepodległość Ojczyzny. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia spektaklu, którym oddaliśmy hołd naszym pradziadkom, bo to oni dzięki patriotycznemu sercu uratowali najcenniejsze wartości, takie jak: tradycja, wiara i język ojczysty. Natomiast społeczność lokalna spotkała się na wieczornicy pt. "Pisk Białego Orła". Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Radni Gminy Słupca: Pan Jan Kujawa i Pan Damian Piasecki, proboszcz parafii Młodojewo ks. Tadeusz Stasiak, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Purul, Prezes Caritas Młodojewo Pani Katarzyna Sobczak, sołtys sołectwa Drążna Pan Marek Miętkiewicz, Pani Wanda Pałucka, Pani Zofia Sobczak oraz Pani Genowefa Waliszewska, Rodzice, społeczność Drążnej i okolic.
Część artystyczna przypomniała odbiorcom atmosferę strasznych czasów z okresu zaborów. Polacy nie tylko przelewali krew, lecz także walczyli piórem, malując obrazy, tworząc muzykę ku pokrzepieniu serc. W listopadową zadumę wprowadziły nas piosenki patriotyczne w wykonaniu Wiktorii Sobczak, Nikoli Gołębiowskiej, Patrycji Baranowskiej i Wiktorii Cierniak. Natomiast umiejętności aktorskie zaprezentowali: Kacper Staszak, Dominik Czerniejewski, Wiktoria Sobczak, Wiktoria Cierniak, Kinga Andrzejewska, Roksana Gołdych, Karina Bartyszak, Martyna Kamińska, Maria Siuda, Julia Strzelczyk, Julia Gorzelańczyk, Kinga Kamińska, Marta Roszak, Amelia Skrzydlewska, Alan Witasik, Adam Szrama, Krzysztof Szczepaniak, Jakub Kołodziejczak.
Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości, dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.
BB
 
 
2019-11-12 - Szkolne Przygody Gangu Słodziaków
12 listopada 2019r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie akcji czytelniczej sieci sklepów Biedronka „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. Głównym celem działań podjętych w ramach akcji było budowanie nawyku codziennego czytania wśród  uczniów kl. I -III. Dzieci brały czynny udział m.in. w Dniu Głośnego Czytania, sprawdzały swoją wiedzę w quizie ,,Milionerzy” czy wykonywały dekorację  do przygód Słodziaków z materiałów użytych wtórnie. Doskonałą motywacją do codziennego czytania okazały się mini- albumy uzupełniane sukcesywnie naklejkami za wykonanie zadania. Najbardziej wytrwałym czytelnikiem okazał się Damian Kukulski z kl. III. Wyróżnieni zostali również: kl. I- Amelka Kalecka, Martynka Chorążyczewska, Błażej Nazaruk, kl.II – Zuzia Małecka, Julka Kalecka, Kacper Hemmerling, kl. III- Iza Wrzesińska, Iga Parol, Michał Kwiatkowski, Nikodem Stasiak. Nasi młodzi czytelnicy zostali nagrodzeni upominkami, choć największą nagrodą jest budząca się w nich prawdziwa pasja czytania. Gratulujemy!
HW
 
 
2019-11-12 - spotkanie uczniów klasy VIII z lekarzem
12 listopada 2019 r. w ramach realizacji doradztwa zawodowego zostało zorganizowane kolejne spotkanie dla uczniów klasy VIII. Tym razem naszą szkołę odwiedził i przybliżył specyfikę zawodu lekarza Pan dr Jan Woźniak z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Zaproszony gość wyjaśnił młodzieży kim jest lekarz, za co jest odpowiedzialny, jakie są jego zadania oraz jakie musi posiadać predyspozycje, żeby wykonywać tak ważny zawód. Uczniowie mogli dowiedzieć się jak wyglądają studia, staż, specjalizacja oraz zwykły dzień z życia lekarza anestezjologa. Zawód lekarza wymaga poświęcenia, zaangażowania, wrażliwości oraz empatii. Pan doktor pomógł uczniom zrozumieć, że jest to zawód z misją, który wymaga odporności psychicznej.
MB
 
 
2019-11-11 - delegacja naszej szkoły i poczet sztandarowy na Gminnych Obchodach Narodowego Dnia Niepodległości
 
2019-11-10 - Kibicuj z klasą
10 XI 2019r. grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami wybrała się do Poznania na mecz piłki nożnej  polskiej ekstraklasy: Lech Poznań - Korona Kielce. W ramach akcji "Kibicuj z Klasą" odbywającą się pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki uczniowie mieli okazję na żywo oglądać i kibicować zespołom z najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Mieli także możliwość kształtowania właściwej postawy kibica sportowego i mogli aktywnie i ciekawie spędzić wolny czas w grupie rówieśniczej.
 
 
 
2019-11-08 - Śniadanie Daje Moc
Nasza szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym „Śniadanie Daje Moc”. Ponieważ dzień 8 listopada został ustanowiony jako Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania, dlatego właśnie tego dnia uczniowie klas I-III przyrządzali wspólnie zdrowe i pożywne śniadanko. Wszyscy bardzo solidnie przygotowali się do tego dnia. Nie zabrakło pieczywa, wędlin, serów, płatków śniadaniowych, jogurtów, mleka i warzyw. Ze zgromadzonych produktów dzieci przygotowały apetyczne, smaczne i zdrowe kanapki. Przyjemnie było zasiąść za długim stołem nakrytym białym obrusem i zjeść je w towarzystwie koleżanek i kolegów. Dopełnieniem śniadania były sałatki owocowe, soki i owoce.
Dzieci obejrzały także prezentację dotyczącą 12 zasad zdrowego odżywiania, podkreślających ważną rolę prawidłowego żywienia w codziennym życiu. Uczniowie dowiedzieli się również, że zdrowe odżywianie to sięganie po nabiał, ryby, mięso, ciemne pieczywo, picie wody i soków, unikanie słodkich przekąsek w postaci słodyczy czy chipsów.
Pamiętajmy, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!
 
 
 
 
2019-11-08 - Szkoła do Hymnu
8 listopada 2019r. o symbolicznej godzinie 11:11 w ponad 20 000 szkół wspólnie odśpiewało 4 zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego" w ramach akcji "Szkoła do hymnu". W tym wydarzeniu wzięła również udział Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej. To jeden z pierwszych elementów składających się na obchody tegorocznego Święta Niepodległości w Drążnej.
 
 
 
2019-11-06 - finał zbiórki "Opatrunek na ratunek"
Tak, jak w poprzednich latach, także w 2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej włączyli się do ogólnopolskiej akcji „OPATRUNEK NA RATUNEK” prowadzonej przez wolontariuszy z Fundacji Redemptoris Misio w Poznaniu. Celem akcji było zbieranie środków opatrunkowych dla najbiedniejszych i najbardziej chorych ludzi w Afryce, których nie stać na leczenie w państwowych szpitalach i którzy korzystają z opieki medycznej zapewnianej im przez misyjne szpitale i przychodnie. W zbiórce brali udział uczniowie wszystkich klas szkoły wraz z wychowawcami.
W wyniku przeprowadzonej zbiórki udało się zebrać znaczną ilość opatrunków, które poprzez poznańską fundację przekazane zostaną potrzebującym w Afryce. Zebrane środki opatrunkowe: gazy, bandaże, plastry i rękawiczki jednorazowe pomogą w opatrywaniu ran w misyjnych szpitalach i przychodniach. Zebrane podczas tegorocznej akcji opatrunki wolontariusze Fundacji „Redemptoris Missio” będą stosować m.in. w Kamerunie, Zambii, Rwandzie, Kenii, Togo, Ghanie.
 
 
plakat i fot. Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”
 
