Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
2018-06-22 - Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018
Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018 - czas na podsumowanie osiągnięć uczniów szkoły oraz podziękowania dla nich i ich rodziców za pracę w roku szkolnym 2017/2018.
 
Nagrody dla Uczniów:
• Nagroda Wójta Gminy Słupca dla Wojciecha Mioduckiego za wyróżniające wyniki w nauce,
• Nagroda Wójta Gminy Słupca dla Dominiki Purul za wyróżniające wyniki w nauce,
• Tytuł Prymusa Szkoły w roku szkolnym 2017/2018 otrzymała Dominika Purul,
• Statuetkę Sportowca roku klas III za osiągnięcia sportowe w latach 2015 – 2018 otrzymali: Justyna Gronowska i Oskar Zawodny,
• Nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie: Natalia Król, Martyna Miara, Justyna Gronowska, Roksana Chojnacka, Izabela Wrzesińska, Jan Ratajkowski, Kacper Durczyński, Patryk Mikołajczyk, Oliwia Wyrzykiewicz, Dominika Stępniak, Wojciech Mioducki, Martyna Zaparta, Dominika Kujawa, Paulina Piotrowska,
• Nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie Dominika Purul
• Nagroda za 100% frekwencję: Natalia Król, Michał Romański, Mateusz Radecki, Adrian Berdziński, Paulina Piotrowska, Michał Król,
• Nagroda za bardzo wysoką frekwencję: Dominika Najdzińska, Wojciech Mioducki, Kinga Matuszewska, Nikola Górniak,
• Statuetka za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych w latach 2015–2018: Martyna Miara, Wiktoria Szygenda, Natalia Król, Wiktor Mrugalski, Robert Waszak,
• Dyplom za godne reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych w latach 2015–2018: Kamila Kwiecińska, Wiktoria Nowaczyk, Wiktor Krukowski, Mateusz Radecki, Mateusz Podlasiński, Mateusz Kukulski,
• Nagroda za działalność w Samorządzie Uczniowskim: Martyna Miara, Dominika Stępniak, Dawid Żak, Weronika Gorzelańczyk, Samanta Pietrzak, Patryk Mikołajczyk,
• Nagroda za działalność na rzecz sklepiku szkolnego: Natalia Król, Zuzanna Kukulska,
• Nagroda za prowadzenie szkolnego radiowęzła: Adam Dobrowolski,
• Nagroda za uzyskanie najwyższego w szkole wyniku w egzaminie gimnazjalnym: Maksymilian Kusiołek,
• Nagroda za uzyskanie wysokiego wyniku w egzaminie gimnazjalnym: Piotr Skowroński, Dominika Purul, Dawid Czerniejewski,
• Nagroda Mistrz Czytelnictwa: Natalia Król,
• Nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie historycznym „Niepodległa” Paulina Piotrowska, Dominika Purul,
• Nagroda za uzyskanie wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny Kacper Durczyński,
 
Nagrody dla Rodziców:
• Statuetka za zaangażowanie w życie Szkoły w latach 2015–2018: Agnieszka Purul, Aneta i Ryszard Dobrowolscy, Danuta Miara, Urszula Czerniejewska, Wioletta Skoczkowska,
• Podziękowanie za zaangażowanie w życie Szkoły: Katarzyna i Andrzej Skowrońscy, Joanna Radecka, Urszula Gorzelańczyk, Iwona Pietrzak, Milena Strzelczyk, Agnieszka Kukulska, Aneta Urbaniak, Anna Górniak, Iwona Chojnacka
 
 
 
2018 - Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej uzyskała tytuł Szkoły Młodych Patriotów
Nasza szkoła w okresie od stycznia do maja 2018 realizowała zadania konkursu Szkoła Młodych Patriotów.
 
Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.
29 stycznia w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej przeprowadzone zostały konwersatoria pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?” Uczniowie, rodzice i nauczyciele dyskutowali na ten ważny i wciąż aktualny temat. Wspólnie próbowaliśmy odpowiadać na pytanie, czym jest patriotyzm dzisiaj, i czy trudno jest być patriotą. Dzieliliśmy się własnymi doświadczeniami na ten temat. Bardzo budujący okazał się fakt, że wszyscy zebrani podczas spotkania zgodnie uznali, że czują się patriotami, i dążą do kultywowania tradycji i poszanowania kultury naszego kraju.
 
Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.
         W drugim tygodniu kwietnia w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej ogłoszony został konkurs na plakat związany z tematyką 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wielu uczniów z ogromną chęcią wzięło udział w tym artystycznym wyzwaniu. Spośród wszystkich prac jury wyłoniło najpiękniejsze do II etapu konkursu. Były to prace Justyny Gronowskiej, Izabeli Andrzejak, Martyny Zapartej i Dominiki Najdzińskiej, Oliwii Wyrzykiewicz, Roksany Chojnackiej oraz dwie prace Karoliny Śliwińskiej.
Spośród 7 plakatów, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu jury nagrodziło trzy najlepsze prace: I miejsce - Roksana Chojnacka, II miejsce - Oliwia Wyrzykiewicz, III miejsce - Karolina Śliwińska.
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pochwały za udział w promowaniu patriotyzmu.
 
Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.
         Na przełomie lutego i marca bieżącego roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej zorganizowali sondaż dotyczący postaw patriotycznych swoich kolegów, nauczycieli, rodziców oraz mieszkańców Drążnej. Prace nad podjęciem tego działania rozpoczęły się od stworzenia przez uczniów kwestionariusza ankiety mającego ocenić stopień poczucia patriotyzmu wśród lokalnej społeczności.
Uczniowie podeszli do zadania bardzo ambitnie. Zapytali między innymi o to, czy ich rozmówcy czują się patriotami, czym dla nich jest patriotyzm, czy działają na rzecz swojego otoczenia.
         Kolejne z pytań miały udzielić odpowiedzi na pytania jakie ich rozmówcy znają święta o charakterze patriotycznym, czy są dumni z faktu bycia Polakiem Uczniowie badali też, czy ankietowani znają słowa hymnu państwowego, czy są kibicami polskich drużyn sportowych i czy są gotowi na obronę swojej ojczyzny.
         Kolejnym etapem pracy uczniów było dokonanie analizy wszystkich ankiet i sporządzenie raportu.
 
Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.
         Dnia 24 kwietnia 2018 roku zorganizowany został w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej ogólnoszkolny konkurs wiedzy „Historia Polski a patriotyzm”. Uczniowie, którzy w pierwszym etapie zdobyli największą liczbę punktów, reprezentowali swoje klasy (w dwuosobowych zespołach) w szkolnym finale. Pierwsze miejsce uzyskali uczniowie klasy IIb, drugie miejsce uczniowie klasy IIIb, a miejsce trzecie reprezentanci klasy VIIa. Rozdanie dyplomów i nagród odbyło się podczas szkolnej uroczystości 26 kwietnia 2018r.
 
Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.
         Dnia 26 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej odbył się Koncert Pieśni i Tańców Patriotycznych połączony z konkursem na najpiękniejsze wykonanie pieśni patriotycznej. W koncercie wzięło udział wielu utalentowanych wokalnie i tanecznie uczniów. Koncert i konkurs uświetniły swoją obecnością władze gminy, proboszcz pobliskiej parafii, oraz przedstawiciele 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Na uroczystość przybyła także duża grupa społeczności okolicznych wsi. Uczniowie śpiewali najpopularniejsze pieśni patriotyczne: Pierwsza Kadrowa, O mój rozmarynie, Przybyli ułani pod okienko i wiele innych. Aby zachęcić przybyłych na uroczystość gości do wspólnego śpiewania przygotowano okolicznościowe śpiewniki. Ze względu na wysoki poziom konkursu nie wyłoniono zwycięzców. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i gromkimi brawami.
 
Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
         29 stycznia w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej uczniowie, rodzice i nauczyciele spotkali się by wspólnie wypracować „Kodeks Postaw Patriotycznych”. Było to dla nas bardzo ważne zadanie, ponieważ jako nauczyciele, chcemy wykształcić naszych uczniów na świadomych obywateli Polski, szanujących swój kraj i tradycje. Pracując w małych grupach rozważaliśmy najbardziej istotne dla nas wartości i ideały, jakie powinny przyświecać współczesnemu człowiekowi – patriocie. Efekty naszej pracy widoczne są na stworzonych przez wszystkie grupy kodeksach.
 
Miło na poinformować, że dzięki realizacji tych zadań nasza szkoła uzyskała tytuł Szkoły Młodych Patriotów.
 
 
 
2018-06-20 - Uczniowie naszej szkoły zwiedzają Berlin
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej zwiedzają Berlin
 
20 czerwca 2018r. tuż przed zakończeniem roku szkolnego liczna grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej wyjechała do Berlina, by pod opieką p. A. Królikowskiej, M. Grabarskiej, M. Barańskiej i M. Majdeckiego zobaczyć najciekawsze zakątki stolicy naszego zachodniego sąsiada. Grupie towarzyszył również doświadczony przewodnik.
Uczestnicy wyjechali ze Słupcy wczesnym świtem, gdyż plan wycieczki był bardzo napięty. Na szczęście pogoda dopisała i udało się zrealizować wszystkie plany.
 
Pierwszym punktem zwiedzania był najdłuższy zachowany odcinek Muru Berlińskiego – East Side Gallery. Następnie grupa udała się do Reichstagu, by po przejściu dokładnej kontroli, móc zobaczyć panoramę miasta ze szklanej kopuły (Glaskuppel). Kolejnymi punktami wycieczki było zwiedzanie Kościoła Pamięci Kaiser-Wilhelm Gedächtnis-Kirche i poznanie mechanizmu działania słynnego zegara wodnego w Centrum Handlowym Europa Center. Następnie przyszedł czas na długi spacer, rozpoczynający się na Placu Poczdamskim Potsdamer Platz, podczas którego uczestnicy mieli możliwość zobaczyć Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, Plac Paryski ze słynną Bramą Brandenburską i Bebelplatz uważany za jeden z najpiękniejszych berlińskich placów, a także za jedno z historycznie najważniejszych miejsc w tym mieście, z pomnikiem upamiętniającym wydarzenia z 10 maja 1933 roku, kiedy to na rozkaz Hitlera spalono ponad 20 tysięcy książek uznanych za „nieniemieckie”. W dalszej części uczestnicy wycieczki zwiedzili gotycki Kościół Mariacki, gdzie znajduje się monumentalne polichromowane przedstawienie „Tańca śmierci”, Zeughaus (gmach, w którym mieści się stała ekspozycja Niemieckiego Muzeum Historycznego), Neue Wache (Nowy Odwach, który pełni funkcję pomnikową, związaną z upamiętnieniem ofiar wojny i tyranii), Uniwersytet Humboldtów, Katedrę Berlińską oraz Berlińską Wieżę Telewizyjną.
 
Po tak ciekawym, ale też wyczerpującym spacerze, przyszedł czas na posiłek. Uczniowie mieli wtedy znakomitą okazję do przetestowania swoich umiejętności językowych podczas zamawiania posiłku w języku niemieckim.
 
Wędrówka ulicami Berlina zakończyła się na Placu Alexandra, gdzie po zobaczeniu Zegaru Urania uczestnicy wycieczki mieli czas na kolejne ćwiczenia komunikacyjne podczas zakupów w Primarku.
Przed północą cała grupa – zmęczona, ale pełna wrażeń – dotarła do Słupcy.
 
 
 
 
 
2018-06-19 - Szkolny Turniej Piłki Nożnej "Małe Mistrzostwa Świata"
W dniu 19 czerwca 2018r. pod hasłem "Małe Mistrzostwa Świata" na boisku w Drążnej rozegrany został Szkolny Turniej Piłki Nożnej. W turnieju uczestniczyło sześć klas, które w trakcie losowania zostały podzielone na dwie grupy. Każda klasa wylosowała również państwo, pod którą nazwą rozgrywała turniej. Tak więc w grupie A zagrali: Niemcy (VIIa), Anglia (IIIb), Francja (IIb),  w grupie B: Brazylia (IIIa), Polska (IIc), Hiszpania (IIa). Po rozegraniu meczy w grupie nadszedł czas na fazę pucharową, do której awansowały po dwie drużyny z każdej grupy: z grupy A drużyna Francji z pierwszego miejsca i Niemiec z drugiego, a z grupy B do dalszej części rozgrywek awansowały drużyna Brazylii z pierwszego miejsca i Hiszpanii z drugiego. W pierwszym półfinale Hiszpania wygrała z Francją 4:0, a w drugim Brazylia w rzutach karnych okazała się lepsza od Niemiec zwyciężając 2:1. W kolejnym meczu Francja wygrała z Niemcami 2:0 i ostatecznie zajęła 3 miejsce w turnieju. W wielkim finale spotkały się drużyny Brazylii i Hiszpanii. Po zaciętym meczu Hiszpania zwyciężyła 1:0 i to ona została Mistrzem "Małych Mistrzostw Świata".
 
 
 
 
 
 
 
2018-06-18 - Klasy IIIa, IIa i VII w Ośrodku Aktywnego Wypoczynku "Michasiówka" w Giewartowie
Jak co roku, w jeden czerwcowy dzień  uczniowie opuszczają mury szkoły, aby uczestniczyć w zajęciach integracyjnych z dala od sal lekcyjnych. W dniu 18 czerwca 2018r. uczniowie z klasy IIIa, IIa i VII wraz z wychowawcami przebywali w Ośrodku Aktywnego Wypoczynku "Michasiówka" w Giewartowie. Program sportowo-rekreacyjny realizowany pod kierunkiem fachowej kadry instruktorskiej obejmował m. in. zajęcia w parku linowym, strzelanie z wiatrówki, ćwiczenia na batucie i skoki na jumpie. Ponadto uczniowie mieli do dyspozycji boisko do koszykówki, piłki siatkowej i piłki nożnej. Chętni mogli rozegrać mecz w bilarda, tenis stołowy i piłkarzyki. W trakcie zajęć uczniowie zjedli posiłek. Dla każdego były pyszne kanapki, napój i baton. Pobyt w ośrodku zakończyła bitwa na balony wypełnione wodą. Zabawa ta sprawiła wszystkim dużo frajdy, choć niektórzy musieli się potem długo suszyć.
 


 
 
2018-06-18 - klasa IIB odwiedza Międzynarodową Edukacyjną Wystawę Budowli z Klocków Lego w Poznaniu
18 czerwca 2018 roku w ramach Dnia Pustej Klasy uczniowie klasy IIb pod opieką Pani Anny Kozłowskiej i Pani Marty Grabarskiej pojechali do Poznania obejrzeć Międzynarodową Edukacyjną Wystawę Budowli z Klocków Lego. Zrobiła ona na nas niesamowite wrażenie. Spośród ponad 100 makiet najbardziej spektakularne to: Boeing 747 - największy na świecie samolot, specjalnie przygotowany do podróży Prezydenta USA, który wykonany został w skali 1:7 z miliona klocków. Fani Gwiezdnych Wojen mogli podziwiać modele związane z najsłynniejszą na świecie sagą. Odbyliśmy też nietypową lekcję biologii. Fascynujące modele ukazujące precyzyjnie zbudowane, podstawowe narządy człowieka takie jak: mózg i serce, jak również układ oddechowy, pokarmowy i kostny, wspaniale utrwaliły wiedzę z anatomii i fizjologii. Znalazło się również i coś dla miłośników geografii - interaktywna mapa Europy, pokazująca granice państw, ich stolice i flagi. Jednak wśród chłopaków najwięcej emocji wzbudziła Aleja Gwiazd Sportu, gdzie podziwiać mogli modele takich sportowców jak: Robert Lewandowski, Kamil Grosicki, trener Adam Nawałka, Marcin Gortat, Agnieszka Radwańska, Tomasz Gollob, Rafał Sonik. Modele wybitnych sportowców zbudowane zostały w skali 1:1. Kolejne makiety przedstawiały instrumenty muzyczne, szybkie koleje europejskie, a także ważne sceny historyczne - stan wojenny, zburzenie muru berlińskiego, pierwsze kroki człowieka na Księżycu. Dzięki zwiedzeniu największej w Polsce Wystawy Budowli z Klocków Lego uczniowie, oprócz poszerzenia wiedzy z różnych dziedzin, miło i kreatywnie spędzili wolny czas, bo na specjalnie wydzielonej powierzchni Fun Parku tworzyć mogli samodzielnie różnorodne konstrukcje z klocków lego. Podczas zabawy wykazali się ogromną pomysłowością i poczuciem humoru. Ten wyjazd na długo pozostanie w naszej pamięci.
 
 
 
 
 
 
 
2018-V-VI - Szkoła w Drążnej przyjazna pszczołom!
SZKOŁA W DRĄŻNEJ PRZYJAZNA PSZCZOŁOM!
 
Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ  szacuje, że spośród 100 gatunków roślin uprawnych, które zapewniają 90 proc. żywności na świecie, aż 71 jest zapylanych przez pszczoły. Z ich pracy korzysta jednak nie tylko człowiek. Owocami roślin owadopylnych żywią się liczne gatunki ptaków i innych zwierząt. To dlatego pszczoły są bardzo ważnym czynnikiem zachowania różnorodności biologicznej.
 