 
2019-11-06 - przekazanie zebranej w szkole karmy na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Katarzynowie
W naszej szkole w październiku prowadzona była zbiórka karmy dla psiaków ze schroniska. Dnia 6.11 uczniowie wraz z opiekunami wybrali się do schroniska w Katarzynowie aby zawieźć ponad 70kg karmy. Opiekunami akcji była pani A. Majdecka oraz p. M. Grabarska. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję.
MG
 
 
201-11-04 - Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w unihokeju chłopców
Dwanaście reprezentacji szkół z terenu Powiatu Słupeckiego wzięło 4 XI 2019r. udział w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w unihokeju chłopców w kategorii klas VI i młodszych. Wśród tych szkół znalazła się także reprezentacja szkoły z Drążnej, która rywalizowała w grupie z rówieśnikami z Kowalewa Opactwa i Lądku. W pierwszym meczu przegraliśmy z drużyną z Kowalewa Opactwa 4:0 a w drugim - 2:0 z zespołem z Lądku i nie przeszliśmy do kolejnych etapów turnieju, zajmując ostatecznie miejsce IX - XII.
Skład drużyny z Drążnej:
Adam Szrama, Filip Wróblewski, Oliwier Walisiak, Gracjan Sypniewski, Jakub Kozłowski, Wojciech Piński, Paweł kalecki, Jakub Kozłowski, Łukasz Graczyk, Konrad Graczyk, opiekun Grzegorz Wysocki.
GW
 
 
2019-10-31 - uczniowie odwiedzają Muzeum Regionalne w Słupcy
W czwartek 31 października 2019r. uczniowie z klasy I, II i III Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej udali się do Muzeum Regionalnego w Słupcy. Wizyta ta pozwoliła im w interesujący sposób dowiedzieć się jak wygląda len i jakie są jego zastosowania. Dzieci z zaciekawieniem obejrzały film animowany „Króliczka Trusia i Lniana Wróżka”, a następnie zapoznały  się z ekspozycją muzeum prezentującą sprzęt do obróbki lnu. Z kolei w czasie warsztatów plastycznych uczniowie wcielili się w rolę projektantów ubrań – projektowali lnianą sukienkę dla bohaterki obejrzanego filmu.
Wiele wrażeń zwiedzającym dostarczyła także wystawa ukazująca posterunek policji z lat 30-tych XX wieku – dzięki temu uczniowie mogli zobaczyć realia pracy policji w przeszłości.
Wizyta w Muzeum pozwoliła uczniom w bardzo ciekawy sposób poznać kolejne fragmenty naszej przeszłości i dzięki temu lepiej je zrozumieć.
HW
 
 
2019-10-30 - wyróżnienie dla naszej uczennicy w powiatowym konkursie plastycznym
„Ja i moja rodzina” to temat powiatowego konkursu plastycznego, skierowanego do dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Powiatu Słupeckiego. 30 października 2019r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy miało miejsce podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom konkursu.
Tematem konkursu była rodzina widziana oczami dziecka, najpiękniejsze chwile spędzane z rodziną i najcenniejsze wspomnienia. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt komisji konkursowej w składzie: plastyk z Miejskiego Domu Kultury Pani Monika Mikołajczak oraz nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 1 Pani Adrianna Olczak. Spośród 66 prac, które zostały nadesłane z 12 szkół, komisja wybrała 25 prac szczególnie zasługujących na wyróżnienie. Miło jest nam poinformować, że wśród laureatów konkursu znalazła się uczennica Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej Roksana Gołdych, która pod kierunkiem nauczyciela plastyki - Pani Justyny Marszałkowskiej wykonała wyróżnioną pracę konkursową.
DS
zdj. M. Kryczka
 
 
Zaproszenie Wójta Gminy Słupca na Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 
Konkurs Ekologiczny „Drugie Życie Śmieci”
Konkurs Ekologiczny „Drugie Życie Śmieci”
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej zaprasza do udziału w Konkursie Ekologicznym Drugie Życie Śmieci. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII.
Zadaniem uczestników będzie stworzenie ekologicznego hasła lub wykonanie dekoracyjnego przedmiotu z odpadów nadających się do ponownego wykorzystania (papier, plastik, metal itp.). Termin dostarczenia prac mija 15 listopada. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w regulaminie.
Regulamin konkursu ekologicznego „Drugie życie śmieci”
I. Organizatorzy
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej
II.Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów  w Drążnej
III. Cel konkursu
- kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży
- pobudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi
- kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego
- uwrażliwienie młodzieży na problematykę związaną z segregacją śmieci
- wpojenie młodym ludziom, że wiele niepotrzebnych surowców można w kreatywny sposób przetworzyć
- wdrożenie do twórczego myślenia
IV.Zasady i przebieg konkursu
1.Zadanie pierwsze polega na wymyśleniu hasła o tematyce ekologicznej związanego bezpośrednio z segregacją lub ponownym wykorzystaniem odpadów. Przy ocenie będą brane pod uwagę:
- zawartość merytoryczna hasła
- kreatywność autora
2.Zadanie drugie polega na wykorzystaniu odpadów nadających się do przetworzenia (szkło, plastik, papier, metal i inne.) do utworzenia z nich nowej, praktycznej lub dekoracyjnej rzeczy. Przy ocenie będą brane pod uwagę: Kreatywność autora, funkcjonalność i estetyka stworzonego przedmiotu.
3.Praca powinna być opisana:
- imię i nazwisko autora, klasa
Termin: Hasło lub praca powinna zostać dostarczona do sekretariatu szkoły do 15.11.2019r.
4.Prace oceniane będą w 2 kategoriach:
- uczniowie klas 1-3
- uczniowie klas 5-8
Autorzy najlepszych prac wyłonieni przez komisję konkursową otrzymają atrakcyjne nagrody.
Ogłoszenie wyników odbędzie się 19 listopada.
 
2019-10-30 - zawody sportowe w unihokeju o Puchar Wójta Gminy Słupca
W dniu 30.10.2019r. na Hali Sportowej w Kowalewie Opactwie odbyły się zawody sportowe w unihokeju o Puchar Wójta Gminy Słupca w kategorii chłopców i dziewcząt klas VII i młodszych. W zmaganiach sportowych wśród chłopców udział wzięły szkoły podstawowe z Drążnej, Cienina Kościelnego, Cienina Zabornego, Koszut oraz gospodarza zawodów Kowalewa Opactwa. Drużyny rozegrały turniej systemem każdy z każdym. Nasi uczniowie po dwóch wygranych meczach, jednym remisie i jednej porażce zajęli II miejsce w turnieju.
Wyniki naszej drużyny:
Kowalewo Opactwo - Drążna 2:0
Drążna - Koszuty 1:0
Drążna - Cienin Kościelny 0:0
Drążna - Cienin Zaborny 2:1
Szkołę z Drążnej reprezentowali: Filip Wróblewski, Adam Szrama, Konrad Grzelak, Łukasz Grzelak, Gracjan Sypniewski, Paweł Kalecki, Jakub Kozłowski, Oliwier Walisiak, Wojciech Piński.
GW
 
 
2019-10-29 - Mistrzostwa Powiatu w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców
29 X 2019r. na hali sportowej w Koszutach zostały rozegrane Mistrzostwa Powiatu w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców w kategori klas VII - VIII. Do zmagań sportowych zgłosiło się osiem drużyn dziewcząt i dziewięć chłopców, a wśród nich uczennice i uczniowie z naszej szkoły. Wśród dziewcząt: Daria Żak i Martyna Kamińska oraz chłopcy: Bartosz Molenda i Igor Jóźwiak. W drodze losowania dziewczęta z naszej szkoły zostały przydzielone do grupy z koleżankami ze Słupcy, Strzałkowa i Ratynia. Chłopcy znaleźli się w grupie z rówieśnikami z Koszut i Ratynia. Chłopcy po dwóch porażkach 3:0 nie zdołali wyjść z grupy i zajęli ostatecznie miejsce VII - IX w turnieju. Dziewczęta po pierwszej porażce 3:0 ze Strzałkowem wygrały dwa następne mecze grupowe z Ratyniem i Słupcą 3:0 i z drugiego miejsca awansowały do półfinału. Na tym etapie rozgrywek zmierzyły się z drużyną z Zagórowa. Po bardzo dobrym meczu wygrała nasza drużyna 3:0. W finale znowu zmierzyliśmy się z drużyną ze Strzałkowa i tak jak w meczu grupowym ulegliśmy rywalkom 3:0. Dzięki zajęciu II miejsca w turnieju uczennice nasze będą reprezentować Powiat Słupecki na zawodach rejonowych.
GW
 
 
2019-10-28 - Historia łączy pokolenia - udział w akcji BohaterON
Historia łączy pokolenia
Nasza szkoła po raz drugi wzięła udział w ogólnopolskiej akcji BohaterOn, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, a także popularyzowanie wśród młodego pokolenia historii Polski XX wieku. Uczniowie wykonali kartki oraz laurki dla Powstańców Warszawskich jako dowody uznania dla ich heroicznej walki w obronie stolicy. Na zajęciach historii, w oparciu o udostępniony przez organizatorów akcji materiał edukacyjny, przybliżono uczniom tematykę II wojny światowej i Powstania Warszawskiego. Zapoznano młodzież z sylwetkami wybranych Powstańców Warszawskich, którzy podjęli trud obrony Ojczyzny (uczniowie mogli skorzystać z linku zawierającego galerię zdjęć, biogramy i wspomnienia powstańczych dni). Dopełnieniem całości była projekcja filmu "Miasto 44" w reżyserii Jana Komasy, która poszerzyła wiedzę z okresu II wojny światowej, podkreśliła okrucieństwo militarnych konfliktów i tragizm losów osób, które narażały swoje życie za wolną Polskę.
BB
 
 
2019-10-28 - II Gminny Dzień Języków Obcych
Dnia 28 października uczniowie klasy 8 wzięli udział w II Gminnym Dniu Języków Obcych. Dziewczęta tańczyły, a chłopcy reprezentowali szkołę w quizie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Obie drużyny spisały się na medal!
Kinga, Julia, Wiktoria, Karina, Daria, Kacper, Dominik, Alan! Brawo!!
AM
 
 
2019-10-28 - Dzień Walki z Głodem
Członkowie szkolnego koła PCK włączyli się w Światowy Dzień Walki z Głodem. Światowy Dzień Walki z Głodem to akcja, której głównym celem jest uświadomienie społeczeństwu skali ubóstwa, która nie dotyczy wyłącznie krajów trzeciego świata, ale również Polski oraz skutków niedożywienia zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Ogólnopolska Kampania Walki z Głodem, którą Polski Czerwony Krzyż prowadzi ma także na celu edukację społeczeństwa o zdrowym odżywianiu i prowadzeniu zdrowego stylu życia. Co roku z okazji tego dnia w całym kraju odbywają się happeningi, konkursy i zbiórki żywności. Według Światowej Organizacji Zdrowia głód jest jednym z największych problemów współczesnego świata. Właściwe odżywianie ma wpływ na rozwój zarówno fizyczny jak i emocjonalny. Szczególnie narażone na negatywne skutki niedożywienia są dzieci oraz młodzież. W tym dniu uczniowie naszej szkoły przygotowali tosty, które następnie rozdane były w szkole.
ES
 
 
2019-10-25 - Święto Chleba i Pyry
     25 października 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów po raz pierwszy obchodziliśmy Święto Chleba i Pyry. Pragniemy, aby nasi uczniowie pamiętali o polskich tradycjach, zwyczajach i wartościach, pielęgnowali je. Naszym obowiązkiem jest przekazywać je z pokolenia na pokolenie. Poprzez świętowanie tych dwóch podstawowych produktów naszego pożywienia zwróciliśmy naszym uczniom uwagę, iż szacunek do chleba celebrowany jest od zarania dziejów, aż po dzień dzisiejszy, to część naszego dziedzictwa kulturowego, oparty na symbolice, zwyczajach i obrzędach. Kiedyś starano się, aby chleb się nie zmarnował, nie upadł na ziemię, aby nie został wyrzucony na śmietnik, aby nie wbijać w niego noża przed nakreśleniem na nim znaku krzyża... dzisiaj bywa z tym bardzo różnie. Musimy pamiętać, że chleb na przestrzeni wieków stał się w Polsce nie tylko symbolem pożywienia, ale i... życia. W tradycji chrześcijańskiej jest traktowany ze szczególną czcią, ponieważ uważano go za materię pośredniczącą w kontaktach ludzi ze światem boskim.
     Uczniowie dowiedzieli się także, że ziemniaki określano kiedyś „diabelskimi warzywami” lub „jabłkami ziemnymi”. Ich pierwsze uprawy pojawiły się w Małopolsce, zaś hodowcami była szlachta ariańska. Przywiózł je król Jan III Sobieski spod Wiednia dla swej Marysieńki.
Polacy szybko odkryli, że one nie tylko rozwiązują problem głodu, pozwalają rosnąć populacji, ale i bogacić się państwu. W naszym kraju ziemniaki mają kilka różnych nazw i tak w Wielkopolsce to pyry, na Śląsku kartofle, w górach mówią grule, na Kaszubach bulwy, a na Kresach to barabole.
     Po wysłuchaniu informacji o dwóch podstawowych produktach pożywienia człowieka, uczniowie klas V - VIII otrzymali dwa zadania do wykonania. Pierwsze z nich to zrobienie plakatu o tematyce „Szacunek do chleba”, a drugie to stworzenie stworków-potworków z ziemniaków.
     Młodzież z wielkim zapałem zabrała się do pracy, wykazując się przy tym niezwykłą kreatywnością. Wspaniałe wytwory ich pracy wzbudziły zachwyt.
     Tego dnia również wśród najmłodszych, czyli klas I - III panowała „ziemniaczana atmosfera”. Czekało na nich sporo atrakcji. Najpierw wykonywali „cudeńka z pyrów”, a fantazji przy tym im nie brakowało. Następnie brali udział w konkurencjach zręcznościowych np. „sadzenie ziemniaków”, rzucanie pyrą do celu, czy „ziemniak parzy”, zabawy wzbudziły wiele emocji i śmiechu. Uczniowie poznali także piosenkę o tematyce „ziemniaczanej”. Wspólna zabawa to świetna okazja do integracji społeczności szkolnej.
     Ten wyjątkowy dzień w szkole dostarczył naszym uczniom również mnóstwa wrażeń smakowych, bo na koniec każdy skosztował pysznego gziku z pyrami, frytek oraz świeżego chleba i bułek z masłem.
     Smakołyki mleczne - ser, mleko, śmietanę i masło otrzymaliśmy od Spółdzielni Mleczarskiej w Strzałkowie, za co bardzo serdecznie dziękujemy!
AK

 
 
2019-10-25 - Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w Unihokeju chłopców
W dniu 25.10.2019r. na hali w Kowalewie Opactwie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w unihokeju chłopców w kategorii klas VII - VIII. W zmaganiach udział wzięło 13 szkół: z Drążnej, Cienina Zabornego, Zagórowa, Koszut, Kowalewa Opactwa, Wólki, Ratynia, Łukomia, Słupcy nr 1, Słupcy nr 3, Trąbczyna, Ciążenia, Lądku. Zespoły zostały podzielone na 4 grupy. Nasi uczniowie znaleźli się w grupie z rówieśnikami z Trąbczyna i Wólki. W pierwszym meczu ulegliśmy drużynie z Trąbczyna 2:0, a w drugim zremisowaliśmy 2:2 z zespołem z Wólki. Zajmując 3 miejsce w grupie nie awansowaliśmy do dalszej fazy rozgrywek kończąc zawody na miejscu IX - XIII. Szkołę z Drążnej reprezentowali: Jakub Strzelczyk, Bartłomiej Purul, Bartosz Molenda, Fabian Tylkowski, Szymon Kukulski, Igor Jóźwiak, Jakub Kołodziejczak, Alan Witasik, Adrian Nowaczyk, Mateusz Krysiński, Kacper Staszak.
 