Tymczasem na około 470 gatunków tych owadów żyjących w Polsce, wyginięciem zagrożone są 222. Jedną z głównych przyczyn wymierania pszczół jest brak pożywienia. Ważnym  działaniem jest zatem właśnie zakładanie Miejsc Przyjaznych Pszczołom, czyli takich, w których rosną rośliny bogate w pokarm pszczół – pyłek i nektar.
W ramach realizacji założeń programu „Pomagamy pszczołom”, w maju i czerwcu na terenie naszej szkoły utworzyliśmy rabatę kwiatową, złożoną z roślin przyjaznych pszczołom. Uczniowie uczestniczyli w lekcjach biologii, na których mieli okazję poszerzyć wiedzę o tym, jak zbudowana jest rodzina pszczela, jakie są zagrożenia dla populacji pszczół w Polsce oraz jak zakładać miejsca przyjazne pszczołom. Efektem tych zajęć była wystawa plakatów tematycznych, które zostały wyeksponowane na terenie szkoły podczas Szkolnego Festiwalu Nauki. Ważnym działaniem podjętym podczas realizacji programu było zachęcenie uczniów do budowy domków dla owadów, głównie dzikich pszczół - murarek.
 
Uczniowie naszej szkoły wykonywali samodzielnie domki dla owadów według własnych pomysłów. Wszyscy wykazali się dużą kreatywnością. Najciekawsze prace wyeksponowaliśmy przed szkołą. Można je będzie zobaczyć do końca roku szkolnego.
  
 
2018-06-15 - III Festiwal Życia w Powidzu
 

 
 
2018-06-14 - XVI Memoriał Jarosława Nowickiego
   W dniu 14.06.2018r. w Kowalewie Opactwie odbył się XVI Memoriał Jarosława Nowickiego. Celem memoriału było uczczenie pamięci pierwszego dyrektora szkoły w Kowalewie Opactwie Jarosława Nowickiego.
   W rywalizacji sportowejwzięły udział wszystkie szkoły z terenu naszej gminy. Uczniowie rywalizowali w konkurencjach indywidualnych: ringo, król kosza, król strzelców, szufla, skakanka, pajacyk, kręgle oraz jednej konkurencji drużynowej - przeciąganie liny. W kategorii chłopców w rozegranych konkurencjach indywidualnych pierwsze miejsce zajął Mateusz Kukulski, natomiast wśród dziewcząt Natalia Król była druga w klasyfikacji indywidualnej. W konkurencji przeciągania liny nasza szkoła zajęła drugie miejsce.
   Szkołę naszą reprezentowali: Natalia Król, Wiktoria Król, Wiktoria Szygenda, Martyna Miara, Andżelika Skoczkowska, Adam Dobrowolski, Mateusz Kukulski, Mateusz Radecki, Mateusz Podlasiński, Oskar Zawodny.
 
 
 
2018-06-13 - Szkolny Konkurs Historyczny "Niepodległa"
Szkolny Konkurs Historyczny "Niepodległa"
 
W budynku szkoły z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości schody wiodące na piętro opatrzono datami chronologicznie ułożonych wydarzeń, które doprowadziły do Odzyskania Niepodległości. Każdego dnia przypominały społeczności uczniowskiej o tym, jak wiele musiało upłynąć czasu, żeby nasze państwo znów pojawiło się na mapie Europy. W dniu 13 czerwca 2018r. odbył się konkurs upamiętniający drogę Polski do wolności. Chętni uczniowie mieli okazję do sprawdzenia swojej wiedzy dotyczącej najważniejszych wydarzeń z historii Polski. Spośród 18 uczestników konkursu najlepszymi okazały się Weronika Piotrowska z klasy IIc i Dominika Purul z klasy IIIa, które ex aequo zajęły pierwsze miejsce.
 
 
 
2018-06-12 - Sukces naszych uczniów w IV Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża dla Gimnazjów
Drążna trzecia w Wielkopolsce
 
12 czerwca 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej wzięli udział w IV Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK dla gimnazjalistów. Zmagania szkół z naszego regionu odbyły się w Szkole Podstawowej nr 1 w Kole.
 
Uczniowie współzawodniczyli w kilku konkurencjach - musieli poradzić sobie z symulowanymi zdarzeniami: złamaniem otwartym, krwotokiem, zakrztuszeniem, ratowali osobę z objawami ataku epileptycznego, pogryzioną przez psa. Przeprowadzony został również test wiedzowy oraz prowadzili 10-cio minutową resuscytacją krążeniowo-oddechową.
 
Drużyna w składzie Natalia Król, Dominika Purul i Adam Dobrowolski reprezentująca Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Drążnej zajęła III miejsce wśród najlepszych drużyn z Wielkopolski.
 
Uczniów do konkursu przygotowywał Pan Marcin Majdecki, a ekipie towarzyszył Prezes Zarządu PCK w Słupcy Zenon But oraz kibice: Dominika Stępniak, Martyna Miara oraz Robert Waszak ze szkoły w Drążnej. Uczniowie na konkurs dowiezieni byli przez Komendanta Gminnego OSP Marcina Czarcińskiego.
 
Gratulujemy sukcesu!
 
 
 
2018-06-11 - spotkanie z przedstawicielami straży pożarnej o bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku
„Bezpieczne wakacje”
11 czerwca 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej odbyli spotkanie ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy, w czasie którego omówione zostały kwestie bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.
 
 
 
 
 
 
2018-06-10 - Festyn Rodzinny i XV Festiwal Nauki
10 czerwca 2018 roku przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej odbył się XIII Festyn Rodzinny i XV Festiwal Nauki zorganizowany przez Dyrekcję Szkoły, nauczycieli, pracowników i Rodziców oraz uczniów. W czasie festynu można było obejrzeć występy uczniów, którzy zaprezentowali pieśni patriotyczne, piosenki biesiadne, tańce, a także występy absolwentów naszej szkoły Magdaleny Głowackiej, Damiana Piaseckiego i Krzysztofa Gorzelańczyka – zwycięzców w konkursie „Kręć fajną wieś” – z ich sztandarową piosenką o rolniku Waldusiu.
Następnie uczestnicy Festynu mogli podziwiać projekty uczniowskie zrealizowane przez uczniów klas II i III oddziałów gimnazjalnych szkoły w Drążnej. Wśród blisko 60 projektów XV Festiwalu Nauki można było dowiedzieć się między innymi „Jak wykonać szlifierkę kątową?”, ”Jak zrobić kule do kąpieli?”, „Jak wyznaczyć prędkość światła za pomocą mikrofalówki?”, „Jak powstaje tornado?”, „Jak działa silnik Stirlinga?”, „Jak powstają czarne róże?”,  „Do czego używamy suchego lodu?” czy poznać „Świat Słowian - kult duchów i demonów”. Podziękowania i ogromne brawa posypały się po występie członków Orkiestry Dętej OSP w Słupcy, którzy włączyli się do uczniowskiego projektu edukacyjnego Wiktorii Krych, Oliwii Wyrzykiewicz i Patryka Mikołajczyka.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, której główną nagrodą był rower ufundowany przez Jana Kujawę Radnego Gminy Słupca oraz nagrody ufundowane przez Mobilne Studio Fryzur Olga Kinecka, przez Fabric - kosmetologię medyczną i firmę Fabiola Państwa Wioletty i Krystiana Grzeszczaków.
Uczestnicy festynu mogli się posilić pyszną grochówką ufundowaną przez: Jana Kujawę, Andrzeja Szklarka, Władysława Szklarka, Michała Roszaka, Pawła Sypniewskiego, Łukasza Boderka, Henryka Grzelaka, a także pysznymi ciastami upieczonymi przez Rodziców.
Podczas Festynu nie zabrakło też innych atrakcji, jak choćby konkurencji sportowych,  rozgrywki w ringo między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Dużym zainteresowaniem cieszył się symulator zderzeń (WORD Konin), strzelanie z wiatrówki oraz pokaz pierwszej pomocy podczas wypadku drogowego, w czasie którego trzeba było rozcinać samochód (OSP Kamień).
Dyrektor Szkoły dziękuje wszystkim ofiarodawcom fantów oraz osobom i firmom wspierającym naszą imprezę, Rodzicom, pracownikom szkoły, strażakom z OSP Kamień i OSP Drążna, radnemu Gminy Słupca Janowi Kujawie za pomoc w organizacji Festynu.
 
 
 
Szczegóły dotyczące Festiwalu Nauki dostępne tutaj -->
 
 
 
 
2018-06-08 - nasz udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „Jak nie czytam, jak czytam”
W dniu 08 czerwca 2018r. w naszej szkole odbyła się promująca czytelnictwo ogólnopolska akcja pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam”. Celem akcji było promowanie czytania książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo oraz promocja bibliotek i podkreślanie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej.
 
 
 
2018-06-06 - Dzień Języków Obcych i Języka Ojczystego
Dnia 06 czerwca 2018r. w naszej szkole odbył się "Dzień Języków Obcych i Języka Ojczystego". Uroczystość odbyła się w klimacie popularnego Escape room'u. Uczniowie zostali zamknięci w klasach z nauczycielem, a ich zadaniem było znalezienie wszystkich wskazówek do rozwiązania trzech zadań i odnalezienia klucza do drzwi. Z radością informujemy, że wszystkim klasom udało się rozwiązać przygotowane zagadki!
I miejsce w tej zabawie zajęła klasa 7, II miejsce przypadło dla klasy 2b, a III miejsce wywalczyła klasa 2a. Gratulujemy!
 
Tego dnia zostały również wręczone nagrody za osiągnięcia w konkursach językowych. W Dyktandzie z języka niemieckiego I miejsce zajął Wojciech Mioducki klasa 2b, II miejsce - Samanta Pietrzak klasa 3a, a III miejsce - Dominika Purul klasa 3a.
Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych wygrał Wojciech Mioducki klasa 2b, II miejsce zajął Jan Ratajkowski klasa 7, a III - Dominika Purul klasa 3a.
Gratulujemy!
 
Organizatorami Dnia Języków Obcych i Języka Ojczystego były panie A. Królikowska, M. Grabarska, A. Kozłowska i J. Gola.
 
 
 
 
 
 
2018-06-04 - Gminny Dzień Profilaktyki
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Słupcy wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Słupcy zorganizowały w Kowalewie Opactwie Gminny Dzień Profilaktyki. Dla dzieci i młodzieży przygotowano konkursy, występy, pokazy i wykłady. Wszystko po to, aby pokazać, że można spędzać wolny czas bez stosowania używek i przemocy oraz propagować ideę niesienia pomocy innym.
 
Spotkanie rozpoczęto od koncertu profilaktycznego Jacka Musiatowicza z synem Michałem „Czy słowem można zranić?”. Następnie uczestnicy podzielili się na grupy, dla których przygotowano specjalne wykłady. Przed zgubnym wpływem sekt przestrzegał mjr ks.Marcin Kostka z Krakowa. O uzależnieniu od serwisów społecznościowych mówił Adam Bojanowski. Prelekcję o zjawisku cyberprzemocy i agresji w szkole przygotowała Agata Popielarska, a wykład o życiu bez używek poprowadził Piotr Jóźwiak.
 
Później przyszedł czas na konkursy, zabawy w alko i narkogoglach, pokazy pojazdów służbowych policjantów i strażaków. Prezentację technik samoobrony przygotowali „Pasjonaci Sztuk Walki” z Zagórowa. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentowana przez strażaków makieta domu wielorodzinnego i zagrożeń, jakie można spowodować przez nieumiejętne obchodzenie się z ogniem, prądem i gazem. Na stoisku prowadzonym przez uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Zagórowa ćwiczono udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie tej szkoły przygotowali również wystawę prac malarskich jednej z uczennic Klaudii Matuszak oraz pokaz taneczny. Następnie na boisku przeprowadzono symulację wypadku drogowego i pokaz służb ratunkowych. Podczas imprezy chętni mogli oddać krew w mobilnej stacji krwiodawstwa z Kalisza w ramach akcji „Spokrewnieni służbą”.
 
Na zakończenie imprezy rozstrzygnięto Konkurs Wiedzy Zdrowotnej i Profilaktycznej - miło nam poinformować, że w tym Konkursie uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce. Rozstrzygnięto również konkurs na Profilaktyczną Grę uliczną na 100-lecie Niepodległej - uczennice naszej szkoły: Dominika Purul, Zuzanna Kukulska i Nikola Witasik zdobyły swoim projektem I miejsce.
 
Nagrody zakupione zostały przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Słupca.
 
  
 
Lista książek proponowanych do zakupu do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Lista książek proponowanych do zakupu do biblioteki szkolnej
Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
 
Tytuł
Autor
Olimpijscy herosi Zagubiony Heros
R. Riordan
Olimpijscy herosi Syn Neptuna
R. Riordan
Olimpijscy herosi Znak Ateny
R. Riordan
Olimpijscy herosi Dom Hadesa
R. Riordan
Olimpijscy herosi Krew Olimpu
R. Riordan
Szukając Alaski
J. Green
Zosia z ulicy Kociej
A. Tyszka
Zosia z ulicy Kociej. Na zimę
A. Tyszka
Zosia z ulicy Kociej. Wielkie zmiany
A. Tyszka
Zosia z ulicy Kociej. W podróży
A. Tyszka
Zaopiekuj się mną. Fred się zgubił!
H. Webb
Zaopiekuj się mną. Mgiełka, porzucona kotka
H. Webb
Zaopiekuj się mną. Jaśmin, nieśmiały kotek
H. Webb
Zaopiekuj się mną. Niedźwiadek polarny
H. Webb
Zaopiekuj się mną. Zimowy wilk
H. Webb
Zaopiekuj się mną. Samotne święta Oskara
H. Webb
Zaopiekuj się mną. Mały Rubi w tarapatach
H. Webb
Akademia Pana Kleksa, z oprac.
J. Brzechwa
Hania Humorek
M. McDonald
Hania Humorek Hania Humorek zostaje gwiazdą
M. McDonald
Hania Humorek Ratuje świat
M. McDonald
Hania Humorek Hania Humorek przepowiada przyszłość
M. McDonald
Hania Humorek Doktor Hania Humorek
M. McDonald
Kamienie na szaniec
A. Kamiński
Baśnie. Kanon lektur
H. C. Andersen
Harry Potter i Przeklęte dziecko. Część pierwsza i druga
J. K. Rowling, J. Thorne, J. Tiffany
Saga Ognia i Wody. Pomyślne wiatry
J. Donnelly
Saga Ognia i Wody Mroczny Przypływ
J. Donnelly
Saga Ognia i Wody Gniewna fala
J. Donnelly
Chłopcy z Placu Broni
F. Molnar
Hobbit czyli tam i z powrotem
J. R. R. Tolkien
Latarnik, z oprac.
H. Sienkiewicz
Kajko i Kokosz. Szkoła latania
J. Christa
Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
R. Kosik
Gwiazd naszych wina
J. Green
Mazurek Dąbrowskiego. Nasz hymn narodowy
M. Strzałkowska
Ania z Zielonego Wzgórza, z opr.
L. M. Montgomery
Klasyka kryminału. I nie było już nikogo
A. Christie
Klasyka Kryminału. Wielka Czwórka
A. Christie
Klasyka kryminału. Detektywi w służbie miłości
A. Christie
Mężczyzna w brązowym garniturze
A. Christie
Dziennik cwaniaczka Ubaw po pachy
J. Kinney
Dziennik cwaniaczka Przykra prawda
J. Kinney
Biuro detektywistyczne Lassego i Mai - Tajemnica urodzin
M. Widmark
Robert Lewandowski. Nienasycony
P. Wilkowicz
Tajemniczy ogród, z oprac.
F. E. Burnett
Mikołajek
R. Goscinny
Ronaldo. Chłopiec, który wiedział, czego chce
Y. Żółtowska-Darska
Messi. Mały chłopiec, który stał się wielkim piłkarzem
Y. Zółtowska-Darska
Zwiadowcy Cesarz Nihon-JA
J. Flanagan
Zwiadowcy Królewski zwiadowca
J. Flanagan
Zwiadowcy Oblężenie Macindaw
J. Flanagan
Zwiadowcy Czarnoksiężnik z północy
J. Flanagan
Zwiadowcy Halt w niebezpieczeństwie
J. Flanagan
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć
J. K. Rowling
Baśnie barda Beedle'a
J. K. Rowling
Quidditch przez wieki
J. K. Rowling
13 powodów
J. Asher
Wybrani Zagrożeni
C. J. Daugherty
Wybrani Zbuntowani
C. J. Daugherty
Wybrani Niezłomni
C. J. Daugherty
Zwiadowcy. Wczesne lata. Turniej w Gorlanie
J. Flanagan
Ania z Zielonego Wzgórza, z oprac.
L. M. Montgomery
W pustyni i w puszczy, z oprac.
H. Sienkiewicz
Opowieści z Narnii (tom 1-7)
C. S. Lewis
Magiczne Drzewo (tom 1-8)
A. Maleszka
Quidditch przez wieki
J. K. Rowling
Królowa i Faworytka
K. Cass
Więzień Labiryntu. Rozkaz zagłady
J. Dashner
Więzień Labiryntu Kod gorączki
J. Dashner
Nazywam się... Jan Paweł II
M. Marti
Harry Potter siedmiopak
J. K. Rowling
Historia dla najmłodszych Powstanie Warszawskie. Kocham Polskę
J. i J. Szarkowie
Historia dla najmłodszych Cud nad Wisłą. Kocham Polskę
J. i J. Szarkowie
Historia dla najmłodszych Bohaterowie II Wojny Światowej. Kocham Polskę
J. i J. Szarkowie
Septimus Heap Duch królowej
A. Sage
Septimus Heap Tajemna wyprawa
A. Sage
Septimus Heap Zakazana magia
A. Sage
Septimus Heap Smoczy lot
A. Sage
Septimus Heap Zemsta Syreny
A. Sage
Wiedźmin Ostatnie życzenie
A. Sapkowski
Wiedźmin Miecz przeznaczenia
A. Sapkowski
Czego nie robi się z miłości
R. Rushton
Co ty wyprawiasz, MAMO ?!
R. Rushton
Zakochani
R. Rushton
Miłość, kłamstwa i Lizzie
R. Rushton
Asteriks Odyseja Asteriksa
R. Goscinny
Asteriks Syn Asteriksa
R. Goscinny
Asteriks  Asteriks Legionista
R. Goscinny
Asteriks Asteriks w Hiszpanii
R. Goscinny
Asteriks Asteriks i Normanowie
R. Goscinny
Asteriks Asteriks i kleopatra
R. Goscinny
Asteriks Asteriks u Piktów
R. Goscinny
Asteriks Asteriks u Helwetów
R. Goscinny
Asteriks Asteriks u Reszehezady
R. Goscinny
Asteriks Asteriks i Latraviata
R. Goscinny
Wodospady Cienia Urodzona o północy
C. C. Hunter
Ten jeden dzień
G. Forman
Ten jeden rok
G. Forman
Cztery
V. Roth
Katarynka
B. Prus
Baśnie Europy
M. Jarocka
Janko muzykant
H. Sienkiewicz
Igrzyska śmierci 1
S. Collins
Igrzyska śmierci. Kosogłos
S. Collins
Igrzyska śmierci. W pierścieniu ognia
S. Collins
Czarna Wdowa
M. Stohl
Password
M . Mous
Niepowszedni Porwanie
J. Drzewicka
Niepowszedni W potrzasku
J. Drzewicka
Niepowszedni Obława
J. Drzewicka
13 powodów
J. Asher
Ponad wszystko
N. Yoon
Fangirl
R. Rainbow
Od jednego do nieskończoności
D. Turlo
 