 
 
2019-10-24 - Szkoła Pamięta
Szkoła pamięta
Obchody uroczystości państwowych i ważnych rocznic dla Polaków są doskonałą okazją do kształtowania postaw patriotycznych wśród uczniów i społeczności lokalnej. Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej regularnie włącza się w szereg akcji o charakterze ogólnopolskim i regionalnym, których nadrzędnym celem jest wychowanie młodego pokolenia w duchu szacunku dla przeszłości. Pielęgnowanie tradycji i wspominanie ważnych wydarzeń historycznych to stały punkt programu wychowawczego szkoły w Drążnej.
 
W 2006 roku uczniowie zaopiekowali się cmentarzem ewangelicko-augsburskim w Kochowie, który z upływem czasu tracił swoją wartość lokalnego zabytku i popadał w ruinę i zapomnienie. Aby przywrócić świetność tego XIX-wiecznego obiektu uczniowie, nauczyciele, rodzice wspólnie z władzami Gminy Słupca, mieszkańcami wsi Kochowa oraz wieloma ludźmi dobrej woli przystąpili do renowacji cmentarza. Czas jego porządkowania był bardzo intensywny – usunięte zostały zmurszałe pnie i krzaki, wycięto gałęzie i zarośla, wyzbierano śmieci i różne odpady. W ramach prac renowacyjnych naprawiono ogrodzenie, uporządkowano nagrobki, zamontowano krzyże, ławki, tablicę informacyjną oraz bramę wejściową. Wyrównano także drogę dojazdową do cmentarza i postawiono znak informacyjny o istniejącym obiekcie religijnym.
 
Zaadoptowanie przez uczniów obiektu w Kochowie przyczyniło się do poszerzenia ich wiedzy na temat historii lokalnego zabytku - najstarszy nagrobek na cmentarzu pochodzi z 1870 roku, ale jest tu też wiele mogił bezimiennych z nieokreślonych lat. Kolejne roczniki absolwentów szkoły w Drążnej znają doskonale to wyjątkowe miejsce położone wśród pól, w odległości 600 metrów na zachód od drogi Słupca-Giewartów, zajmujące 0,12ha powierzchni. Niedaleko cmentarza w przeszłości przebiegała granica rosyjsko-pruska.
 
W ciągu roku szkolnego uczniowie dbają o porządek na cmentarzu i w jego otoczeniu. Regularnie przed Świętem Zmarłych społeczność szkolna organizuje zbiórkę zniczy, kupuje kwiaty i odwiedza cmentarz. Wszystkie te działania wyzwalają w młodym pokoleniu potrzebę działania na rzecz wspólnego dobra, budują poczucie jedności z „małą ojczyzną”, rozbudzają w nich zainteresowanie historią swego regionu, a także uczą odpowiedzialności za materialne dziedzictwo kultury.
 
 
 
2019-10-23 - Nasi uczniowie wyruszają w podróż do wnętrza Ziemi
Marzyłeś kiedyś, aby wybrać się w podróż do wnętrza Ziemi? Taką szansę mieli uczniowie klasy V pod opieką pani Danuty Samul w Kopalni Soli w Kłodawie. Znajduje się tam najgłębsza trasa turystyczna na całym świecie, która pozwala zjechać windą 600 m pod powierzchnię ziemi. A będąc już na samym dole można m.in. odwiedzić kaplicę, w której jest solna rzeźba przedstawiająca św. Kingę, patronkę górników solnych.
Wyjazd do Kłodawy był kolejnym z działań, w którym uczniowie ze szkoły w Drążnej i ze szkoły w Ostrowitem brali udział w ramach Programu Profilaktycznego „Spójrz Inaczej” prowadzonego przez Stowarzyszenie Młode Ostrowite.
MJ
 
 
2019-10-23 - Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w Unihokeju Dziewcząt
23 października na hali w Kowalewie Opactwie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w Unihokeju Dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. O prymat Mistrza Powiatu walczyło aż 13 zespołów. Nasza drużyna reprezentowana przez: Nadię Gołdych, Kingę Andrzejewską, Wiktorię Sobczak, Lidię Bagrowską, Wiktorię Cierniak, Julię Strzelczyk, Karinę Bartyszak, Darię Żak ostatecznie zajęła miejsce IX - XIII.
Opiekun zespołu: Monika Barańska
MB
 
 
2019-10-22 - policja w naszej szkole
Na zaproszenie Pani Moniki Barańskiej w dniu 22 października 2019 roku dla uczniów klasy VIII zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami zawodu policjanta. Zaproszeni goście przypomnieli, że głównym zadaniem Policji jest wykrywanie, rozpoznawanie i przeciwdziałanie łamaniu prawa, oraz ochrona zdrowia i życia obywateli. Przybliżyli uczniom jakie trzeba spełnić wymagania aby zostać w przyszłości policjantem, jak wyglądają warunki pracy funkcjonariusza Policji oraz jakie są jego obowiązki.
Zawód policjanta przybliżyli: sierż. sztab. Joanna Wolińska oraz sierż. sztab. Marcin Dębowski z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, którym składamy serdeczne podziękowania.
MB
 
 
2019-10-21 - seans filmowy w kinie Sokolnia w Słupcy
W dniu 21 października 2019r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcji filmu pt. "Legiony". Tematyka dzieła filmowego doskonale nawiązuje do zbliżającej się kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W pamięci uczniów na długo pozostanie obraz legionistów, którzy swą wiarą i bohaterstwem przyczynili się do spełnienia snu o wolnej Polsce.
BB
 
2019-10-18 - Nagroda Wójta Gminy Słupca i awans zawodowy
Miło nam poinformować, że 18 października 2019r. podczas gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej Pani Anna Kozłowska została nagrodzona Nagrodą Wójta Gminy Słupca za "osiągnięcia w pracy dydaktycznej, za umacnianie więzi z lokalną wspólnotą i inicjatywy służące naszej społeczności". Gratulacje odebrała również Pani Marta Grabarska, która uzyskała kolejny stopień awansu zawodowego.
Gratulujemy!
MJ
 
 
 
2019-10-16 - udział w projekcie „Fizyka – pasja – społeczeństwo”
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej biorą udział w projekcie Fizyka -pasja-społeczeństwo realizowanym przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt skierowany jest do społeczności z obszaru całej Polski, której członkowie pragną rozwijać swoją wiedzę i zdolności z zakresu fizyki. Projekt realizowany jest w ramach współpracy szkoły z Centrum Edukacji Obywatelskiej, będącego największą polską organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji. Uczniowie podczas realizacji projektu poszukują nowatorskich rozwiązań problemów fizycznych.
 
16 października 2019r. grupa uczniów z klasy siódmej i ósmej wzięła udział w warsztatach eksperymentalnych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Młodzież, pod kierunkiem doktorantów pana Mateusza Winkowskiego i Adama Spyry, wyznaczała gęstość ciał stałych. Podczas ćwiczeń uczniowie wykonywali pomiary gęstości ciał oraz wyznaczali ich objętość trzema sposobami: przez bezpośrednie wymiarowanie, wyznaczanie zmiany objętości cieczy po zanurzeniu ciała oraz przy użyciu prawa Archimedesa. Otrzymane w ten sposób wyniki mogli dyskutować, zwracając uwagę na  niepewności pomiarowe i różnice w otrzymanych wynikach. Przeprowadzone eksperymenty umożliwiały im również zidentyfikowanie materiału, z którego wykonane były ciała. Dzięki wykonanym ćwiczeniom uczniowie mogli podjąć się wyznaczenia gęstości ciała nieforemnego.
ES
 
 
2019-10-15 - spotkanie ze strażakami
W ramach realizacji Wewnątrzszkolnego Programu Doradztwa Zawodowego w dniu 15 października 2019 roku dla uczniów klasy VIII zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami zawodu strażaka. Zaproszeni goście zapoznali uczniów z: zadaniami straży pożarnej, doborem i rekrutacją do zawodu, etapami i kryteriami jakie musi spełnić kandydat na strażaka.
Strażacy przypomnieli również uczniom, że podstawowym zadaniem Straży Pożarnej jest niesienie pomocy ludziom, których życie lub zdrowie są zagrożone. Przedstawili jakie predyspozycje musi posiadać osoba, która chce zostać w przyszłości strażakiem.
Niewątpliwie jest to zawód o bardzo wysokim ryzyku zawodowym, na co wpływają czynniki związane m.in. z zanieczyszczeniem lub brakiem powietrza, wysoką temperaturą, substancjami chemicznymi oraz wszelkimi urazami fizycznymi oraz psychicznymi.
Zawód strażaka przybliżyli: młodszy kapitan Sławomir Rosiak, młodszy aspirant Maciej Patrzykąt, młodszy ogniomistrz Przemysław Andrzejak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy, którym składamy serdeczne podziękowania. Spotkanie zorganizowała pani Monika Barańska.
MB
 
 
2019-10-15 - Święto Komisji Edukacji Narodowej - Kredki zamiast kwiatków
Kredki zamiast kwiatków
Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej postanowili włączyć się w zbiórkę organizowaną przez Oddział Dziecięcy słupeckiego szpitala. Zamiast tradycyjnych kwiatów, otrzymali zgodnie z wcześniejszym apelem - kredki, pisaki, bloki rysunkowe, które zostaną przekazane do słupeckiego szpitala wraz z grami i puzzlami zebranymi wcześniej podczas zbiórki zorganizowanej w szkole.
 
Samorząd Uczniowski w imieniu wszystkich Uczniów złożył Dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia. Do życzeń przyłączyli się także przedstawiciele Rady Rodziców, którzy aktywnie wsparli akcję nauczycieli Kredki zamiast kwiatków. Nauczyciele dziękują Uczniom i Rodzicom za zrozumienie i przyłączenie się do tej akcji. "Mamy nadzieję, że zebrane materiały przyczynią się do poprawy samopoczucia małych pacjentów słupeckiego szpitala".
 
Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor Danuta Samul wręczyła nagrody dla nauczycieli i pracowników szkoły życząc wszystkim dalszych sukcesów. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali: mgr Monika Barańska, mgr Justyna Gola, mgr Marta Grabarska, mgr Honorata Wiatrowska, mgr Edyta Selka, mgr Anna Majdecka, mgr Grzegorz Wysocki, mgr Mirosław Jadrych, mgr Barbara Bereszyńska, mgr Marcin Majdecki oraz Justyna Kapuścińska i Tomasz Borowiec.
 
MG
 
 
2019-10-11 - uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów
Dzień 11 października to wyjątkowa data dla uczniów klasy pierwszej. Tego dnia pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na uczniów naszej szkoły. W tym niezwykłym wydarzeniu towarzyszyli im rodzice, uczniowie klas 2 i 3 oraz zaproszeni goście: dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca pani Jarosława Kobos, przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Purul oraz ksiądz proboszcz Tadeusz Stasiak. 
Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej, w której pierwszoklasiści, przygotowani przez swoją wychowawczynię Justynę Marszałkowską, zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Kolejnym punktem programu był test sprawnosciowy przygotowany przez panią Monikę Barańską. Cześć artystyczną zakończyły występy klasy drugiej i trzeciej, które z wychowawczyniami Justyną Golą i Honoratą Wiatrowską, przygotowały wspaniałe widowisko dla młodszych kolegów.
Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowania, którego dokonała Pani Dyrektor Danuta Samul. Dzieci na pamiątkę tego wydarzenia otrzymały okolicznościowe dyplomy oraz medale.
Na zakończenie najmłodsi uczniowie zostali obdarowani prezentami od pani Wójt Gminy Słupca Grażyny Kazuś, pani Dyrektor CUW Jarosławy Kobos, przewodniczącej Rady Rodziców pani Agnieszki Purul, kolegów i koleżanek z klasy drugiej i trzeciej oraz od rodziców, którzy przygotowali wyjątkowe rogi obfitości.
JuM
 
 
2019-10-07 - Europejski Tydzień Kodowania w naszej szkole
W dniach 7-11 października 2019r. w trakcie Europejskiego Tygodnia Kodowania (Code Week) uczniowie klasy V i VI mogli poznać podstawowe zasady rozgrywania końcówek szachowych (mat w kilku ruchach), a poprzez włączenie do tego kodowania uczyli się, że programowanie to nie tylko praca z komputerami, programami i językami programowania, ale przede wszystkim sposób myślenia i poszukiwanie rozwiązania problemu - dzięki kodowaniu offline bez użycia technologii informacyjnej rozwiązywali problemy programistyczne. Najwięcej emocji wzbudziły jednak rozgrywki w grze strategicznej Duel, w czasie których dwie lub cztery drużyny na planszy szachowej rozgrywały pojedynki kodując działania, których celem było zablokowanie lub "zbicie" przeciwników. Zajęcia w ramach akcji CodeWeek prowadził Mirosław Jadrych.
Do promowania nauki programowania bez użycia komputera włączyli się także uczniowie i wychowawczyni klasy III Honorata Wiatrowska, którzy swoje działania realizowali m.in. za pomocą specjalnego robota – gąsienicy Code-a-Pilar, dzięki której przy okazji zabawy, wprowadzane jest kodowanie i programowanie dla najmłodszych dzieci.
MJ
 
 
2019-10-10 - turniej unihokeja
Dnia 10 października 2019r. odbyły się pierwsze zawody w roku szkolnym 2019/2020 w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej (klasy VII-VIII). O prymat w Gminie Słupca i Puchar Wójta walczyli unihokeiści. W zawodach wzięło udział pięć szkół z Drążnej, Cienina Kośćielnego, Cienina Zabornego, Koszut oraz gospodarza zmagań Kowalewa Opactwa. Drużyny grały w systemie "każdy z każdym", każdy mecz po dwanaście minut. Z dwoma porażkami i dwoma wygranymi meczami uczniowie z naszej szkoły zajęli III miejsce w turnieju.
Wyniki spotkań naszej drużyny:
Cienin Zaborny - Drążna   2:0
Drążna - Koszuty    0:4
Drążna - Cienin Kościelny   4:1
Kowalewo Opactwo - Drążna   0:1
Szkołę z Drążnej reprezentowali: Jakub Strzelczyk, Fabian Tylkowski, Bartłomiej Purul, Bartosz Molenda, Szymon Kukulski, Igor Jóźwiak, Jakub Kołodziejczak, Alan Witasik, Mateusz Krysiński, Kacper Staszak, Adrian Nowaczyk.
GW
 