2018-05-31 - Światowy Dzień bez Tytoniu
W tym roku Światowy Dzień bez Tytoniu 2018 koncentruje się na wpływie tytoniu na zdrowie sercowo-naczyniowe ludzi na całym świecie. Używanie tytoniu jest ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu i chorób naczyń obwodowych.
Światowy Dzień bez Tytoniu 2018 ma na celu:
- podkreślenie powiązania między stosowaniem wyrobów tytoniowych, a chorobami serca  i innymi chorobami sercowo-naczyniowymi,
- zwiększenie świadomości wśród ogółu społeczeństwa na temat wpływu palenia tytoniu  i ekspozycji na bierne palenie tytoniu na zdrowie układu sercowo-naczyniowego,
- zapewnienie społeczeństwu, rządom i innym osobom możliwości zaangażowania się w promowanie zdrowia serca poprzez ochronę ludzi przed używaniem wyrobów   
  tytoniowych.
W ramach programu dla wszystkich uczniów naszej szkoły zostały zorganizowane lekcje na których uczniom zostały przekazane podstawowe wiadomości o wpływie tytoniu na choroby sercowo-naczyniowe ludzi na całym świecie. Odbyły się również zajęcia warsztatowe, na których uczniowie przygotowywali plakaty na temat tytoniu i jego wpływu na zdrowie człowieka (uczniowie w grupach wypracowywali materiały do przygotowywania plakatów. Dyskutowali i prezentowali na forum klasy swoje poglądy i spostrzeżenia).                    
Podsumowaniem programu odbył się Quiz wiedzy na temat tytoniu, który składał się z 20 pytań zamkniętych i otwartych, który sprawdzał wiedzę uczniów na temat zdobytych wiadomości o tytoniu i chorobach serca.
 
 
 
2018-05-30 - wizyta pszczelarza
W środę 30 maja 2018r. naszych pierwszoklasistów odwiedził szczególny gość - pszczelarz, pan Marek Spychalski, który pasją do pszczół zaraził się wiele lat temu od swojego taty. Pan Marek w bardzo ciekawy sposób przedstawił młodym słuchaczom jak wygląda praca pszczelarza, jak wygląda życie w ulu, sposób porozumiewania pszczół oraz inne tajemnice z życia tych pracowitych owadów. Dzieci miały możliwość obejrzenia różnych rekwizytów pszczelarskich, takich jak: prawdziwy ul, miodarkę, podkurzacz, dłuto pasieczne, ramki, ochronny kapelusz pszczelarski. Największy zachwyt wśród uczniów wywołał jednak szklany pojemnik z żywymi pszczołami.
Zajęcia były bardzo interesujące, jednak najważniejszym przesłaniem jest fakt, że pszczoły są owadami pożytecznymi i nie należy robić im krzywdy. Gdyby wyginęły pszczoły, wyginąłby też gatunek ludzki. „Kiedy wyginie pszczoła, rodzajowi ludzkiemu pozostaną już tylko 4 lata”  - powiedział kiedyś Einstein. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że nie chcą sprawdzać tej przepowiedni i dołożą wszelkich starań, aby pszczołom żyło się jak najlepiej.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu Markowi Spychalskiemu za wizytę i życzymy zapału do dalszej, jakże ciekawej, ale też ciężkiej pracy.
 
 
 
2018-05-29 - Dzień Matki i Ojca oraz pasowanie na czytelnika
29 maja 2018r., we wtorek pierwszoklasiści obchodzili wyjątkowe święto - Dzień Mamy i Taty. Na zaproszenie dzieci, do naszej szkoły przybyli niezwykli goście - Rodzice, dla których nasi uczniowie przygotowali bogaty program artystyczny. Nie obyło się bez tańców, wierszyków i piosenek. Publiczność była zachwycona popisami dzieci, na twarzach Rodziców malowało się wzruszenie i duma, że mają tak zdolne pociechy. Po występach dzieci obdarowały swoich najbliższych własnoręcznie wykonanymi upominkami i zaprosiły swoje Mamy i Tatusiów na poczęstunek.
Gdy emocje związane z występem już opadły, dzieci wraz ze swoimi gośćmi udali się do biblioteki szkolnej, gdzie czekała na nich kolejna niespodzianka - przedstawienie „Czerwony Kapturek” przygotowane przez koleżanki i kolegę ze starszych klas. Pierwszoklasiści zostali zapoznani z regulaminem biblioteki, a następnie Pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania uczniów na czytelników biblioteki oraz podarowała im książki do samodzielnego czytania.
Ostatnia część uroczystości minęła na wspólnych zabawach, m.in. „Jak dobrze znam swoje dziecko?” oraz „Karoca”, która wywołała sporo śmiechu zarówno wśród dzieci, jak i rodziców. Uroczystość przebiegała w ciepłej i miłej atmosferze i na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci.
 


 
 
2018-05-28 - wizyta w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy
28 maja 2018 roku uczniowie kl. 7 naszej szkoły pod opieką Pani Anny Kozłowskiej i Pana Grzegorza Wysockiego udali się do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, gdzie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej. Są one ważnym elementem w wychowaniu młodzieży wspomagającym oraz wzbogacającym procesy dydaktyczno – wychowawcze. W całym etapie kształcenia książka spełnia jedną z głównych ról. Uczniowie mieli możliwość poznania różnego rodzaju katalogów, czytelni, wypożyczalni. Zdobyli informacje w jaki sposób mogą znaleźć odpowiednie dla siebie książki, a przede wszystkim jak się zapisać do biblioteki. Dowiedzieli się, że bibliotek to nie tylko miejsce, gdzie wypożycza się książki, ale i ośrodek spełniający również rolę centrum informacji, placówkę upowszechniania wiedzy o regionie i organizatora imprez kulturalnych.
Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wszystkich informacji, a przede wszystkim obejrzeli duży księgozbiór, bo liczący 36 tysięcy. We współczesnym świecie technologii taki bezpośredni kontakt z biblioteką, kształci poczucie szacunku do książki, rozbudza zainteresowania czytelnicze, przybliża literaturę, motywuje do kulturalnego i ciekawego spędzania wolnego czasu. Niektórzy uczniowie obiecali, że wrócą, aby zapisać się do biblioteki.
 
2018-05-22-24 - wycieczka Poznajemy Małopolskę i Słowację
W dniach 24 -26 maja 2018r. uczniowie klas IIIA, IIIB i IIA wraz z opiekunami B. Bereszyńską, E. Selką, J. Golą oraz G. Wysockim uczestniczyli w wycieczce „Poznajemy Małopolskę i Słowację”. Pierwszym etapem podróży był Kraków. Tu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z historią miasta, wieloma zabytkami o dużej randze artystycznej i historycznej oraz poczuć niepowtarzalną atmosferę dawnej stolicy Polski. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Rynku Starego Miasta. Rynek ten słusznie słynie w Europie ze swego uroku. Jest to wyjątkowe miejsce, które brało udział w wielu historycznych wydarzeniach. Niezmiennymi od lat symbolami Krakowa są Kościół Mariacki, renesansowe Sukiennice, Ratusz, pomnik Adama Mickiewicza, Brama Floriańska, klimatyczne kawiarenki. Podczas zwiedzania Wzgórza Wawelskiego uczestnicy wycieczki podziwiali renesansowy dziedziniec na Zamku Królewskim oraz Katedrę Wawelską - symbol wiary, dumy i świetności dawnych czasów. Niezapomniane wrażenie wywarł na uczniach widok Krakowa z wieży Dzwonu Króla Zygmunta, podobnie jak groby królów polskich i wielkich Polaków znajdujące się w katedrze na Wawelu. Zwiedzanie miasta zakończyliśmy w Uniwersytecie Jagiellońskim. Na nocleg udaliśmy się do Poronina.
Drugi dzień wycieczki spędziliśmy w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji. Tatralandia jest największym parkiem wodnym w tej części Europy. Podczas pobytu uczniowie mogli korzystać z 14 termalnych basenów wyposażonych w grzybki wodne, leżaki oraz fontanny. Na terenie parku znajduje się wiele atrakcji, między innymi zjeżdżalnie o różnym stopniu trudności, na których świetnie bawią się dzieci, jak dorośli.
Na ostatni dzień podróży zaplanowane było zwiedzanie Muzeum w Oświęcimiu- Brzezince. Auschwitz - Birkenau to zespół niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, działających w latach 1940 - 1945 na terenie dzisiejszego Oświęcimia i okolic. Miejsce upamiętniające mord na ludziach tam osadzonych. Szacuje się, że liczba uwięzionych wynosiła około 1,3 mln osób, zabitych natomiast 1,1 mln. Około 90% ofiar śmiertelnych to ludność żydowska przewieziona tu ze wszystkich krajów europejskich, będących pod okupacją lub pozostających w strefie wpływów niemieckich. Większość z nich została uśmiercona w komorach gazowych, a pozostali padli ofiarami brutalnych kar, eksperymentów medycznych lub warunków życia panujących w obozie. Wizyta w muzeum Auschwitz przybliża okrutny los tych osób, a także pozwala pogłębić wiedzę historyczną na temat tego czym był i jak funkcjonował Holocaust. Jest to jedyny obóz koncentracyjny, który znalazł się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Program zwiedzania obejmował: Auschwitz I- Brama „Arbeit macht frei” (wprowadzenie); Plac apelowy (tematyka reżimu obozowego); Blok 6 (tematyka rejestracji i egzystencji więźniów; Blok 11 i dziedziniec (znaczenie w obozowym terrorze); Blok 27 (wystawa Szoa); Blok 5 (zagadnienie związane z mieniem Ofiar) oraz Auschwitz II-Birkenau- Brama Śmierci (temat założenia obozu Birkenau); Rampa (warunki transportu, selekcje); Ruiny komory gazowej i krematorium (temat Zagłady); Barak dziecięcy w obozie kobiecym (warunki egzystencji i los dzieci). Wizyta w tym miejscu pamięci była ważną lekcją historii w naszym życiu. Z całą pewnością zapamiętamy ją na długo.
 
 
 
 
2018-05-22 - Mali Piekarze z Drążnej we Wrześni
Dnia 22 maja 2018r. uczniowie klasy I uczestniczyli w warsztatach „Mały piekarz” w piekarni „Glanc” we Witkowie. Dzieci miały niepowtarzalną okazję zapoznania się z wyposażeniem oraz systemem pracy piekarni, obowiązkami piekarza, oraz surowcami używanymi do produkcji. Wrażenie zrobiły na dzieciach duże rozmiary maszyn służące do wyrobu ciast oraz nowoczesne piece piekarnicze. Jednak największą atrakcją okazało się wyrabianie z ciasta bułek o wymyślonych przez siebie kształtach. Podczas wypiekania małych dzieł, uczniowie zostali poczęstowani soczkiem oraz świeżymi pachnącymi ciasteczkami.
Na zakończenie dzieci otrzymały dyplomy oraz sporą ilość bułek, które, jeszcze ciepłe, ze smakiem zajadały już w drodze do domu.
 

 
 
2018-05-18 - nasi uczniowie po raz kolejny na wycieczce w Warszawie
18 maja 2018 roku uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wraz z opiekunami: B. Bereszyńską, A. Kozłowską i E. Selką udali się na jednodniową wycieczkę do Warszawy. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od najpopularniejszego miejsca jakim jest Stare Miasto z najstarszym świeckim pomnikiem stolicy czyli Kolumną Zygmunta III Wazy, który został postawiony w 1644 roku. To również pierwsza kolumna osoby świeckiej wzniesiona w nowożytnej Europy. Podziwialiśmy także Zamek Królewski zbudowany w stylu barokowo – klasycystycznym. Następnie udaliśmy się pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie płonie wieczny znicz i służbę pełni warta honorowa z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Obejrzeliśmy i najnowszy obiekt na placu marsz. Józefa Piłsudskiego jakim jest monument Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku.
Dalsza część naszej wyprawy turystycznej była bliższa młodzieży, ponieważ pojechaliśmy na Stadion Narodowy. Tam w towarzystwie sympatycznej pani przewodnik uczniowie mieli okazję zajrzeć do pomieszczeń strefy zawodniczej, np. szatni, w której do meczów Mistrzostw Europy przygotowywali się tacy zawodnicy jak Christiano Ronaldo czy Robert Lewandowski. Obejrzeliśmy też sale w której piłkarze relaksują się, korzystają z pomocy fizjoterapeutów oraz pomieszczenie służące do rozgrzewki przed wyjściem na murawę. Mieliśmy okazję podziwiać rozmach budowli, płytę stadionu, oryginalny dach i inne rozwiązania konstrukcyjne z punktu widokowego nad ostatnimi, najwyżej położonymi rzędami siedzeń dla kibiców. Obiekt jest miejscem nie tylko wydarzeń sportowych, ale i kulturalnych np. koncertów muzycznych.
Ostatnim punktem wycieczki był spektakl „Mayday” grany na scenie Och – Teatru w reżyserii Krystyny Jandy i znakomitej obsadzie Artura Barcisia, Stefana Friedmana, Rafała Rutkowskiego. W sztuce wykorzystano utwory zespołu The Beatles. Doskonała muzyka i szalenie zabawna komedia wprawiła nas w znakomity humor.
Młodzieży bardzo podobało się przedstawienie i zapewnili iż w następnym roku szkolnym wybiorą się na „Mayday 2”, a więc cel został osiągnięty, czyli rozbudzenie wrażliwości teatralnej.
 
 
 
2018-05-11 - Wyjazd integracyjny klasy VII A do Parku Linowego „Leśny Raj” w Ślesinie
Wyjazd integracyjny klasy VII A do Parku Linowego „Leśny Raj” w Ślesinie
W piątek, 11 maja 2018 r. po zakończonych lekcjach i wspólnym posiłku w szkole uczniowie klasy siódmej wraz z p. A. Królikowską i p. M. Jadrychem pojechali do Ślesina, by korzystając z pięknej słonecznej pogody, aktywnie spędzić popołudnie w Parku Linowym „Leśny Raj”.
Po otrzymaniu specjalnego sprzętu i ukończeniu trasy szkoleniowej  uczniowie udali się na trasę o średniej trudności, aby przełamać barierę strachu i lęk wysokości. Wszyscy doskonale się bawili, a pokonując kolejne przeszkody wspierali się psychicznie i udzielali sobie nawzajem wielu cennych wskazówek.
Uczniowie wrócili do domów zmęczeni, ale pełni niezapomnianych wrażeń.
 
 
 
 
 
 
 
2018-05-10 - I Gminny Przegląd Tańca Amatorskich Szkolnych Zespołów Tanecznych Placówek Oświatowych Gminy Słupca "POLSKIE TAŃCE NARODOWE"
10 maja 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cieninie Zabornym odbył się I Gminny Przegląd Tańca Amatorskich Szkolnych Zespołów Tanecznych Placówek Oświatowych z terenu gminy w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W przeglądzie wzięło udział 11 grup tanecznych ze wszystkich szkół Gminy Słupca. Impreza miała na celu przede wszystkim konfrontację artystycznych dokonań zespołów oraz integracje dzieci i młodzieży ze wszystkich gminnych szkół.
Około 200 tancerzy w strojach ludowych prezentowało swoje umiejętności. Największą popularnością cieszył się Polonez oraz Krakowiak. Pojawiły się również grupy w odsłonie Kujawiaka, czy też Oberka.
Zebrani mieli okazję podziwiać  bardzo pomysłowe i różnorodne rozwiązania choreograficzne, kostiumowe i muzyczne.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III w wykonaniu tańca "Polonez":
Andżelika Skoczkowska i Maksymilian Kusiłek
Wiktoria Strzelczyk i Mikołaj Włodarczyk
Natalia Król i Mateusz Koprowski
Kamila Kwiecińska i Piotr Skowroński
Wiktoria Król i piotr Okupniarek
Martna Miara i Oskar Zawodny
Opiekunem grupy była Pani Monika Barańska
 
Zdjęcia pochodzą ze strony: https://spcieninzaborny.edupage.org/
 
 
 
2018-05-08 - BRD Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym - etap powiatowy i II miejsce naszych uczniów!
W dniu 08 maja 2018r. w Słupcy odbyły się eliminacje na etapie powiatowym w konkursie BRD (Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym). W konkursie wzięły udział cztery szkoły - jedna w kategorii szkół podstawowych, pozostałe w kategorii szkół gimnazjalnych - były to szkoły ze Słupcy, Orchowa i Drążnej.
Rywalizacja została podzielona na trzy części. W pierwszej części uczniowie mieli do rozwiązania test z wiedzy o ruchu drogowym, w drugiej musieli wykazać się wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zaś trzecia części konkursu to część sprawnościowa na torze przeszkód.
Po zaciętej rywalizacji członkowie reprezentacji naszej szkoły:  Daniel Domiński, Michał Król, Dawid Żak zajęli drugie miejsce.
Gratulujemy sukcesu!
 