 
2019-10-09 - otrzęsiny klasy VI i VII
Zgodnie z tradycją naszej szkoły w dniu 9 października 2019 roku odbyły się otrzęsiny klasy VI i VII. Uroczystość ta miała na celu przyjęcie uczniów w mury naszej szkoły oraz ich wzajemne poznanie się. Jak przystało na wagę tego święta udział wzięli uczniowie klasy VI z wychowawcą Panią Edytą Selką i klasa VII z Panią Anną Kozłowską. Uroczystość poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Julia Strzelczyk z klasy VIII, pod czujnym okiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego pani Moniki Barańskiej.
Po krótkim powitaniu rozpoczęła się prezentacja klas przez przedstawiciela klasy VI i VII. Po zaprezentowaniu klas, rozpoczęły się różne konkurencje sprawdzające ich umiejętności, np.: "Ziemniak parzy" (zadanie polegało na jak najszybszym obraniu ziemniaków i dokładności), "Jajko – sztafeta" (do pokonania był tor przeszkód), oraz "Mistrz malarstwa", która dedykowana była dla wychowawców klasy. Zadaniem ich było narysowanie natury z zamkniętymi oczami i lewą ręką.
Po rozrywce nadszedł czas na oficjalne przyjęcie „kociaków” do naszego grona przez złożenie ślubowania. Po ślubowaniu odbyła się dyskoteka integracyjna dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Był to mile spędzony czas, a uczniowie na pewno go zapamiętają i będą dobrze wspominać.
MB
 
 
2019-10-09 - Wybory w naszej szkole - Młodzi Głosują
Na przełomie września/października 2019r. uczniowie naszej szkoły włączyli się w realizację projektu "Młodzi Głosują”, którego koordynatorem pani Barbara Bereszyńska – nauczyciel historii i wos-u. W tej edycji udział wzięło ponad 900 szkół w Polsce.
 
Przedstawiciele klasy VIII: Kinga Andrzejewska, Wiktoria Cierniak, Dominik Czerniejewski oraz Martyna Kamińska przeprowadzili na terenie szkoły szereg działań profrekwencyjnych przed wyborami. Przewodniczącym zespołu został Dominik, którego zapał i umiejętności przywódcze pozwoliły na skuteczną realizację zamierzonych planów. Osoby o zdolnościach plastycznych zajęły się wykonaniem plakatu informującego o głosowaniu w szkole. Kolejne osoby przeprowadziły wśród uczniów sondaż przedwyborczy, a uczennica Martyna Kamińska przygotowała prezentację multimedialną dotyczącą programów wyborczych poszczególnych partii. W okresie przedwyborczym regularnie informowano przez radiowęzeł o zbliżających się szkolnych wyborach. Każdego dnia przypominano uczniom termin wyborów i zachęcano do głosowania. Na godzinach wychowawczych zespół projektowy dostarczał informacji uczniom na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów oraz przeprowadził sondaż przedwyborczy.
 
Szkolne wybory parlamentarne przeprowadzono 9 października 2019r.. Lokal wyborczy został umieszczony na górnym korytarzu. W centralnym miejscu usytuowano stół, przy którym siedziała komisja z przygotowanymi listami do głosowania, obok znajdowała się urna, do której wyborcy wrzucali wypełnione karty do głosowania. Na holu znajdowały się także dwa stanowiska dla głosujących, zapewniające dyskrecję i tajność wyborów. Każdy, kto miał legitymację lub dowód osobisty mógł wziąć udział w szkolnych wyborach parlamentarnych. Na 50 osób uprawnionych do głosowania (klasy V-VIII), głos oddało 45 osób. Nieważnych głosów było 10. Największą liczbę 23 głosów młodzieżowych wyborów uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, wyprzedzając PSL – 4 głosy, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 3 głosy, Koalicja Obywatelska i AZER – po 2 głosy i Konfederacja Wolność i Niepodległość – 1.
 
Uczniowie ze szkoły w Drążnej bardzo poważnie podeszli do głosowania. Zauważyć można, że na poglądy uczniów w znacznym stopniu mają wpływ rodzice, dziadkowie oraz przyjaciele i znajomi.
BB
 
 
2019-10-09 - Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w Drużynowym Badmintonie Dziewcząt i Chłopców
Dnia 9 października 2019 na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy odbyły się Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w Drużynowym Badmintonie Dziewcząt i Chłopców. W zawodach w kategorii dziewcząt wystartowało 7 drużyn, natomiast w kategorii chłopców - 6. Po losowaniu w grupie  A zespół z Drążnej zagrał z dziewczętami z SP 1 Słupca oraz z Łukomem. W grupie chłopców znalazły się zespoły z Zagórowa i Koszut. Dziewczęta po zajęciu w grupie 2 miejsca awansowały do półfinału. Ostatecznie zajęły IV miejsce, a chłopcy miejsce V - VI.
Nasza szkołę reprezentowali: Daria Żak, Lidia Bagrowska, Bartosz Molenda, Igor Jóźwiak.
Opiekun grupy: Monika Barańska
MB
 
 
2019-10-09 - spotkanie uczniów klas I - III z policjantem
W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Dlatego w środę, 9.10.2019 uczniowie klas I-III mieli przyjemność spotkać się z sierżantem sztabowym Komendy Powiatowej Policji w Słupcy Marcinem Dębowskim. Policjant rozmawiał z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po drogach, a w szczególności omówił zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Przypomniał również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze oraz jak należy zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba. Podczas spotkania była też mowa o tym, jak należy się zachować w przypadku ataku przez psa. Dzieci przypomniały sobie również jak i kiedy należy korzystać z telefonu alarmowego 112 i 997. Na zakończenie spotkania wszyscy udali się do najbliższego przejścia dla pieszych by pomyślnie zdać egzamin prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.
Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawali bardzo dużo pytań.
HW
 
 
2019-10-08 - Mistrzostwa Gminy Słupca w Unihokeju Dziewcząt
Dnia 8 października 2019 roku na hali w Kowalewie Opactwie odbyły się Mistrzostwa Gminy Słupca w Unihokeju Dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. O prymat Mistrza Gminy walczyło 5 zespołów z: Drążnej, Cienia Zabornego, Cienina Kościelnego, Kowalewa Opactwo oraz Koszut.
Zawodnicy rozegrali spotkania systemem „każdy z każdym”, w którym każdy z meczów trwał 2x6 minut.
Wyniki naszych meczy:
Cienin Zaborny – Drążna
2:0
Drążna – Koszuty  
1:0
Drążna – Cienin Kościelny
0:2
Kowalewo Opactwo – Drążna
0:0
Ostatecznie nasza drużyna zajęła III miejsce.
Skład drużyny dziewcząt: Nadia Gołdych, Kinga Andrzejewska, Wiktoria Sobczak, Lidia Bagrowska, Wiktoria Cierniak, Julia Strzelczyk, Karina Bartyszak, Daria Żak.
Opiekun zespołu: Monika Barańska
MB
 
 
2019-10-04 - Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - kolejny raz promujemy matematykę i tabliczkę mnożenia!
Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!
 
04 października 2019r. obchodziliśmy po raz kolejny Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej była jedną z kilku tysięcy szkół z całego świata, które wzięły udział w tym wydarzeniu. Tego dnia w szkole w Drążnej oraz w kilku okolicznych miejscowościach i w Słupcy, a ze względu na wyjazd części naszych uczniów-egzaminatorów do Poznania, także 3 i 5 października przeprowadzona została akcja egzaminowania ze znajomości tabliczki mnożenia.
 
Wyruszyliśmy pod hasłem "Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!", by przeegzaminować napotkane osoby. Zdecydowana większość egzaminowanych pomyślnie rozwiązywała zadania otrzymując za to imienny certyfikat "Eksperta Tabliczki Mnożenia".
 