 
 
2018-04-29 - Próba Bicia Rekordu Guinnessa w tańczeniu Poloneza w Słupcy
29 kwietnia 2018r. podjęta została Próba Bicia Rekordu Guinnessa w tańczeniu Poloneza w Słupcy. W tańcu na Stadionie Leśnym, wśród prawie 600 uczestników, wzięli udział także uczniowie naszej szkoły: Zuzanna Kukulska, Mikołaj Włodarczyk, Wiktoria Strzelczyk, Jan Ratajkowski, Weronika Gorzelańczyk, Patryk Mikołajczyk, Andżelika Skoczkowska, Piotr Skowroński i Oskar Zawodny.
Taniec trwał ponad pół godziny, a uczestnicy i publiczność świetnie się przy tym bawili.
Zdjęcia:
https://twojaslupca.pl/prawie-600-osob-na-polonezie/
http://konin.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/prawie-300-par-zatanczylo-poloneza-rekord-guinnessa-pobity,4628687,artgal,31846369,t,id,tm,zid.html
 


 
 
2018-04-27 - zwycięstwo szkoły w Drążnej w konkursie BRD
W dniu 27 kwietnia 2018r. w Cieninie Zabornym rozegrany został konkurs BRD Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym - etap gminny. Konkurs odbywał się kategoriach szkół podstawowych (klasy IV - VI) oraz gimnazjów (klasy VII, II i III oddziały gimnazjalne). W rywalizacji brały udział szkoły z Młodojewa, Cienina Zabornego, Koszut i Kotuni w kategorii szkół podstawowych oraz reprezentacja naszej szkoły w Drążnej i Kowalewa Opactwa w kategorii gimnazjów.
Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza to część teoretyczna, w której należało rozwiązać pisemny test składający się z 35 pytań dotyczący znajomości przepisów ruchu drogowego. Drugą część stanowił  sprawnościowy tor przeszkód, który należało przejechać na rowerze.
W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła drużyna z Drążnej w składzie Daniel Domiński, Michał Król i Dawid Żak.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej zakwalifikowali się do etapu powiatowego, który odbędzie się 08 maja 2018r. w Słupcy.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!
 
 
 
2018-04-26 - Koncert Pieśni Patriotycznych i Tańców Narodowych
Rok szkolny 2017/2018 jest ogłoszony Rokiem dla Niepodległej, dlatego też plan pracy Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej wypełniony jest działaniami o charakterze kulturowym, artystycznym i edukacyjnym w duchu obchodów setnej Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W listopadzie 2017 roku przystąpiliśmy do projektu „Szkoła młodych patriotów”, w ramach którego w klasach przeprowadzone zostały konwersatoria „Patriotyzm na co dzień” i „Co dla mnie oznacza bycie patriotą?”.
Przez Uczniów, Rodziców i Nauczycieli wypracowany został Kodeks Postaw Patriotycznych, który umieszczony jest teraz na korytarzu. We wszystkich klasach przeprowadzony został konkurs plastyczny zatytułowany „100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości”, konkurs wiedzowy „Historia Polski a patriotyzm”, a także konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej.
W lutym 2018 roku działające przy Szkole Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” przystąpiło do konkursu ofert ogłoszonego przez Urząd Gminy w Słupcy na Wsparcie realizacji zadań publicznych na 2018r. i uzyskało dotację na realizację zadania publicznego „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultu narodowego”. W ramach tego zadania zaplanowane są Konkurs fotograficzny, wyjazd do Muzeum Powstania Wielkopolskiego, konkurs historyczny „Droga do wolności”, a także Koncert Pieśni Patriotycznych i Tańców Narodowych.
26 kwietnia 2018r. przed południem odbył się w szkole turniej wzorowany na telewizyjnej zabawie „Kocham Cię Polsko”, w którym wystartowali uczniowie najstarszych klas szkoły. Zmagali się oni z pytaniami i zadaniami dotyczącymi naszego państwa i jego historii, rozpoznawali znanych Polaków, odpowiadali na pytania o fakty dotyczące Polski czy rozpoznawali pieśni patriotyczne.
Świetną zabawę zakończyły biało-czerwone słodkości i tradycyjne już zdjęcie całej społeczności szkolnej w barwach narodowych.
Tego samego dnia, popołudniem, odbył się w szkole Koncert Pieśni Patriotycznych i Tańców Narodowych, na którym obecni byli: Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński,  Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Młodojewie ks. Tadeusz Stasiak, Sekretarz Gminy Słupca Karolina Walczak, Radny Gminy Słupca Jan Kujawa, przedstawiciele 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu porucznik Aleksandra Rafa oraz plutonowy Sylwester Grzelczak, Prezes Zarządu PCK w Słupcy Zenon But, Sylwia Najdzińska z Urzędu Gminy w Słupcy, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły w Drążnej Agnieszka Purul  oraz mieszkańcy Drążnej i okolic, rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
Gości powitała ulubiona pieśń Jana Pawła II – papieża Polaka i wielkiego patrioty, którego słowa „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” były mottem koncertu.
Następnie Dyrektor Szkoły w Drążnej Danuta Samul przedstawiła w krótkim wystąpieniu działania szkoły, jakie zostały zrealizowane i jakie są zaplanowane w związku z obchodami odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jak podkreśliła w swoim przemówieniu Pani Dyrektor „Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, każdy absolwent naszej szkoły znał historię swojego kraju i był dumny z tego, że jest Polakiem”. Wyrazem tego dążenia stał się koncert pieśni i pokaz tańców. Artyści żywiołowo wykonali pieśni patriotyczne, a zgromadzona publiczność chętnie korzystała z przygotowanych śpiewników i włączała się do śpiewu. Nie mniejsze zainteresowanie przyciągnęły pokazy taneczne i choreograficzne ze staropolskim Polonezem na czele.
Koncert zakończył się wieczorem przy kawie i ciastach przygotowanych przez rodziców uczniów z Drążnej.
 


 
 
2018-04-26 - Kocham Cię Polsko - Narodowe Święta Majowe w naszej szkole
Świętowanie w Drążnej
 
W związku z Narodowymi Świętami Majowymi w dniu 26 kwietnia 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej  mieli okazję wziąć udział w szkolnym teleturnieju "Kocham Cię, Polsko!". Sześć drużyn rywalizowało między sobą w kilku kategoriach: Sławni Polacy, Pojęcia historyczne, Pieniądze, Pieśni patriotyczne, Co wiesz o Polsce?. W roli prowadzącej wystąpiła Samanta Pietrzak, dzięki której quiz przebiegał sprawnie, według ustalonych zasad. Piosenką pt. Kocham Cię, Polsko! w wykonaniu Beaty Łodziewskiej i Nikoli Górniak rozpoczęto teleturniej wiedzowy z zakresu historii i geografii Polski. Podczas gry uczestnikom  towarzyszyły wielkie emocje, a zwłaszcza przy kręceniu kołem fortuny, ponieważ wtedy każda drużyna mogła  uzyskać dodatkowe punkty lub stracić dotychczasowe. Uczestnicy teleturnieju musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale i sprytem oraz szybkością w działaniu. Szczęście dopisało drużynie reprezentującej klasę IIIa, w składzie byli Dawid Czerniejewski i Mikołaj Włodarczyk. Oprócz szerokiej wiedzy o Polsce uzyskali oni wysokie punkty z kręcenia kołem fortuny. Trzy zwycięskie drużyny wywalczyły dla swoich klas słodkie upominki. Na koniec Pani Dyrektor Szkoły Danuta Samul wręczyła nagrody i dyplomy uznania dla uczniów, którzy w grudniu 2017r.  wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Krąg. Pierwsze miejsce zajął uczeń klasy IIb – Michał Wojciechowski. Zwieńczeniem wszystkich działań było wspólne zdjęcie całej społeczności szkolnej, która ubrana w biało-czerwone koszulki uformowała flagę państwową. Ponadto każdy w ramach świętowania został poczęstowany przepysznym ciastkiem.
 


 
 
2018-04-18,19,20 - Egzamin Gimnazjalny
     Egzamin gimnazjalny 2018 dobiegł końca. Niektórzy gimnazjaliści już myślą o szkołach średnich albo planują wakacje, a inni jeszcze wracają myślami do zadań tegorocznego egzaminu gimnazjalnego.
Zdaniem wielu uczniów największym wyzwaniem była część matematyczno-przyrodnicza. Niektóre zadania z wosu, historii i języka polskiego także nie należały do najłatwiejszych. W językach obcych też coś trudnego by się znalazło!
     Egzamin gimnazjalny rozpoczął się od zadań z części humanistycznej. Wśród zagadnień z historii i wiedzy o społeczeństwie najbardziej skomplikowane było chyba dla naszych gimnazjalistów zadanie, w którym mieli spośród podanych tekstów wybrać ten, który opisuje zasady zgodne z koncepcją umowy społecznej Jeana Jacques'a Rousseau. Niedługo po zakończeniu testu zapewne odnotowano wzrost wyszukiwania nazwiska Rousseau w wyszukiwarkach.
     Zadaniem z języka polskiego, które wywołało najwięcej emocji była wypowiedź pisemna - charakterystyka bohatera literackiego, który kierował się najważniejszą dla siebie wartością, dokonując życiowego wyboru. Uczniowie po egzaminie zastanawiali się, czy wybrali odpowiedniego bohatera.
     Część przyrodnicza będzie prawdopodobnie kojarzyć się uczniom głównie z lemurem. O tym zadaniu z biologii najczęściej prowadzili rozmowy. Na teście uczniowie byli pytani o cechę lemura katta umożliwiającą zaklasyfikowanie go do ssaków: obecność palców, czterech kończyn, ogona, czy ucha zewnętrznego.
     Wśród zadań z egzaminu gimnazjalnego z matematyki tradycyjnie największą dyskusję wywołały pytania otwarte, w których łatwo było o pomyłkę w obliczeniach. Jedno z częściej omawianych przez uczniów zadań dotyczyło właściciela sklepu sportowego, który kupił w hurtowni deskorolki i kaski, a następnie sprzedawał drożej. Uczeń miał w tym zadaniu obliczyć łączny koszt zakupu po cenach hurtowych jednej deskorolki i jednego kasku.
     Według relacji uczniów nie było wielu zadań z języka angielskiego czy niemieckiego, które sprawiłyby im problemy. Najtrudniej oczywiście było na poziomie rozszerzonym.
    
Trzymamy kciuki za super wyniki!
 
 
 
2018-04-12 - konkurs na plakat związany z tematyką 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
W drugim tygodniu kwietnia w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej ogłoszony został konkurs na plakat związany z tematyką 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wielu uczniów z ogromną chęcią wzięło udział w tym artystycznym wyzwaniu. Spośród wszystkich prac jury wyłoniło najpiękniejsze do II etapu konkursu. Były to prace Justyny Gronowskiej, Izabeli Andrzejak, Martyny Zapartej i Dominiki Najdzińskiej, Oliwii Wyrzykiewicz, Roksany Chojnackiej oraz dwie prace Karoliny Śliwińskiej.
Spośród 7 plakatów, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu jury nagrodziło trzy najlepsze prace:
 
I miejsce - Roksana Chojnacka
II miejsce - Oliwia Wyrzykiewicz
III miejsce - Karolina Śliwińska
 
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pochwały za udział w promowaniu patiotyzmu.
 
 
 
2018-04-12 - Finał Dni Zawodowca w ZSZ w Słupcy
12 kwietnia 2018r. odbył się w Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy finał Konkursu „Dnia Zawodowca”.
 
Z naszej szkoły do tego etapu zakwalifikowali się Michał Romański, Adam Dobrowolski i Ewaryst Romblewski. W finale rywalizowali z uczniami z: Kowalewa, Słupcy, Lądku, Ostrowitego i Strzałkowa i  musieli wykazać się swoimi umiejętnościami między innymi w przeprowadzeniu inwentaryzacji, wymianie świec zapłonowych czy jeździe slalomem i parkowaniem samochodem do nauki jazdy.
 
Nasi uczniowie zajęli:
Michał Romański - II miejsce w kategorii ślusarz,
Adam Dobrowolski - III miejsce w kategorii technik pojazdów samochodowych,
Ewaryst Romblewski - II miejsce w kategorii sprzedawca.
 
Gratulujemy!
 
zdjęcia: ZSZ Słupca
 
2018-04-12 - Mistrzostwa Gminy Słupca w piłce nożnej
12.04.2018 roku na boisku sportowym orlik w Słupcy odbyły się Mistrzostwa Gminy Słupca w piłce nożnej w kategorii dziewcząt i chłopców. Dziewczęta reprezentujące naszą szkołę zajęły IV miejsce, a chłopcy zakończyli zawody na II miejscu.
W kategorii dziewcząt szkołę reprezentowały: Martyna Miara, Wiktoria Szygenda, Dominika Stępniak, Dominika Kujawa, Oliwia Król, Justyna Gronowska, Sandra Górna, Weronika Mikołajczyk.
W kategorii chłopców szkołę reprezentowali: Tomasz Szklarek, Kacper Golak, Jakub Kuchowicz, Dawid Żak, Mateusz Radecki, Daniel Domiński, Wojciech Blimka, Michał Król, Oskar Zawodny.
 
 
 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 
Miło jest nam poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymała dotację w kwocie 4000,00zł na zakup książek do biblioteki szkolnej.
W ramach programu organizowane będą liczne konkursy czytelnicze oraz realizowane projekty "polubić czytanie" i "Poczytajmy - czytanie bajek dla przedszkolaków".
 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, mającym na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego  i stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
 
 
2018-04-06 - z wizytą w przedszkolu w Słupcy
 
2018-04-07 - Światowy Dzień Zdrowia
Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. Sprzyja mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie.
„Zdrowie dla wszystkich” – tak brzmi tegoroczne hasło Światowego Dnia Zdrowia, a jego tematem przewodnim jest powszechna opieka zdrowotna – wszędzie i dla wszystkich.
Dla połowy światowej populacji dostęp do powszechnej opieki zdrowotnej jest wciąż niemożliwy, dlatego też w 2018 roku Światowa Organizacja Zdrowia WHO chce skupić swoją uwagę na konieczności jej zapewnienia.
Celem WHO jest inspirować, motywować i doradzać podmiotom, by powzięły odpowiednie działania sprzyjające powszechnej opiece zdrowotnej.
Światowy Dzień Zdrowia jest także okazją do globalnych i lokalnych dyskusji na temat sposobów osiągnięcia zdrowia dla wszystkich.
Również cała społeczność naszej szkoły postanowiła włączyć się w obchody tego wydarzenia. Na lekcjach wychowania do życia w rodzinie odbyły się pogadanki na temat głównych założeń kampanii. Tego dnia każdy uczeń miał możliwość odwiedzić gabinet pielęgniarki szkolnej i poznać swoją wagę, wzrost, obliczyć wskaźnik BMI, zmierzyć ciśnienie, sprawdzić wzrok czy chociażby zasięgnąć porady w zakresie zdrowego odżywiania. Wszystkim uczniom bardzo spodobała się taka forma obchodów Światowego Dnia Zdrowia.
 
 
 
2018-04-06 - spotkanie z psychologiem
Dnia 6 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej odbył się wykład interaktywny dedykowany uczniom klas III. Pani psycholog Agata Popielarska uświadamiała uczniom, ze stres nie musi dezorganizować ich pracy, a może motywować do lepszego działania. Pani psycholog przeprowadziła tez zajęcia warsztatowe, pokazując uczniom metody i techniki radzenia sobie ze stresem.
Było to dla nich bardzo ważne doświadczenie, przede wszystkim w odniesieniu do zbliżających się testów gimnazjalnych.
 
 
 
2018-04-05 - Konkurs wiedzy o sporcie "Najlepszy z najlepszych"
05 kwietnia 2018 roku w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o sporcie "Najlepszy z najlepszych". Tematem konkursu były niedawno zakończone Zimowe Igrzyska w Pjongczang.
Wyniki współzawodnictwa przedstawiają się następująco:
I miejsce - Michał Król
II miejsce - Bartosz Matuszewski
III miejsce - Igor Matuszak
IV miejsce - Jakub Kuchowicz
V miejsce - Dawid Żak
VI miejsce - Mateusz Czerniak.
Gratulujemy wyników!
 
 
 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadanie publiczne Stowarzyszenia "Bądźmy Razem"
Miło nam jest poinformować, że działające przy naszej szkole Stowarzyszenie "Bądźmy Razem" przystąpiło do konkursu ofert ogłoszonego przez Urząd Gminy Słupca na Wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2018 i uzyskało dotację na realizację zadania publicznego "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".
W ramach zadania odbędą się: Konkurs wiedzowy "Niepodległa", Konkurs fotograficzny "Niepodległa Polska" i wystawa pokonkursowa, wyjazd do Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Koncert pieśni patriotycznych i tańców narodowych podczas Majówki Patriotycznej.
 
Zadanie będzie realizowane do 30 listopada 2018r. i będzie współfinansowane ze środków Gminy Słupca.
 