Akcja miała na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia i od razu przywoływała w pamięci wszystkim egzaminowanym mile spędzone szkolne lata. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji mogli zapomnieć o tabliczce mnożenia, mieli okazję do jej przypomnienia, a dorośli mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością (nie)trudnych przypadków mnożenia. Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji dziękujemy, a Ekspertom gratulujemy ich wiedzy!
 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to także inne działania - 4 października od rana w czasie zajęć w szkole uczniowie zmagali się nie tylko z tabliczką mnożenia, ale także z o wiele trudniejszymi zadaniami - pracując w zespołach rozwiązywali problemy wymagające zastosowania mnożenia (i innych działań) w bardzo różnorodnych sytuacjach. 
 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w szkole w Drążnej organizowali nauczyciele: Mirosław Jadrych i Edyta Selka.
MJ
 
 
 
 
2019/2020 - Stypendium dla ucznia w projekcie „Słupca stawia na eksperyment!”
W projekcie „Słupca stawia na eksperyment!” realizowanym w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej roku szkolnym 2019/2020 dla jednego spośród uczestniczących w nim uczniów przyznane oraz wypłacane będzie stypendium. Warkunki i tryb przyznania oraz wypłacania stypendium zawarte są w zamieszczonym poniżej Regulaminie. Aby ubiegać się o wspomniane stypedium należy wypełnić załączony również poniżej wniosek.
 
Do pobrania:
Regulamin
 
 
Projekt „Słupca stawia na eksperyment!” realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
2019-10-02 - laserowy paintball klasy V i VI
"…Tę wojnę wygra tylko jeden…"
 
Po zajęciach lekcyjnych w dniu 2 października 2019 roku uczniowie klasy V i VI wraz z wychowawczyniami udali się do Wrześni na paintball laserowy. Wyjazd miał charakter integracyjny. Uczniowie podzieleni na 4 grupy prowadzili zaciętą bitwę o honor i zwycięstwo. Pole walki charakteryzowało się dużym zróżnicowaniem terenu – posiadało mnóstwo kryjówek, zabudowań, mrocznych miejsc, dzięki którym uczniowie poczuli się jak prawdziwi żołnierze na froncie. Idealne warunki do gry oraz dobry humor zapewniły uczestnikom wspaniałą zabawę.
BB
 
 
2019-10-01 - całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów
800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów
 
Od 1 października 2019r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.
Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie
w najtrudniejszych sytuacjach.
Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi.
Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się po wsparcie.
W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.
Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl
Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
 
 
2019-09-30 - Dzień Głośnego Czytania
 
 
 
2019-09-30 - Dzień Głośnego Czytania i Dzień Chłopca w kl. I- III
Dzień Głośnego Czytania  i Dzień Chłopaka w kl. I- III
30 września 2019 r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskim  Dniu Głośnego Czytania.  Święto organizowaliśmy w ramach akcji czytelniczej sieci sklepów Biedronka „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. Celem akcji jest budowanie nawyku codziennego czytania wśród uczniów klas I-III. To właśnie czytanie pełni ważną rolę w rozwoju dziecka - pobudza wyobraźnię, uczy samodzielnego myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację. Tego dnia zaproszony gość - pani Dyrektor - przeczytała nam wybrane przygody Słodziaków. Uczniowie okazali się uważnymi słuchaczami, ponieważ odpowiedzieli na wszystkie skomplikowane pytania sprawdzające słuchanie tekstu w quizie „Milionerzy”.  Braliśmy też udział w zabawach ruchowych oraz przygotowywaliśmy maski wybranych zwierzaków. Wcześniej wykonaliśmy też dekorację  z materiałów użytych wtórnie (czyli śmieci :) będącą ilustracją do rozdziału „Księżyc”, która pokazuje siłę wyobraźni  i kreatywność naszych uczniów :) Tego dnia świętowaliśmy również Dzień Chłopaka.
Chłopcy otrzymali życzenia i miłe upominki od swoich koleżanek. Był to dzień pełen wrażeń, atrakcji, radości i dobrej zabawy.
JG
 
 
2019-09-28 - Sobotnie Warsztaty Przyrodnicze
28 września 2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych prowadzonych przez Panią Natalię Jędrzejczak z Wędrownego Zakładu Kultury. Warsztaty są elementem projektu Stowarzyszenia Krotochwile. W trakcie warsztatów uczniowie zbierali rośliny rosnące w okolicy szkoły, a następnie przygotowywali preparaty do obejrzenia pod mikroskopem. W dalszej części warsztatów poznali lokalne gatunki ziół. Na zakończenie spotkania z przyrodą odbył się quiz z rozpoznawania roślin po zapachu.
DS
 
 
2019-09-27 - Noc Naukowców w Poznaniu
27 września 2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej wzięli udział w zajęciach, które odbywały się na Politechnice Poznańskiej podczas Nocy Naukowców. To noc pełna niezapomnianych wrażeń - w tym samym czasie w całej Europie odbywają się imprezy popularno-naukowe i rozrywkowe pod hasłem: Researchers’ Night. Tej jednej nocy naukowcy odchodzą od swoich codziennych obowiązków, aby bawić się wspólnie z publicznością.
Młodzież naszej szkoły miała okazję zapoznać się z działaniem rakiet, poznać ciekawostki lotnicze, wysłuchać relacji z fascynującej podróży do państw leżących na obrzeżu Półwyspu Arabskiego. Pokaz wzbogacony został fotografiami z wędrówek po Jemenie, Omanie i Bahrajnie. Młodsi uczniowie mogli przekonać się czy można wytworzyć prąd z ziemniaka i pomidora. Spacerując po korytarzach Politechniki Poznańskiej uczniowie z zaciekawieniem przyglądali się wystawie robotów z różnych dziedzin, zbudowanych przez członków Koła Naukowego i pracowników uczelni oraz podziwiali pneumatyczny stymulator rzutów karnych. Na zakończenie naszego pobytu zobaczyliśmy model budynku z działającą instalacją wentylacji mechanicznej. Poznaliśmy praktyczne zastosowania kamery termowizyjnej w budownictwie.
Celem wycieczki była popularyzacja nauki, zachęcenie uczniów do poszerzania swojej wiedzy oraz zaciekawienie otaczającym nas światem. Uczniowie poznawali zasady fizyki i chemii, uczestniczyli w wykładach, ćwiczeniach i pokazach. Wycieczka była bardzo udana, a uczestnicy ogromnie zadowoleni i zauroczeni przedstawionymi prezentacjami i pokazami, dzięki którym mogli z bliska zobaczyć i dotknąć niecodzienne zjawiska oraz poczuć akademicką atmosferę.
ES
 
 
 
2017-09-27 - Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Ta ogólnoeuropejska kampania ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok. Sport i aktywność fizyczna mają znaczny wpływ na dobre samopoczucie obywateli. Poziom aktywności fizycznej w niektórych krajach Europy nie tylko nie rośnie, lecz nawet spada. Odpowiedzią na ten problem jest Europejski Tydzień Sportu. Ma on na celu promocję sportu i aktywności fizycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat ich licznych korzyści. Inicjatywa ta powstała z myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności. Inicjatywa ta ma zachęcać ludzi do regularnej aktywności fizycznej i stworzyć możliwość częstszego uprawiania sportu na co dzień.
W ramach tej inicjatywy w naszej szkole wszyscy uczniowie mogli uczestniczyć w różnych zabawach o charakterze sportowym. Miały one na celu propagowanie sportowego i zdrowego stylu życia na codzień oraz  uświadomić, jak ważna jest aktywność fizyczna w wielu aspektach naszego życia.
GW
 