Stowarzyszenie "Bądźmy Razem"
 
2018-03-28 - wielkanocne śniadanie pierwszoklasistów
Środa 28 marca 2018r. była dla pierwszoklasistów dniem szczególnym - dzieci przyszły odświętnie ubrane, by wspólnie z wychowawczynią przeżyć namiastkę świąt Wielkiej Nocy i wspólnie przygotować wielkanocne śniadanie. Już od rana uczniowie z wielkim zaangażowaniem przygotowywali świąteczne potrawy - nie zabrakło jajek, baranka czy babki.
Nakrywając do stołu pierwszaki przypomniały sobie, jak układać sztućce oraz składać serwetki. Podczas wspólnego śniadania wraz z zaproszoną Panią Dyrektor, uczniowie chętnie dyskutowali na temat tradycji świątecznych pielęgnowanych w ich domach. Jednak największą atrakcją okazało się poszukiwanie słodkich upominków pozostawionych przez "Zająca".
 
 
 
 
2018-03-25 - pomoc dla poszkodowanych w Poznaniu
Pomoc dla poszkodowanych
 
Społeczność Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej otworzyła swoje serca dla poszkodowanych po wybuchu gazu w kamienicy w Poznaniu. Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele wykonali własnoręcznie ozdoby wielkanocne, które były rozprowadzane podczas kiermaszu w Niedzielę Palmową przy kościele w parafii pw.  Świętego Mikołaja w Młodojewie. Zebrane pieniądze zostały wpłacone na rzecz poszkodowanych.
 
 
 
2018-03-23 - Międzyszkolny Konkurs Matematyczny "Liczmany"
23 marca 2018r. po raz ósmy odbyły się matematyczne zmagania uczniów oddziałów gimnazjalnych - Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Liczmany.
Do rywalizacji w Słupcy w tegorocznej edycji stanęło sześć trzyosobowych zespołów uczniów klas drugich oddziałów gimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy rozpoczęli zmagania konkursowe rozwiązując test składający się z 20 zadań. Ten etap wyłonił zwycięzców indywidualnych konkursu. Następnie uczniowie z naszej szkoły oraz z Powidza, Orchowa, Słupcy, Ostrowitego i Strzałkowa przystąpili do zadań stolikowych rozwiązywanych zespołowo.
Po podsumowaniu wyników nasze uczennice Oliwia Wyrzykiewicz, Dominika Stęępniak i Paulina Piotrowska zdobyły drugie miejsce drużynowo, a Paulina Piotrowska indywidualnie osiągnęła drugi rezultat Liczmanów (III miejsce).
Gratulujemy osiągnięcia i zdobytych nagród!
 
 
 
2018-03-25 - z wizytą u przedszkolaków
Młodzież naszej szkoły - Patryk Mikołajczyk kl. IIa, Justyna Gronowska kl. IIa i Dominika Purul kl. IIIa, zaprojektowała i przeprowadziła zajęcia przyrodnicze dla dzieci z przedszkola Mali Odkrywcy z Piotrowic.
Celem przeprowadzonych warsztatów było kształtowanie postawy badawczej wśród maluchów. Zajęcia były znakomitym połączeniem zabawy i zdobywania wiedzy. Wyjątkowe i niezapomniane spotkanie sprawiło, że dzieci z grup: Żabki i Tygryski chętnie uczestniczyły w zajęciach. Pod nadzorem nauczyciela i starszych kolegów z gimnazjum samodzielnie wykonywały niektóre doświadczenia, np. Pasta dla słonia, Spalanie magnezu, Kolorowa chemia, Magiczny palec, Otrzymywanie wodoru.
Podczas eksperymentowania wykorzystano odczynniki chemiczne spotykane w życiu codziennym. Zaprezentowane pokazy wywołały wiele emocji oraz bardzo zainteresowały przedszkolaków.
 
 
2018-03-22 - wizyta w ZSZ w Słupcy - Dzień Zawodowców
W dniu 22 marca 2018 roku uczniowie klas III Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej, którzy rozważają kontynuowanie nauki w ZSZ w Słupcy wzięli udział w pierwszym etapie konkursu "Dzień Zawodowca".
Uczniowie zgodnie z wybranymi kierunkami kształcenia sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności podczas różnorodnych quizów i przygotowanych dla nich zadań.
Celem spotkania w ZSZ w Słupcy było przede wszystkim propagowanie kształcenia zawodowego wśród uczniów, oraz uświadomienie im z czym wiąże się praca w wybranym przez nich zawodzie.
Najlepsi w swoich dyscyplinach spotkają się na finale konkursu 11 kwietnia.
 
 
2018-03-21 - Pierwszkolasiści na tropie Wiosny
Mimo, że za oknami nadal tak szaro, buro i zimno 21 marca pierwszaki z naszej szkoły postanowiły uczcić kalendarzowy pierwszy Dzień Wiosny.
Po wielu ciekawych informacjach dotyczących pierwszych oznak wiosny oraz o różnych zwyczajach związanych z obchodami tego dnia, dzieci postanowiły poszukać wiosny poza murami szkoły. Zaopatrzeni w sprzęt (lupy oraz książeczkę poszukiwacza wiosny) wspólnie z wychowawcą wybrali się na spacer. Niestety oprócz mrówek, biedronki, kopców kreta czy kwitnącej wierzby niewiele udało się wytropić. Dlatego dzieci postanowiły przegonić zimę w inny sposób - z pomocą nauczyciela wykonali Marzannę, która potem spłonęła w ogniu. Miejmy nadzieję, że zima już do nas tak szybko nie wróci.
 
 
 
2018-03-21 - spotkanie z przedstawicielem SANEPID Słupca o substancjach psychoaktywnych
 
2018-03-20 - Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej
Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej
 
Dzień 20 marca to dzień, w którym staraliśmy się zwrócić uwagę na zdrowie jamy ustnej. Stan zdrowia jamy ustnej ma ogromny wpływ na kondycję całego organizmu człowieka. Brak właściwej troski o zęby może prowadzić do  niemożności uśmiechania się, braku przyjemności z jedzenia, poczucia nieatrakcyjności czy braku wiary w siebie. Aby mieć piękny zdrowy uśmiech należy: jeść zdrowo, szczotkować zęby i regularnie odwiedzać gabinet stomatologiczny.
Dzieci z klasy pierwszej obejrzały prezentację oraz nauczyły się prawidłowego mycia zębów.
 
 
2018-03-19,20 - spotkania z przedstawicielami szkół średnich: LO w Słupcy i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie
 
 
2018-03-15 - XXVII Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”
XXVII Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”
 
     Jak co roku, w marcu młodzi matematycy biorą udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Pomysł konkursu zrodził się blisko 40 lat temu w Australii, a w Europie gości od prawie 30 lat.
     „Kangur Matematyczny” jest obecnie najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie. Biorą w nim udział uczniowie z ponad 60 krajów. Główną umiejętnością badaną przez „Kangura” jest logiczne myślenie, a nie tylko czysta wiedza i znajomość wzorów.
     15 marca 2018r. do konkursu przystąpiło kilkunastu uczniów z naszej szkoły, którzy rozwiązywali testy w kategoriach:  Kadet (klasy VII i II gimnazjum) oraz Junior (klasy III gimnazjum). Wyniki konkursu poznamy w maju. Każdy uczestnik Konkursu otrzymał zabawkę logiczną.
     Gratulujemy wszystkim uczestnikom udziału w konkursie i życzymy sukcesów.
 
2018-03-15 - Dzień Matematyki
     15 marca 2018r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Matematyki. Był to szczególny dzień poświęcony zastosowaniom matematyki w różnych dziedzinach życia - szczególnie matematyce od kuchni.
     Uczniowie zmagali się z zadaniami z zakresu matematyki i nauk pokrewnych. Dzięki temu mogli poczuć trochę odmiany w nauce i spędzić blisko dwie godziny na fajnej zabawie. Jak mówili uczestnicy, to był czas, który sprawił im przyjemność, a nie był jakimś kolejnym testem, a udział w grach i zabawach matematycznych pokazał jasną stronę tej nauki...
     Zwycięskie drużyny z każdej klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody.
     Organizatorami Dnia matematyki byli M. Jadrych, E. Selka oraz Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve.
 
 
 
 
2018-03-15 - projekcje filmów o dyskryminacji
W ramach przeciwdziałania dyskryminacji uczniowie naszej szkoły nagrali materiały prezentujące tę tematykę. Swoje dzieła i pomysłowość mogli podziwiać podczas prezentacji filmów szystkich klas.
 
 
 
2018-03-15 - Aktywny Mały Uniwersytet Latający - współpraca z UAM w Poznaniu
     W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej nawiązała współpracę z Aktywnym Małym Uniwersytetem Latającym. AMUL to projekt opracowany przez studentów i doktorantów psychologii i kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pracowników Instytutu pod kierunkiem prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej. Celem projektu było dotarcie z ciekawymi zajęciami do dzieci w przedszkolach oraz do uczniów w szkołach – podstawowych i gimnazjach – wiejskich i w małych miastach oraz propagowanie nauki w interaktywnej, dynamicznej i przede wszystkim, w ciekawej formie.
     Dzięki uprzejmości Pani Profesor Anny Brzezińskiej, 15 marca gościliśmy w naszej szkole 13 studentów psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ze względu na wyjątkowy charakter dnia – wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy pojawili się w szkole w kapeluszach.
     Podczas 4-godzinnych warsztatów studenci prowadzili z uczniami zajęcia integracyjne, eksperymenty, zajęcia rozwijające twórcze myślenie, pobudzające kreatywność. Uczniowie uczyli się także szyfrowania, rozwiązywali łamigłówki i zgłębiali tajniki mnemotechnik.
     Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach, a po ich zakończeniu dzielili się wrażeniami.
 
 
 
 
 
 
 
2018-03-15 - Sukces Natalii Król na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia PCK
     W czwartek 15 marca 2018r. odbył się w Poznaniu etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK. Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Drążnej reprezentowała Natalia Król z klasy 3b, która zajęła 10 miejsce w województwie wielkopolskim.
     Celem konkursu było promowanie szeroko rozumianego zdrowego stylu życia i  zachowań prozdrowotnych. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do etapu okręgowego, musieli zaprezentować akcję prozdrowotną przeprowadzoną przez siebie na terenie szkoły. Natalia zaprezentowała akcję pt. „Profilaktyka wad wrodzonych cewy nerwowej pt. „ Już teraz mogę zadbać o zdrowie mojego przyszłego dziecka”.
     Etap okręgowy olimpiady wymagał rozwiązania  testu z zadaniami dotyczącymi prawidłowego odżywiania się. Pytania były bardzo trudne, wymagana była szczegółowa wiedza dotycząca np. nazw witamin, kaloryczności związków chemicznych zawartych w pożywieniu, rodzaju enzymów trawiennych, mikroelementów i makroelementów w pokarmach roślinnych i zwierzęcych.
     Gratulujemy Natalii tak dużego sukcesu!
     Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej serdecznie dziękuje Prezesowi Oddziału Rejonowego PCK w Słupcy Panu Zenonowi Butowi oraz Burmistrzowi Miasta Słupcy Panu Michałowi Pyrzykowi za organizację transportu na konkurs.
 
 
 
2018-03-12 - Turniej Recytatorski "Słowo za słowo"
Turniej Recytatorski "Słowo za słowo"
 
Kolejny etap konkursowych zmagań, tym razem na szczeblu międzypowiatowym, odbył się 12 marca 2018r. w Miejskim Domu Kultury w Słupcy. Naszą szkołę reprezentowały: Andżelika Skoczkowska, Samanta Pietrzak, Dominika Purul. Jury w składzie: Beata Czerniak, Anna Halaba i Anna Czerniak oceniało zmagania gimnazjalistów. Podczas oceny wzięto pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Wybór laureatów był trudny, gdyż wszystkie prezentacje były na wysokim poziomie. Komisja konkursowa doceniła Samantę Pietrzak, przyznając jej nagrodę, a Andżelice Skoczkowskiej i Dominice Purul wyróżnienia. GRATULACJE!!!
 
 
 
2018-03-09 - Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w Piłce Recznej chłopców
W dniu 9 marca 2018r. na hali sportowej w Ostrowitem odbyły się Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w Piłce Recznej chłopców. Uczniowie ze szkoły podstawowej w Drążnej zajęli miejsce VI-VII.
Szkołę z Drążnej reprezentowali: Damian Baranowski, Michał Król, Kacper Golak, Kamil Czerniejewski, Tomasz Szklarek, Krzysztof Śniegowski, Oskar Zawodny, Mateusz Podlasiński, Dawid Żak.
 
 
 
2017-03-08 - upominki od Samorządu Szkolnego na Dzień Kobiet
 
2018-03-07 - III Targi Edukacyjno-Zawodowe w Strzałkowie
 
2018-03-06 - Gminny Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
W dniu 6 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Słupcy odbył się Gminny Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pn.: "Młodzież zapobiega pożarom". W konkursie udział wzięło 5 uczniów, ze szkół podstawowych z terenu gminy Słupcy.
Nasza uczennica Dominika Stępniak starowała w II grupie wiekowej i zajęła  II miejsce ex aequo z Zuzanną Jarońską z  SP w Kowalewie Opactwie.
Wszystkim uczestnikom konkursu składamy serdeczne gratulacje z osiągniętych wyników.
 
zdjęcia: http://www.gmina.slupca.pl
 
2018-03-01 - Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 
1 marca obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji przygotowano gazetkę szkolną poświęconą Polakom, którzy tworzyli powojenne podziemie niepodległościowe. Cała społeczność uczniowska wzięła udział w projekcji filmu na temat Żołnierzy Wyklętych walczących po II wojnie światowej z organami państwa komunistycznego.
O Żołnierzach Wyklętych nie można było mówić  przez wiele lat. Prześladowani i traktowani przez ówczesne władze jako zdrajcy państwa, skazani byli na życie w ukryciu i z dala od  bliskich. W swojej walce byli niezłomni, poświęcili wszystko dla idei najważniejszej ze wszystkich – idei wolności, walcząc z sowietyzacją Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.
Dziś pamięć o nich skłania do refleksji, przypominając nam o tych wartościach i postawach, dzięki którym nasza Ojczyzna przetrwała najtrudniejsze chwile. Żołnierze Wyklęci to z pewnością bohaterowie, którym należy się szacunek i pamięć.
 
 
 
2018-03-01 - sondaż dotyczący postaw patriotycznych
Na przełomie lutego i marca bieżącego roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej zorganizowali sondaż dotyczący postaw patriotycznych swoich kolegów, nauczycieli, rodziców oraz mieszkańców Drążnej. Prace nad podjęciem tego działania rozpoczęły się od stworzenia przez uczniów kwestionariusza ankiety mającego ocenić stopień poczucia patriotyzmu wśród lokalnej społeczności (wzór kwestionariusza w załączeniu).
Uczniowie podeszli do zadania bardzo ambitnie. Zapytali między innymi o to, czy ich rozmówcy czują się patriotami, czym dla nich jest patriotyzm, czy działają na rzecz swojego otoczenia.
Kolejne z pytań miały udzielić odpowiedzi na pytania jakie ich rozmówcy znają święta o charakterze patriotycznym, czy są dumni z faktu bycia Polakiem Uczniowie badali też, czy ankietowani znają słowa hymnu państwowego, czy są kibicami polskich drużyn sportowych i czy są gotowi na obronę swojej ojczyzny.
Kolejnym etapem pracy uczniów było dokonanie analizy wszystkich ankiet i sporządzenie raportu.
 
"Analizując całą ankietę doszłyśmy do wniosku, że osoby, które poddały się badaniu ankietowemu są prawdziwymi patriotami! Każde z pytań miało ponad 50% odpowiedzi pozytywnych w każdym przedziale wiekowym co wskazuje, że Polska i jej losy są dla Polaków ważne! Jesteśmy pozytywnie zaskoczone
odpowiedziami ankietowanych. Wszystkim, którzy rozwiązali ankiety i przyczynili się do jej zrealizowania bardzo dziękujemy!!"
Angelika Skoczkowska IIIB
Wiktoria Szygenda IIIA
 
2018-02-28 - Drzwi Otwarte w naszej szkole
Drzwi Otwarte
 
28 lutego 2018r. nasza szkoła po raz kolejny otworzyła swe drzwi przed rodzicami i ich dziećmi, które w przyszłym roku szkolnym 2018/2019 rozpoczną edukację w szkole podstawowej.
Gości powitała Pani Dyrektor Danuta Samul, która oprowadziła ich po szkole i  przedstawiła ofertę edukacyjno-wychowawczą, bogatą bazę dydaktyczną, realizowane projekty, osiągnięcia oraz plany na przyszłość.
Na odwiedzające dzieci czekało też wiele atrakcji. Brały udział w zabawach z chustą animacyjną i zajęciach muzycznych „To jest taka gra: Zrób, to co ja”, które poprowadziły uczennice naszej szkoły przebrane za postaci z bajek. Pod opieką  nauczycieli oraz bajkowych postaci uczestnicy mieli okazję zostać „małymi odkrywcami” wykonując samodzielnie doświadczenia chemiczne. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się bałwanki wykonane samodzielnie ze sztucznego śniegu.
Na zakończenie spotkania przyszedł czas na zabawy ruchowe i tor przeszkód.
Mali goście bardzo chętnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach, za co otrzymali pamiątkowe medale.
Dziękujemy Rodzicom i Dzieciom za przybycie, miłe spotkanie i wspólnie spędzony czas!
 