 
 
2019-09-26 - wyjazd do Chełmna nad Nerem do Muzeum byłego Niemieckiego Obozu zagłady Kulmhof
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej biorą udział w Programie Profilaktycznym „Spójrz Inaczej”
 
Uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej w okresie od 23 września do 19 grudnia 2019 roku uczestniczą w Programie Profilaktycznym „Spójrz Inaczej” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym. Program realizowany jest w ramach zadania  „Zacznijmy wcześniej – przeciwdziałanie uzależnieniom narkotykowym i alkoholowym” i jest elementem projektu, który zorganizowało Stowarzyszenie Młode Ostrowite. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w warsztatach: muzycznych, tanecznych, z zakresu profilaktyki oraz w wycieczkach do Chełmna nad Nerem, do Kopalni Soli w Kłodawie, do Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz w wyjazdach do kina i na termy.
26 września 2019 roku odbyła się pierwsza wycieczka w ramach projektu. Był to wyjazd do Chełmna nad Nerem do Muzeum byłego Niemieckiego Obozu zagłady Kulmhof. Zwiedzanie wystaw w muzeum, udział w warsztatach i obejrzenie filmu przybliżyły uczniom temat okrucieństw II wojny światowej. Poznali losy nie tylko Polaków, Żydów i Romów, ale także Rosjan, Niemców, Czechów i Austriaków. Zobaczyli nieprawdopodobny obraz cierpienia ponad 200 tyś. ofiar w obozie funkcjonującym jako ośrodek natychmiastowej zagłady.
W wycieczce wzięli udział uczniowie klasy V ze szkoły w Drążnej z opiekunem Danutą Samul oraz uczniowie klas V ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem z opiekunami Anną Durczyńską, Marleną Zywert i Marcinem Wiatrowskim.
DS
 
 
 
2019-09-23 - Sprzątanie świata
Uczniowie naszej szkoły chętnie włączają się do wspólnych działań na rzecz poszanowania środowiska. Dziś, tj. 23 września uczniowie kl. 1-3 brali udział w akcji sprzątania świata. Temat tegorocznej edycji to "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!" Głównym celem akcji było ukazanie dzieciom skutków zaśmiecania "świata", wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska, recyklingu. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdobyte doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami.
HW
 
 
2019-09-19 - uczniowie klas 1-3 poznają dalszy ciąg przygód bohaterów serii filmów Toy Story
19 września uczniowie klas 1-3 wybrali się do kina Helios w Koninie. Dzieci obejrzały film animowany "Toy Story 4", który nie tylko jest pełen zabawnych scen ale i w mądry i wyważony sposób opowiada o poszukiwaniu przyjaciół, nabieraniu odpowiedzialności za nową rolę i gotowości do poświęceń. Po udanym seansie wszyscy w doskonałych nastrojach wrócili do szkoły.
HW
 
 
2019-09-17 - Żywa lekcja historii i widowisko "Schron"
Lekcja historii
     W dniu 17 września 2019r. uczniowie klas V – VIII w godzinach przedpołudniowych uczestniczyli w nietypowej lekcji historii poprowadzonej przez Pana Marcina Podemskiego - pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, który przedstawił „Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce”.
     Zaprezentowany materiał ikonograficzny opatrzony był szczegółowym komentarzem prowadzącego zajęcia. Uczniowie z zaciekawieniem przysłuchiwali się interesującemu wykładowi i chętnie brali udział w dyskusji.
 
 
Zawsze pamiętaj o pogrzebanych w historii
     17 września 2019r. o godz. 18:00 społeczność Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej upamiętniła 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Danuta Samul od krótkiego przemówienia i powitania gości, wśród których byli m.in. Przewodniczący Rady Gminy Słupca Pan Jerzy Kopczyński, Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Młodojewie ks. Tadeusz Stasiak, Radni Gminy Słupca -  Pan Jan Kujawa i Pan Damian Piasecki, Prezes Caritas przy Parafii w Młodojewie - Pani Katarzyna Sobczak oraz długoletni przyjaciel szkoły Pan Zygmunt Karwecki. Szczególnymi gośćmi wieczoru byli świadkowie najtragiczniejszego wydarzenia XX wieku - Panie Zofia Sobczak i Wanda Pałucka. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili także mieszkańcy Drążnej i okolic oraz rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
     Po Pani Dyrektor na scenę wyszli artyści - w swoim wystąpieniu młodzi aktorzy przedstawili wydarzenia towarzyszące Polakom we wrześniu 1939r.. Słowa piosenek, wiersze i scenki widowiska zatytułowanego „Schron” przybliżyły widzom atmosferę przerażających doświadczeń Polaków, którym przyszło żyć w świecie strachu, spadających bomb, strzelanin i pogardy dla drugiego człowieka i jego życia. Swoje zdolności wokalno-aktorskie zaprezentowali: Julia Gorzelańczyk, Nikola Gołębiowska, Dominik Czerniejewski, Wiktoria Sobczak, Roksana Gołdych, Krzysztof Szczepaniak, Nadia Gołdych, Patrycja Baranowska, Jakub Kołodziejczak, Martyna Kamińska, Daria Żak, Wiktoria Cierniak, Kacper Staszak, Kinga Andrzejewska, Julia Strzelczyk, Alan Witasik, Wiktoria Ciesielska. Gościnnie wystąpili także Anna Najdzińska, której akompaniował pan Damian Piasecki i Nikola Witasik – absolwentka naszej szkoły.
     Wieczór pełen wspomnień i zadumy zakończył się przy wspólnym stole - spotkaniem ludzi różnych pokoleń – dziadków, rodziców i dzieci.
BB, AK
 
 
2019-09 - Wiata przy boisku wielofunkcyjnym w Drążnej
Wiata przy boisku wielofunkcyjnym w Drążnej
Na początku września 2019r. przy boisku wielofunkcyjnym ustawiona została wiata zakupiona z funduszu sołeckiego Sołectwa Drążna. Boisko to służy uczniom Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej oraz mieszkańcom sołectwa Drążna.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej dziękuje mieszkańcom Sołectwa za przeznaczenie funduszy na ten cel, a także Panom Janowi Kujawie, Markowi Miętkiewiczowi, Łukaszowi Kujawie i Romanowi Kaleckiemu za pomoc przy postawieniu wiaty przy boisku.
 
 
 
2019-09-02 - Program „Aktywna Tablica”
Program „Aktywna Tablica”
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej uczestniczy w Programie „Aktywna Tablica”. W ramach programu pozyskała interaktywny monitor dotykowy. Program finansowy jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę. Tablice, monitory interaktywne są jednymi z najnowocześniejszych i najbardziej atrakcyjnych dla uczniów urządzeń edukacyjnych.
 
2019-09-02 - Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 i akcja "Przerwany Marsz"
Przerwany Marsz ... w Drążnej
     Wakacje 2019 są już tylko wspomnieniem - 2 września 2019r. o godzinie 8:15 odbyła się inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej.
Pani Dyrektor Danuta Samul powitała przybyłych na tę uroczystość gości: Wójta Gminy Słupca Panią Grażynę Kazuś, Radnego Gminy Słupca Pana Jana Kujawę, proboszcza młodojewskiej parafii ks. Tadeusza Stasiaka, Rodziców, Nauczycieli i Pracowników szkoły, Uczniów, a także osoby, które mieszkają w naszym regionie i wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny. Akcja, która towarzyszyła inauguracji roku szkolnego - „Przerwany marsz…”  - to symboliczne dokończenie przerwanego przez fakt wybuchu II wojny światowej marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. W ten sposób stworzyliśmy możliwość międzypokoleniowego dialogu, który stał się cennym doświadczeniem dla uczniów.
MJ