 
 
2018-02-27 - Spotkanie z przedstawicielami szkół średnich: ZSZ Słupca, CKZiU Strzałkowo
 
 
 
2018-02-27 - Eliminacje powiatowe Konkursu Recytatorskiego "Słowo za słowo"
Eliminacje powiatowe Konkursu Recytatorskiego "Słowo za słowo" odbyły się 27 lutego 2018r. w Miejskim Domu Kultury w Słupcy. Jury w składzie: Beata Zimniewicz, Krzysztof Drop, Anna Czerniak wysłuchało kilkunastu recytatorów reprezentujących gimnazja Powiatu Słupeckiego. Naszą szkołę reprezentowały: Samanta Pietrzak, Dominika Purul i Andżelika Skoczkowska. Dziewczyny zakwalifikowały się do kolejnego etapu, który będzie miał miejsce 12 marca 2018r.
Gratulujemy i życzymy sukcesów!
 
 
 
2018-02-26 - Profilaktyka cewy nerwowej
 
 
 
2018-02-10 - Nagroda za wyniki w nauce - zimowisko w Piwnicznej Zdrój
Ferie w Wierchomli Małej
 
Pięcioro uczniów naszej szkoły za osiągnięcia w nauce w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 spędziło tydzień ferii na zimowisku w Piwnicznej Zdrój (Wierchomla Mała).
Nagrodzeni uczniowie: Oliwia Wyrzykiewicz, Dominika Kujawa i Dominika Stępniak, Paulina Piotrowska i Kacper Durczyński w okresie od 10 do 17 lutego mogli doskonalić swoje umiejętności narciarskie na stoku w Rytlu. Wśród atrakcji znalazły się również wyjazd do kina oraz na sale, gdzie mogli grać w piłkę nożną, siatkówkę lub wspinać się na ściance czy długi spacer do Bacówki nad Wierchomlą.
Z wyjazdu nasi uczniowie wrócili z uśmiechami na twarzach i miłymi wspomnieniami. Jak mówią, oprócz jazdy na nartach i nowo poznanych osób, najbardziej brakuje im teraz śniegu, który towarzyszył im każdego dnia.
 
 
 
 
2018-02-06 - Dzień bezpiecznego internetu
W dniach od 5 do 9 lutego 2018 roku realizowaliśmy w naszej szkole działania w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznej akcji brzmiało: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. W ramach zajęć z uczniami rozmawialiśmy na temat hejtu, umiejętności właściwego reagowania na agresję w sieci oraz na temat tego, w jaki sposób dbać o właściwą kulturę wypowiedzi w Internecie. Uczniowie dyskutowali na temat emocji, jakich doświadczają osoby nękane w sieci. Na podstawie obejrzanego filmu „Dodaj znajomego” ustalaliśmy, jak powinniśmy zachowywać się w stosunku do osób, które obrażają nas w sieci. Uczniowie poznali też najważniejsze zasady antyhejtowe. Wszyscy utrwalili sobie numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111.
Tematykę zagrożeń, jakie czekają na dzieci w Internecie poruszaliśmy też w klasie I. Na podstawie krótkich filmów z cyklu „Owce w sieci” uczniowie nazywali niebezpieczeństwa, z jakimi mogą spotkać się korzystając z Internetu. Kreskówki „Owce w Sieci” to klasyczne opowieści o walce dobra ze złem. Odzwierciedlały przede wszystkim współczesną kulturę dziecięcą, obecny styl życia. Zakończenie każdej bajki zawierało morał, mówiący jak uniknąć zagrożeń.
 
 
 
2018-02-10 - Bal Gimnazjalny
 
 
 
 
 
2018-02-08 - Bal Karnawałowy i wycieczka pierwszoklasistów
Dnia 8 lutego 2018r. świętowaliśmy w pierwszej klasie nie tylko Tłusty Czwartek, ale również Bal Karnawałowy. Dzieci już od rana przyszły do szkoły poprzebierane. W tym roku dominowały "silne postacie"- policjanci, szeryf oraz Pippi Langstrumpf. Po wspólnych zabawach i rozmowach przy pączku dzieci wraz z wychowawczynią wybrały się do "Małego Peru" w Piotrowicach, gdzie czekały na nie kolejne atrakcje: karmienie alpaków i osiołków, zabawy w sali zabaw, zamykanie w bańce mydlanej, przebieranki oraz poczęstunek. Wszyscy się doskonale bawili i jeszcze długo  opowiadali o swoich wrażeniach z pobytu w "Małym Peru".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-02-03 - XIII Bal Karnawałowy
Bal Karnawałowy
 
     3 lutego 2018 roku w Dworku Czardasz w Babinie odbył się XIII Bal Karnawałowy zorganizowany przez: Dyrekcję Szkoły, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej.
    
     Oprócz świetnej zabawy na Balu było także wiele atrakcji: loteria fantowa, licytacja tortu, okolicznościowe róże. Dla osób biorących udział w loterii fantowej były nagrody niespodzianki. Do tańca grał zespół „Milenium”.
 
     Dyrektor Szkoły bardzo dziękuje:
- Radzie Rodziców za pomoc w organizacji balu,
- Rodzicom, którzy upiekli pyszne ciasta,
- Pani Annie Kuchowicz za upieczenie pysznego tortu,
- Ofiarodawcom fantów:
                Agencji Reklamowej PLASTOLAN Jolanta Jadrych,
                Firmie Jaguar Tomasz Chwiłowicz,
                Pani Karolinie Krzyżaniak (Salon kosmetyczny),
                Pani Iwonie Maciejewskiej,
                Poradni Dietetyczne Inspiracje,
                Pani Oldze Kineckiej (Mobilne Studio Fryzur),
                Właścicielowi Salonu Fryzjerskiego „Sylwia” w Gółkowie,
                Właścicielowi Salonu Fryzjerskiego „Volume Effect”.
 
     Ogromne podziękowania Dyrektor Szkoły składa również firmie Konspol Bis za przekazanie produktów firmy.
 
 
 
2018-02-02 - Finał XIII Regionalnego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej „English Singing”
Finał XIII Regionalnego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej „English Singing”
 
2 lutego 2018r. w Miejskim Domu Kultury w Słupcy odbył się Finał XIII Regionalnego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej „English Singing”. Naszą szkołę reprezentowała Roksana Chojnacka z piosenką George’a Michael’a „I can't make you love me”. Uczennica zaprezentowała się znakomicie i zajęła II miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 

 
 
2018-01-28 - Mistrzostwa Gminy Słupca w Piłce Ręcznej
29 stycznia 2018r. na hali sportowej w Kowalewie Opactwie odbyły się Mistrzostwa Gminy Słupca w Piłce Ręcznej dziewcząt i chłopców. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy reprezentujący naszą szkołę zajęli II miejsca.
Kadra dziewcząt: Natalia Król, Dominika Kujawa, Dominika Najdzińska, Wiktoria Szygenda, Martyna Miara, Oliwia Król, Weronika Mikołajczyk, Sandra Górna, Justyna Gronowska.
Kadra chłopców: Michał Król, Igor Matuszak, Oskar Zawodny, Tomasz szklarek, Kacper Golak, Krzysztof Śniegowski, Kamil Czerniejewski, Mateusz Podlasiński, Mateusz Kukulski, Dawid Żak, Damian Baranowski.
 
 
 
2018-01-29 - Warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli - 100 lecie Odzyskania Niepodległości
29 stycznia w naszej szkole odbyły się zajęcia zorganizowane w ramach obchodów Rocznicy 100 lecia Odzyskania Niepodległości. Na wieczorne spotkanie zaproszeni zostali rodzice, delegacje uczniów ze wszystkich klas oraz nauczyciele. Zajęcia miały formę w warsztatów, w ramach których uczestnicy pracowali nad listą zachowań, postaw i codziennych okoliczności, które mogą pokazywać nasz patriotyzm. Punktem kulminacyjnym spotkania było wypracowanie kodeksu postaw patriotycznych.
 
 
 
2018-01-25 - XVI Gminny Konkurs Recytatorski
Gminny Konkurs Recytatorski
 
W dniu 25 stycznia 2018r. s Szkole Podstawowej im. J. Janika w Koszutach odbył się XVI Gminny Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych pt. „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa”.
Naszą placówkę reprezentowały dwie uczennice z klasy 7a: Weronika Gorzelańczyk z wierszem Ludwika Jerzego Kerna „Dziura” i Kinga Gronowska z utworem Wisławy Szymborskiej „Kot w pustym mieszkaniu”, który przyniósł jej 3 miejsce i kwalifikację do etapu rejonowego.
Uczniów do konkursu przygotowała mgr Anna Kozłowska.
Kindze gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 
2018-01-22 - Dzień Babci i Dzień Dziadka
Dzień Babci i Dzień Dziadka to zdecydowanie jedne z najsympatyczniejszych i najmilszych dni w roku. W pierwszej klasie również upamiętniliśmy to wyjątkowe święto. 22 stycznia 2018r. zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt.
Dla wspaniałych gości rodzice przygotowali poczęstunek w postaci ciasta, kawy i herbaty, a dzieci ciekawy program artystyczny. Były to wiersze i piosenki okolicznościowe, a także bajka o „Zielonym Kapturku”. Po zakończeniu występów dzieci wręczyły swoim dziadkom własnoręcznie zrobione upominki.
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Wszyscy będziemy je jeszcze długo wspominać.
 
 
 
2018-01-21 - Koncert charytatywny dla Magdy
 
21 stycznia 2018 roku Drążna „grała” dla Magdy. Przed południem w naszej szkole odbyła się zbiórka krwi zorganizowana przez klub HDK PCK Strażak przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnej. Podczas poboru krwi przeprowadzona została zbiórka pieniężna dla Magdy.
 
Magda to mieszkanka Józefowa. W roku szkolnym 2013/2014 opuściła mury Publicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Drążnej. 8 października 2017 roku uległa poważnemu wypadkowi. Przeszła szereg operacji i potrzebuje długotrwałej rehabilitacji. Odpowiadając na apel Ochotniczej Straży Pożarnej Korwin, bo to od nich zaczęła się pomoc dla Magdy, postanowiliśmy zorganizować koncert charytatywny.
 
Dołączyło do nas wiele osób:
- Wójt Gminy Słupca Pani Grażyna Kazuś,
- Przewodniczący Rady Gminy Słupca Pan Jerzy Kopczyński,
- Pan Bogdan Kukulski,
- Rodzice z naszej szkoły,
- Radni Gminy Słupca: Pani Katarzyna Błaszczyk i Pan Jan Kujawa,
- Prezes PCK w Słupcy Pan Zenon But,
- Sołtys Sołectwa Korwin Pani Beata Krajewska ,
- Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Korwin Pan Bogdan Siatkowski z żoną,
- Pan Zbigniew Uherek.
 
Podczas koncertu zorganizowano wiele atrakcji:
- występy uczniów i absolwentów szkoły,
- sesje zdjęciowe – Pan Zbigniew Banasiewicz
- wystawę statyczną Paraodlot loty widokowe
- zabiegi kosmetyczne (henna, regulacja brwi, manicure klasyczny, francuski, hybrydowy) – Pani Katarzyna Siwińska,
- pokaz Pierwszej Pomocy przedmedycznej – uczniowie SP Drążna
- loteria fantowa,
- kawa, herbata, ciasto, chleb ze smalcem, ogórek,
- pokaz behawioralny Argo Dog – Rafał Hermlik,
 
Podczas koncertu charytatywnego odbyły się licytacje:
- zaproszenia na lot motoparalotnią ufundowany przez Krzysztofa Uherka (Paraodlot loty widokowe),
- tortu ufundowanego przez osobę anonimową,
- koszulki z autografem Moniki Michalik brązowej medalistki w zapasach na mistrzostwach olimpijskich w RIO w 2016 roku pozyskanej przez Państwa Siatkowskich z Korwina,
- klawiatury i myszki ufundowanych przez Panią Aldonę Jasińską – Stępniak,
- lalki ufunowanej przez sklep To i Owo
- 2 pluszaków ufundowanych przez Panią Józefę Mojżeszewicz,
- zaproszenia na sesję zdjęciową Foto – Studnio Kameleon Zbigniew Banasiewicz,
- koszulek ufundowanych przez zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża w Słupcy,
- Pracy ręcznej ufundowanej przez Panią Monikę Wróblewską,
 
Fanty organizatorzy pozyskali od:
- Firmy „Jaguar” Tomasz Chwiłowicz,
- Kina Sokolnia w Słupcy,
- Rodzinnego Centrum Rozrywki w Koninie,
- Pizzerii Cameleon w Słupcy,
- Państawa Siatkowskich z Korwina,
- Pasmaterii Państwa Teresy i Daniela Stenclów,
- Pana Sławomira Wysockiego,
- Agencji Reklamowej PLASTOLAN Jolanta Jadrych,
- Sklepu Intermarche w Słupcy,
- uczniów, rodziców, pracowników szkoły.
 
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim ludziom wielkiego serca, którzy włączyli się w organizację koncertu charytatywnego. Cały dochód z koncertu został przeznaczony na rehabilitację Magdy.
 
 
 
2018-01-14 - Nasi uczniowie w WOŚP
    Od wielu lat nasza szkoła czynnie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nie zabrakło nas także w tym roku. Wspólnie z innymi 14 stycznia 2018r. zagraliśmy dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Był to już 26. finał WOŚP i kolejny rok naszego wolontariatu... W naszej szkole nie brak osób chętnych do pomocy innym.  Wszyscy są zdania, że "Nie trzeba być aniołem, żeby pomóc, a może kiedyś to my będziemy potrzebowali pomocy". A ludzi chcących nieść pomoc jest coraz więcej, o czym świadczy nowy rekord akcji...... Wolontariusze z naszej szkoły kwestowali na ulicach Słupcy oraz w parafiach w Młodojewie i w Cieninie Kościelnym. W podziękowaniu za wsparcie każdy darczyńca dostawał symboliczne czerwone serce. W akcji WOŚP uczestniczyli: K.Matuszewska, K. Skowrońska, J. Bagrowska, W. Gorzelańczyk, E. Wróblewska, O. Sypniewska (kl.VII), W. Krych, I. Andrzejak, S. Górna, O. Wyrzykiewicz (kl. II a), O. Król, D. Kujawa, D. Najdzińska, M. Zaparta (kl. II b), N. Witasik, Z. Kukulska (kl.II c), D. Purul, D. Czerniejewski, D. Konieczka, W. Strzelczyk, M. Radecki (kl. III a), M. Miara, A. Skoczkowska, N. Żak (kl.III b). Młodzieżą opiekowały się p. A.Kozłowska, M.Grabarska, J.Gola. Wszyscy nie mogą doczekać się kolejnego finału WOŚP.
 
 
 
2018-01-10 - XXI Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej ANIOŁY 2018 w Kazimierzu Biskupim
Wigilia na dworcu PKP w Kazimierzu Biskupim
Dnia 10 stycznia 2018r. uczniowie wchodzący w skład  Zespołu Teatralnego naszej szkoły uczestniczyli w 21. Przeglądzie Twórczości Bożonarodzeniowej ANIOŁY 2018 w Kazimierzu Biskupim prezentując przedstawienie pt. „Wigilia na dworcu PKP” (scenariusz p. A. Czerniak – MDK Słupca).
Do konkursu przystąpiło 9 zespołów teatralnych.
Występ uczniów Zespołu Teatralnego ze Szkoły Podstawowej w Drążnej został nagrodzony kwotą 300 zł przez Komisję Artystyczną w składzie:
Paulina Pachulska-Wojdak – instruktor teatralny CKiS w Koninie
Małgorzata Kazuś – instruktor teatralny KDK
Krystian Weber – instruktor muzyki CKiS w Koninie
Marian Kołodziejczyk – ksiądz rektor Klasztoru Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim
Ponadto Komisja doceniła pracę i grę aktorską uczennicy Samanty Pietrzak przyznając jej Nagrodę Indywidualną.
 
 
 
2018-01-07 - I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
Dnia 7 stycznia 2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w I Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Kowalewie Opactwie. Naszą szkołę reprezentowały uczennice Wiktoria Krych kl. IIa, Roksana Chojnacka kl. IIIa i Martyna Miara kl. IIIb śpiewające utwór autorstwa Olafa Pająka: „Znak pokoju” (kompozytor Róża Piotrowska).
 
 
 
2018-01-06 - Nasi uczniowie i absolwenci w finale konkursu Kręć Fajną Wieś
Miło nam poinformować, że do finału konkursu Kręć Fajną Wieś wszedł materiał przygotowany m.in. przez naszych absolwentów (Krzysztof Gorzelańczyk, Damian Piasecki) i obecnych uczniów (Dominika Purul, Weronika Gorzelańczyk).
 
Finałowe utwóry można zobaczyć tutaj - zapraszamy do głosowania na utwór Krzysztofa Gorzelańczyka i Damiana Piaseckiego.
 
2017-XI-XII - Góra Grosza
Akcja "Góra Grosza" rozpoczęła się w 2000r. Jej głównym organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom, a patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Celem akcji jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Ważnym celem akcji jest uświadomienie młodzieży, że nawet najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stanowić ogromny fundusz, dzięki któremu zostanie udzielona istotna pomoc wielu dzieciom.
Kierując się tak szczytnym celem również nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza".
W listopadzie i grudniu rozpoczęliśmy wielką zbiórkę ,,grosików” na rzecz dzieci z domów dziecka. Na terenie szkoły zostały rozwieszone plakaty informujące o akcji i celach zbiórki.
Korzyści z przystąpienia szkoły do akcji – Góra Grosza to uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. To również  możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci i  możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej.
 
 
 
2017-12-19 - szkolne Jasełka
 
2017 - XI-XII - Opatrunek na ratunek
Społeczność uczniowska w listopadzie i w grudniu włączyła się w ogólnopolską akcję „OPATRUNEK NA RATUNEK” ogłoszoną przez wolontariuszy Fundacji Redemptoris Misio w Poznaniu. Celem jej było zbieranie środków opatrunkowych potrzebnych dla ludzi najbiedniejszych i najbardziej chorych w Afryce, których nie stać na leczenie w państwowych szpitalach. W akcji tej brały udział wszystkie klasy wraz z wychowawcami. Uczniowie systematycznie przynosili wszelkiego rodzaju potrzebne opatrunki, zdając sobie sprawę, że tropikalny klimat i różne insekty nie sprzyjają gojeniu się ran. W wyniku przeprowadzonych działań charytatywnych udało nam się zebrać dużą ilość opatrunków, które zostaną przekazane potrzebującym w Afryce.
 
 
 
2017-12-20 - Zbiórka karmy dla schroniska w Katarzynowie
W dniach 5-20 grudnia w Szkole Podstawowej w Drążnej organizowana była zbiórka karmy dla podopiecznych schroniska w Katarzynowie. W ramach akcji zebrano prawie 20 kilogramów karmy. Najwiecej psich i kocich przysmaków zgromadziła klasa VII.
Wszystkim biorącym udział w akcji dziękujemy za zaangażowanie i wrażliwość na potrzeby bezdomnych zwierząt!
 
 
 
2017-12-15 - XIII Regionalny Festiwal Piosenki Anglojęzycznej
XIII Regionalny Festiwal Piosenki Anglojęzycznej - Eliminacje do etapu powiatowego
 
15 grudnia 2017 roku w Miejskim Domu Kultury w Słupcy uczennice Roksana Chojnacka i Martyna Miara reprezentowały naszą szkołę podczas XIII Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej. Do finału konkursu „English Singing”, który odbędzie się 2 lutego zakwalifikowała się Roksana Chojnacka.
Gratulujemy i czekamy na Finał!
 
 
 
2017-12-15 -Jasełka i występ scholi w naszej szkole
   15 grudnia 2017r. artyści z naszej szkoły pod opieką Pani Joanny Nowakowskiej przedstawili społeczności lokalnej ”Wigilię na dworcu PKP”. Na jasełkach gościliśmy Wójta Gminy Słupca Panią Grażynę Kazuś, Przewodniczącego Rady Gminy Słupca Pana Jerzego Kopczyńskiego, ks. Tadeusza Stasiaka, dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca Panią Jarosławę Kobos, Radnego Gminy Słupca Pana Jana Kujawę oraz licznie przybyłych mieszkańców okolicznych miejscowości. Uczniowie swoją wizją świąt przywołali u widzów refleksję nad duchowym wymiarem Bożego Narodzenia.
 
   Nasi uczniowie swój występ zaprezentowali także kilka dni wcześniej w czasie XI Przeglądu Zespołów Jasełkowych i Kolędniczych „Anioły Kosmy" na scenie Miejskiego Domu Kultury w Słupcy zdobywając tam kwalifikację do organizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie XXI Przeglądu Twórczości Bożonarodzeniowej „Anioły”.
 
   Zgromadzona na jasełkach w naszej szkole publiczność wysłuchała również koncertu kolęd w wykonaniu scholi z Młodojewa, a na koniec spotkania wszyscy zgromadzeni obdarowani zostali przez uczniów świątecznymi prezentami.
 


 
 
2017-12-15 - Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia - etap powiatowy
 
 
 
 
 
 
2017-12-13 - rodzice i uczniowie przygotowują świąteczne pierniki
Święta tuż, tuż czas więc na pieczenie pierników.
13 grudnia w naszej szkole unosił się zapach korzennych przypraw. Dzieci z klasy pierwszej wraz z rodzicami piekli świąteczne pierniczki. Pierwszaki z takim zaangażowaniem zabrali się do pracy, że prawie wcale nie potrzebowali pomocy mam. Dzieci same próbowały mieszać składniki, a nawet rozrabiać ciasto, by potem je rozwałkować i wykrawać ciasteczka. Efektem wspólnej pracy były rumiane, pachnące pierniki, które wszyscy przy dźwięku świątecznych piosenek i kolęd z wielką radością dekorowali. Jednak najwięcej radości przyniósł punkt kulminacyjny spotkania, czyli degustacja! Wszystkim pierniczki bardzo smakowały, choć niektóre były tak pięknie udekorowane, że żal było je zjadać... Ale to nie jest powód do zmartwień, w końcu podobną akcję można kiedyś znowu powtórzyć, prawda...?
 
 
 
 
 
 
 
2017-12-13 - wyjazd do teatru w Gnieźnie
"W wigilię i nie tylko..."
W grudniowy poranek uczniowie klasy VII, II a, II b oraz II c wraz z opiekunami M. Barańską, J. Golą, A. Kozłowską i E. Selką wybrali się do Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie, gdzie obejrzeli przedstawienie pt."Wigilijna opowieść".
Spektakl ten to spotkanie dzieci i dorosłych, podczas którego każdy może przekonać się, że za sprawą świąt może dokonać się w nas pozytywna przemiana. To opowieść o tym szczególnym dniu w roku, kiedy pieniądze tracą swoją wartość, w którym przerywamy pogoń za doczesnymi dobrami i skupiamy się na tym, co najważniejsze... Chciwego i zgorzkniałego kupca Scrooge'a czekają kolejne samotne Święta Bożego Narodzenia. Nie martwi go to jednak wcale. Od lat jest bowiem niezdolny do odczuwania świątecznej radości. Ale tym razem wizyta "niespodziewanych gości" sprawi, że postanowi odmienić swoje dotychczasowe życie...
Pełna ciepła i optymizmu historia pióra Dickensa w przekładzie Józefa Nasielskiego co roku jest niezwykle popularna wśród najmłodszych i nie tylko.
Oby duch Świąt Bożego Narodzenia - duch miłosierdzia, współczucia i dobroczynności panował przez cały rok. Wesołych Świąt!
 
 
 
 
2017-12-10 - XI Przegląd Zespołów Jasełkowych i Kolędniczych
10 grudnia 2017r. w XI Przeglądzie Zespołów Jasełkowych i Kolędniczych „Anioły Kosmy" na scenie Miejskiego Domu Kultury w Słupcy zaprezentowali się artyści z naszej szkoły.
Ich występ zyskał najwyższe uznanie i artyści zostali zaproszeni do występu w czasie XXI Przeglądu Twórczości Bożonarodzeniowej „Anioły” organizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
”Wigilię na dworcu PKP” pod opieką pani Joanny Nowakowskiej można było również zobaczyć w naszej szkole 15 grudnia, kiedy to artyści przedstawili swoją wizję jasełek dla społeczności lokalnej.
 
Zapis wideo z występu w MDK w Słupcy można zobaczyć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=1Ynxud-qTTo&feature=youtu.be
 
Gratulujemy wspaniałego występu i życzymy kolejnych sukcesów!
 
Obsada:
Kobieta: Natalia Król
Mężczyzna: Mateusz Radecki
Żebrak-Prorok: Paryk Mikołajczyk
Córka pijaka: Dominika Purul
Narkomanka: Andżelika Skoczkowska
Babcia Rózia: Samanta Pietrzak
Maryjka: Roksana Chojnacka
Józef: Dawid Żak
Anioły: Dominika Stępniak, Wiktoria Krych, Martyna Miara, Piotr Skowroński
 
 
 
 
Zdjęcia: B. Bereszyńska oraz Twoja Słupca.pl: http://twojaslupca.pl/jaselka-w-mdk/
 
 
2017-12 - Świąteczna Zbiórka Żywności
Świąteczna Zbiórka Żywności
 
Na terenie szkoły opiekunki Szkolnego Koła PCK p. Edyta Selka i p. Barbara Bereszyńska wraz z młodzieżą prowadzą wśród uczniów i pracowników szkoły akcję zbiórki żywności dla potrzebujących z terenu gminy Słupca. Wrażliwość na krzywdę i niedolę ludzi świadczy o empatii człowieka, a podzielenie się jedzeniem z potrzebującymi to piękny gest. Jest jeszcze czas, by przyłączyć się do zbiórki - zapraszamy do udziału w akcji, która potrwa do 20 XII 2017r..
 
2017-12-11 - ćwiczenia pomocy przedmedycznej z OSP Kamień
11 grudnia 2017r. w naszej szkole miała miejsce prelekcja i warsztaty z udzielania pierwszej pomocy zorganizowane przy współudziale Ochotniczej Straży Pożarnej z Kamienia. Uczniowie klas drugich i trzecich oddziałów gimnazjalnych oraz  gimnazjum oraz klasy 7 mieli możliwość przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy:
- oceny bezpieczeństwa
- oceny stanu poszkodowanego
- wykonanie resuscytacji krążeniowo - oddechowej.
Nad właściwym przebiegiem działań uczniów czuwali druhowie OSP Kamień, którym składamy gorące podziękowania.
 
 
 
2017-12-10 - Kibicuj z klasą!
W niedzielę 10 grudnia 2017r. grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami: p. A. Królikowską, p. M. Majdeckim i p. Grzegorzem Wysockim pojechali do Poznania, by na INEA Stadionie wspierać dopingiem Lecha Poznań w starciu z Cracowią. Mimo niesprzyjającej pogody zgromadzonych zagrzewała gra piłkarzy, którzy wygrali mecz 1:0. Uczniowie uczestniczyli w meczu w ramach akcji Kibicuj z klasą!.
 
 
 
2017-12-08 - Pożar w naszej szkole
W dniu 08.12.2017r. na obiekcie Szkoły Podstawowej w Drążnej odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Słupca. Podczas ćwiczeń zaaranżowano pożar szkoły, gdzie w jednym z pomieszczeń zostało uwięzionych 9 osób. W ćwiczeniach uczestniczyły wyznaczone jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu słupeckiego, służby: Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Słupcy, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Słupcy, Komenda Powiatowa Policji w Słupcy, Zespół Ratownictwa Medycznego (powiat koniński), Powiatowy Nadzór Budowlany w Słupcy.
 
Głównym celem organizacji ćwiczeń było między innymi:
- sprawdzenie umiejętności przyjęcia zgłoszenia o zagrożeniu;
- sprawdzenie aktualności danych i procedur w Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Słupca;
- sprawdzenie zasad obiegu informacji i koordynacji;
- utworzenie punktu ewakuacji;
- utworzenie punktu doraźnej pomocy medycznej i psychologicznej;
- zorganizowanie dla ewakuowanej ludności zabezpieczenia w koce, posiłki i wyżywienie;
- zorganizowanie i dostarczenie plandek w celu zabezpieczenia uszkodzonego pokrycia dachowego;
- współdziałanie wszystkich jednostek ćwiczących;
- ocena czasowa faktycznego dostarczenia sił i środków w trakcie podjęcia procedury ewakuacji ludności;
- ocena wzajemnej współpracy służb i podmiotów zaangażowanych w ćwiczenia.
 
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Słupcy otrzymał informację o zdarzeniu około godz. 9.05. Ćwiczenia zakończono około godz. 12.00. Podsumowanie ćwiczeń odbyło w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej Pokoje.
 
Tekst i zdjęcia pochodzą ze strony Urzędu Gminy Słupca
 
 
 
2017-12-06 - Mikołaj w naszej szkole
6 grudnia odwiedził naszą szkołę niecodzienny gość. Na pierwszych lekcjach gościliśmy Mikołaja, który wręczył wszystkim prezenty ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły. Dziękujemy za tę miłą wizytę!
 
 
 
Szkoła Małego Inżyniera
Szkoła Małego Inżyniera
 
Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
         Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej w bieżącym roku szkolnym ponownie bierze udział w konkursie „Szkoła Małego Inżyniera”. W ramach tego projektu mamy szansę wygrać dla uczniów kompletny i unikatowy zestaw narzędzi i pomysłów do zajęć z zakresu robotyki oraz całodniowy festiwal technologiczny, który odbędzie się w zwycięskiej szkole.
 
Aby oddać głos należy:
2. Wyszukać Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Drążnej
3. Następnie należy podać numer telefonu, na jaki wysłany zostanie SMS z kodem (jeden numer może oddać tylko jeden głos dziennie).
 
         Aby wygrać, nasza szkoła musi uzyskać jak największą liczbę głosów - zestaw otrzymuje tylko 13 szkół z największą liczbą oddanych głosów. Dlatego prosimy, abyście codziennie w dniach od 1 do 15  grudnia głosowali na naszą Szkołę.
 
Mamy szansę wygrać, ale potrzebujemy Waszego wsparcia!
Poproście o pomoc Waszych znajomych, rodzinę – niech także głosują na Waszą szkołę.
Udostępniajcie na Facebooku!
Dziękujemy za pomoc!
 
 
2017-11-30 - Andrzejki w szkole
30 listopada w murach naszej szkoły odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla naszych uczniów. Dyskotekę zorganizował i przeprowadził samorząd uczniowski. Oprócz dobrej zabawy na naszych uczniów czekało wiele atrakcji i konkursów.
 
 
 
2017-11-28 - odwiedzili nas lekarze dentyści i higienistki stomatologiczne
Dnia 28.11.2017 naszą szkołę odwiedzili lekarze dentyści i higienistki stomatologiczne z Centrum Stomatologicznego NEO DENTICA z Wrześni. Lekarze przeprowadzili wspaniałą lekcję profilaktyki dla klasy pierwszej. Uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo dbać o zęby. Starsi uczniowie mogli skorzystać z darmowego przeglądu dentystycznego. Dziękujemy!
 
 
 
 
 
 
 
2017-11-28 - „Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi”
„Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi”
 
28 listopada 2017 r. gimnazjaliści z klasy III a (Dominika Purul, Justyna Gronowska, Martyna Gorzelańczyk, Mateusz Kukulski) zorganizowali zajęcia dla najmłodszych uczniów szkoły, które miały na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych i plastycznych. Chętnie przeczytali pierwszoklasistom świąteczne opowiadania o sympatycznym słoniu Elmer i przygodach żółwia Franklina. Wspólne rozmowy na temat głównych bohaterów przeplatane były utworami muzycznymi, wykonanymi na saksofonie przez Justynę Gronowską. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia uczniowie dekorowali pierniki oraz wykonali prace plastyczne.
 
 
 
 
 
 
2017-11-22 - wyjazd do fabryki bombek w Gnieźnie
      Dnia 22.11.2017r. uczniowie klasy I wraz z wychowawczynią i rodzicami mieli okazję poczuć przedświąteczny klimat wybierając się do fabryki bombek w Gnieźnie. Uczestnicy wycieczki zapoznali się ze wszystkimi etapami powstawania szklanych bombek, zwiedzili cztery główne działy produkcji: dmuchalnię, srebrzalnię, lakiernię oraz dekoratornię. Uczniowie z wielkim zdumieniem obserwowali, jak ze zwykłych szklanych rur powstają piękne bombki. Jednak najwięcej radości, zarówno wśród uczniów jak i rodziców, wzbudził udział w warsztatach, gdzie pierwszoklasiści wraz z opiekunami własnoręcznie dekorowali bombki, które później zabrali ze sobą do domu.
Poza tym każdy uczeń otrzymał w prezencie bombkę ze swoim imieniem. Dużym zainteresowaniem cieszył się też sklepik, gdzie z ogromnego asortymentu różnorodnych ozdób choinkowych każdy znalazł coś dla siebie.    
     Wszystkim uczestnikom wycieczki już dziś życzymy Zdrowych pogodnych świąt oraz pięknie udekorowanych choinek!
 
 
 
2017-11-20 - I miejsce na konferencji „Dzieci Dla Dzieci o Przemocy”
I miejsce na konferencji „Dzieci Dla Dzieci o Przemocy”
 
     W poniedziałek 20 listopada 2017r. w Miejskim Domu Kultury w Słupcy odbyła się konferencja dla młodzieży pod hasłem „Dzieci dla dzieci o przemocy”. Spotkanie zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Słupcy wspólnie z Zespołem Szkół Zawodowych oraz Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości młodzieży na temat przemocy domowej i rówieśniczej oraz kształtowanie i promowanie prawidłowych postaw moralnych wobec problemu. Przedsięwzięcie objęła patronatem Wójt Gminy Słupca Grażyna Kazuś.
     Konferencję otworzył wykład pani psycholog Agaty Popielarskiej, po którym nastąpiła część konkursowa. Przedstawiciele klas siódmych ze wszystkich szkół podstawowych gminy Słupca przygotowali scenki lub prezentacje na temat przemocy domowej i rówieśniczej.
     Naszą szkołę reprezentowała Weronika Gorzelańczyk, która przedstawiła prezentację teatralno-multimedialną, przygotowaną pod opieką p. A. Majdeckiej i A. Królikowskiej.
     Czas oczekiwania na werdykt jury umilały występy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy.
Komisja spośród aż siedmiu przygotowanych prezentacji najwyżej oceniła występ naszej szkoły! Zarówno Weronika, jak i cała klasa VII wraz z opiekunami otrzymała nagrody ufundowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupcy.
Gratulujemy!!!
 
  
 
2017-11-18 - Z wizytą w Warszawie
Z wizytą w Warszawie
 
18 listopada 2017r. odbyła się kolejna już wycieczka gimnazjalistów do stolicy. Uczniowie na samym początku zwiedzali Niewidzialną wystawę, podczas której mieli okazję wczuć się w rolę osób niewidzących. Poruszanie się w całkowitych ciemnościach było niesamowitym przeżyciem. Bardziej relaksacyjnym miejscem okazał się Enigma Room, w którym gimnazjaliści próbowali rozwiązać zagadki i wydostać się z zaszyfrowanego pokoju. Natomiast głównym punktem programu wycieczki był udział w muzycznym przedstawieniu pt.: Piloci w Teatrze Roma. Musical inspirowany wydarzeniami z czasów II wojny światowej przypominał m.in. o bohaterskiej walce Polaków podczas bitwy o Anglię.  Pobyt w Warszawie był bardzo udany.
 
20147-11-10 - Pociąg do wolności
Pociąg do wolności
 
Pod takim hasłem 10 listopada 2017r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej, dyrektor Danuta Samul oraz zaproszeni goście - Asystent Wójta Gminy Słupca - Bogdan Kukulski i Przewodnicząca Rady Rodziców - Agnieszka Purul, uczcili 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Żywa lekcja historii przypomniała zgromadzonym mroczne dzieje naszej Ojczyzny oraz zwycięstwo, jakie nadeszło 11 listopada 1918 roku. Uczniowie - Dominika Purul, Samanta Pietrzak, Andżelika Skoczkowska, Patryk Mikołajczyk, Wojciech Mioducki, Dominika Stępniak, Oliwia Król, Dominika Kujawa, Martyna Zaparta, Amelia Głowienkowska, Zuzanna Kukulska, Wiktoria Krych, Oliwia Wyrzykiewicz, Roksana Chojnacka, Justyna Gronowska, Martyna Miara i Wiktoria Szygenda - w pięknym montażu słowno-muzycznym przypomnieli tragiczną i długą drogę wyzwoleńczą, jaką przebyli bohaterscy Polacy, aby odzyskać wolność, którą my dzisiaj możemy się cieszyć, ale i troszczyć się o nią. Musimy pamiętać, że przodkom należy się pamięć, a Ojczyźnie - miłość. Scenografia, stroje oraz białe kwiaty w rękach artystów podkreśliły jeszcze bardziej podniosły charakter uroczystości, a symbolicznie zapalony znicz był znakiem łączności z przodkami, którzy oddali życie za wywalczenie niepodległości naszego kraju. Część artystyczna została przygotowana przez Barbarę Bereszyńską, Annę Kozłowską i Annę Majdecką.
Anna Kozłowska
 
 
 
 
 
2017-10-31 - Halloween
W naszej szkole odbył się konkurs, zorganizowany przez p. Martę Grabarską,  na najlepszą gazetkę szkolną o tematyce Halloween. Wszystkie klasy przygotowały przepiękne gazetki i wybór zwycięzcy był bardzo trudny. Pierwsze miejsce zajęła klasa 2a, drugie miejsce klasa 2b, trzecie miejsce - wszystkie pozostałe klasy. Gratulujemy!
 
 
 
 
2017-10-30 - Imperium Romanum - żywa lekcja historii
 
 
 
2017-10-30 - spotkanie z misjonarzem z Wenezueli
  30 października 2017r. Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Drążnej odwiedził misjonarz z Wenezueli – ks. Florian Cieniuch.
  Spotkanie rozpoczęło się modlitwą w języku hiszpańskim – ciekawe doświadczenie dla wielu uczniów. Ks. Florian pokazał nam Wenezuelę, jakiej nie znamy (religijność, kultura, klimat, fauna i flora…). Ciekawie i z poczuciem humoru opowiadał o kraju, w którym spędził 30 lat, wypełniając misyjne posługę – zadanie „Idźcie i głoście”.
  Ciekawość i zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży wzbudziły przedmioty i stroje przywiezione z Wenezueli, które można było obejrzeć z bliska, przymierzyć i dotknąć.
    Refleksje uczniów po spotkaniu – wybrane cytaty: „właściwy człowiek we właściwym miejscu”, „Dla ks. Floriana, misje to pasja”, „warto uczyć się języków obcych, by móc rozmawiać z chrześcijanami w różnych krajach”, „Misjonarz pokazał, jak ważna jest wiara w życiu człowieka i bogactwo duchowe, a nie materialne, które w drodze do nieba i tak zostawiamy na ziemi”, „Misjonarz to człowiek radosny, optymistyczny, szczęśliwy, obudził w wielu z nas ziarenko niesienia pomocy innym” …
  Dyrektor Szkoły Danuta Samul podsumowując spotkanie podziękowała za ciekawą i pouczającą lekcję historii, geografii, przyrody, języka obcego.
  Ks. Floriana Cieniucha będziemy wspominać jako radosnego, optymistycznego, pomocnego, wytrwałego człowieka – misjonarza Wenezueli.
  Dziękujemy!
  Joanna Nowakowska
 
 
 
2017-10-26 - Wojewódzki Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni Patriotycznych
26 października 2017r. odbył się Wojewódzki Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni Patriotycznych. Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Drążnej reprezentowały:
Samanta Pietrzak - recytacja ("Mazowsze" K. K. Baczyński) Roksana Chojnacka - śpiew ("Modlitwa dziewczynki" z repertuaru Darka Malejonka zespołu Maleo Reggae Rockers).
Obie uczennice zaprezentowały się znakomicie. Samanta za swoją recytacje otrzymała wyróżnienie, a Roksana wyśpiewała 3 miejsce.
Gratulujemy!
 
 
 
2017-10-24 - projekt "Poczytajmy" w przedszkolu w Piotrowicach
24 października 2017r. w ramach projektu „Poczytajmy” uczennice koła języka angielskiego - Andżelika, Martyna i Natalia wraz z opiekunem p. Martą Grabarską odwiedziły dzieci z przedszkola Mali Odkrywcy w Piotrowicach. Tematem przewodnim spotkania z przedszkolakami były zwierzątka. Dzieci wysłuchały wierszyków recytowanych przez uczennice, a następnie nauczyły się tańca pokazywanego przez małpkę, konika i lwa. Przedszkolaki pomalowały tez rysunek małpki, a na końcu, każdy z nich otrzymał "medal". Dzieci z przedszkola i uczennice z naszej szkoły były bardzo zadowolone ze spotkania.
 
 
 
2017-10-24 - goście z Młodojewa z Cienina Zabornego na spektaklu "Kraina bajek z przymrużeniem oka"
     Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Drążnej 24 października 2017r. odwiedzili sympatyczni goście z Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z Młodojewa i z Cienina Zabornego, w ramach współpracy pomiędzy placówkami. Mali milusińscy wraz ze swoimi opiekunami zostali zaproszeni, aby obejrzeć spektakl teatralny pt. „Kraina bajek z przymrużeniem oka”.
     Zdolni gimnazjaliści - Dominika Purul, Samanta Pietrzak, Patryk Mikołajczyk, Andżelika Skoczkowska, Martyna Miara, Dominika Stępniak, Dawid Żak, Oliwia Król, Dominika Kujawa, Dominika Najdzińska, Zuzanna Płuciennik, Weronika Mikołajczyk, Martyna Zaparta - urzekli grą aktorską przedszkolaków, którzy w wielkim skupieniu śledzili przygody bajkowych postaci - Baja, Jasia i Małgosi, Baby Jagi, Złej Królowej, Fantazji i Krasnoludków. Zaś wesołymi piosenkami zachwyciła Roksana Chojnacka. Zaczarowany świat został wykreowany przy pomocy strojów, scenografii, a przede wszystkich mistrzowskiemu wcieleniu się w swoje role młodych artystów, którzy przygotowali sztukę pod czujnym okiem Pani Anny Kozłowskiej. Gromkie brawa, dyplom z podziękowaniem, a przede wszystkim uśmiechnięte i szczęśliwe buzie przedszkolaków to najpiękniejsza nagroda jaką otrzymali utalentowani aktorzy.
     Oczywiście nie obyło się bez pamiątkowego zdjęcia, a także niespodzianki dla uroczych gości, którą przygotowała Pani Dyrektor Danuta Samul - koszyczek pełen słodkości. Na koniec spotkania dzieci zostały oprowadzone po szkole przez swoich starszych kolegów, a potem odprowadzeni do autobusów, aby w doskonałych humorach wrócić do swoich przedszkoli.
 
 
 
2017-10-23 - Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w piłce nożnej halowej
23 października 2017r. w Zagórowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w piłce nożnej halowej. W zawodach udział wzięło 13 szkół naszego powiatu. Szkoła Podstawowa z Drążnej znalazła się w grupie z uczniami z Lądku i z Ciążenia. W obu meczach grupowych nasi uczniowie ponieśli porażki: z Lądkiem 2:0 i z Ciążeniem 1:0 odpadając tym samym z dalszej części turnieju. Nasza drużyna zajęła ostatecznie miejsce IX-XII. Szkolę naszą reprezentowali: Oskar Zawodny, Mateusz Kukulski, Mateusz Radecki, Daniel Domiński, Wojciech Blimka, Kamil Czerniejewski, Tomasz Szklarek, Jakub Kuchowicz, Kacper Golak.
 
2017-10-02 - pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły
   20 października 2017r. był niezwykłym dniem dla Pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, którym przypieczętowali swój oficjalny i pełnoprawny udział w życiu szkolnym.
   Uroczystość ślubowania rozpoczęła się występem - niespodzianką przygotowaną przez starszych kolegów i koleżanki pod czujnym okiem pani mgr Anny Kozłowskiej. Bardzo ciekawa i zabawna część artystyczna dotyczyła rozważań nad tym, czy w dzisiaj, w dobie komputerów i internetu, bajki nadal są potrzebne.
   Później mocno już rozbawione i odstresowane Pierwszaki wyszły na scenę, by wykazać się swoimi zdolnościami aktorskimi i wokalnymi. Po prezentacji swoich umiejętności artystycznych pierwszoklasiści zostali poddani testom wiedzy oraz sprawności. Sporo śmiechu wśród publiczności wywołały miny Pierwszaków po wypiciu specjalnego „eliksiru mądrości”.
   Po zaliczeniu tego trudnego egzaminu przez wszystkich uczniów klasy I, pani Dyrektor Danuta Samul przystąpiła do pasowania ich na uczniów, włączając tym samym Pierwszoklasistów do braci uczniowskiej. Należą teraz do niej także: Michał Kwiatkowski, Alan Ludwiczak, Nikodem Stasiak, Krystian Sypniewski oraz Izabela Wrzesińska.
   Na zakończenie wszyscy przybyli goście oraz główni bohaterowie naszej uroczystości spędzili czas przy słodkim poczęstunku.
   Wszystkim Pierwszoklasistom oraz ich Rodzicom życzymy wielu sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy oraz samych radosnych dni w murach nowej szkoły.
 
 
 
 
 
2017-10-19 - Powiatowy Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej
W dniu 19 października odbył się Powiatowy Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej. Oddziały gimnazjalne Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej reprezentowały:
Samanta Pietrzak - recytacja, Andżelika Skoczkowska - recytacja, Roksana Chojnacka - śpiew, Dominika Purul - śpiew.
W kategorii recytacja Samanta wywalczyła 1 miejsce! W kategorii śpiew - Roksana zajęła miejsce 3.
Obie dziewczyny wezmą udział w finale wojewódzkim!
Gratulujemy sukcesów!
 
 
 
2017-10-19 - Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt i chłopców
19 października 2017r. na hali w Koszutach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w drużynowym tenisie stołowym w kategoriach dziewcząt i chłopców. Naszą szkołę reprezentowali Sandra Górna i Weronika Gorzelańczyk oraz Michał Król i Dawid Żak. Chłopcy po wygraniu 3:0 meczu grupowego ze szkołą z Wólki zajęli pierwsze miejsce w grupie. W półfinale musieli uznać wyższość chłopców z Ostrowitego ulegając im 3:1. W meczu o trzecie miejsce ponownie zmierzyli się z chłopcami z Wólki. Wygrywając ten mecz 3:1 uplasowali się na trzecim miejscu w rozgrywanych zawodach.
Dziewczęta w swojej grupie przegrały 3:0 z uczennicami z Ostrowitego i Kowalewa Opactwa. Potyczki w grupie zakończyły na trzecim miejscu, a całe zawody na V-VI miejscu.
 
 
 
2017-10-16 - Dzień Walki z Głodem
Dzień Walki z Głodem
Jak co roku, 16 października w naszej szkole obchodzony jest Dzień Walki z Głodem. Członkowie Szkolnego Koła PCK zorganizowali akcję pod hasłem ,,Podziel się kanapką”.
Celem jej było uświadomienie społeczności szkolnej wagi istniejącego problemu, jakim jest głód widoczny na co dzień wśród polskich dzieci. Przygotowane kanapki rozdawane były w trakcie przerw lekcyjnych. W tym dniu nikt nie był głodny i każdy miał poczucie, że niewiele trzeba, aby uszczęśliwić drugą osobę.
 
 
 
201-10-16 - Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w unihokeju chłopców
16 października 2017r. w Kowalewie Opactwie rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu w unihokeju chłopców. Do zawodów zgłosiły się drużyny z aż jedenastu szkół.
W pierwszym etapie zespoły podzielone zostały na cztery grupy. Chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Drążnej rywalizowali w grupie z drużynami z Kowalewa Opactwa i z Ciążenia. W pierwszym spotkaniu ulegli uczniom z Kowalewa 1:0, a w drugim odnieśli nad drużyną z Ciążenia zwycięstwo 2:0. Dało to drużynie drugą lokatę w grupie i awans do ćwierćfinału.
W kolejnej fazie rozgrywek zawodnicy Drążnej zmierzyli się z uczniami ze Słupcy wygrywając z nimi 1:0. W półfinale znowu zwyciężyliśmy 1:0, tym razem ze szkołą z Trąbczyna.
W finale rozgrywek ponownie zmierzyliśmy się z gospodarzem - Kowalewem Opactwem, i ponownie tak, jak w rozgrywkach grupowych, musieliśmy uznać ich wyższość przygrywając 1:0. Ostatecznie uczniowie z Drążnej zajęli w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego II miejsce.
Szkołę w Mistrzostwach reprezentowali: Oskar Zawodny, Kamil Czerniejewski, Dawid Żak, Tomasz Szklarek, Michał Król, Mateusz Czerniak, Mateusz Podlasiński, Mateusz Radecki, Krzysztof Śniegowski, Mateusz Kukulski.
 
 
 
2017-10-13 - Święto Komisji Edukacji Narodowej
   13 października 2017r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość przygotował Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Moniki Barańskiej. Uczniowie złożyli Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły najlepsze życzenia z okazji ich święta. Do życzeń dołączyła się także Pani Dyrektor Danuta Samul.
   Dzień Komisji Edukacji Narodowej jest okazją do podziękowań nauczycielom i pracownikom szkoły za ich pracę. Jest też okazją, by wręczyć pracownikom oświaty nagrody. Nagrodą Dyrektora szkoły zostali uhonorowani: mgr Monika Barańska, mgr Barbara Bereszyńska, mgr Marta Grabarska, mgr Justyna Gola, mgr Anna Kozłowska, mgr Agnieszka Królikowska, mgr Anna Majdecka, mgr Marcin Majdecki, mgr Joanna Nowakowska, mgr Edyta Selka, mgr Grzegorz Wysocki, a wśród pracowników niepedagogicznych pani Joanna Skrzydlewska.
   6 października 2017r. mgr Mirosław Jadrych otrzymał na gminnych obchodach Święta Komisji Edukacji Narodowej Nagrodę Wójta Gminy Słupca, a 20 paźdzernika 2017r. otrzymał z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nadany przez Ministra Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy sukcesów i zadowolenia z pracy!
 
 
 
 
2017-10-05 - Turniej unihokeja o puchar Wójta Gminy Słupca
   05 października 2017r. na hali sportowej w Kowalewie Opactwie rozegrany został turniej unihokeja o puchar Wójta Gminy Słupca w kategorii dziewcząt i chłopców. Drużyna chłopców rywalizowała z dwiema drużynami  z Kowalewa Opactwa oraz z chłopcami z Cienina Zabornego. Wygrana 3:0 z chłopcami z Cienina Zabornego, bezbramkowy remis z drugą drużyną z Kowalewa oraz porażka 1:0 z pierwszą drużyną z Kowalewa dała nam ostatecznie III miejsce w turnieju.
   Dziewczęta rywalizowały w grupie z Cieninem Zabornym i II drużyną z Kowalewa. Z pierwszą uzyskali bezbramkowy remis, natomiast w drugim meczu grupowym pokonali II drużynę z Kowalewa 6:0. W półfinale nasz zespół wygrał z e szkoła z Cienina Kościelnego 2:0. W finale dziewczęta z naszej szkoły uległy pierwszej drużynie z Kowalewa Opactwa 0:3 zajmując ostatecznie II miejsce w turnieju.
   Szkolę naszą reprezentowali: Justyna Gronowska, Sandra Górna, Iza Andrzejak, Natalia Król, Dominika Najdzińska, Martyna Miara, Wiktoria Szygenda, Dominika Kujawa, Oliwia Król, Weronika Mikołajczyk, Dominika Stępniak, Kamila Kwiecińska oraz Damian Baranowski, Dominik Stasiak, Daniel Domiński, Mateusz Podlasiński, Michał Król, Oskar Zawodny, Mateusz Radecki, Mateusz Czerniak, Kamil Czerniejewski, Dawid Żak, Wojciech Rewers, Tomasz Szklarek.
 
2017-09-30 - sprzątanie cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Kochowie
 
 
 
 
2017-09-29 - Noc Naukowców
Raz w roku fizycy, chemicy, biolodzy, historycy, geografowie, informatycy i przedstawiciele innych dziedzin otwierają swoje laboratoria, aby pokazać wszystkim chętnym, jak ciekawa jest ich praca i pasja.
Noc Naukowców to europejska impreza odbywająca się tego samego dnia w całej Europie. W tym roku odbyła się 29 września 2017r. na Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Przyrodniczym, Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytecie Ekonomicznym i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-sieciowym. Nadrzędnym celem imprezy jest zmiana wizerunku naukowca i zachęcenie młodzieży do podejmowania kariery naukowej, a także zbliżenie naukowców i społeczeństwa oraz stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań w atmosferze zabawy.
Podczas Nocy Naukowców na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczniowie brali udział w wielu ciekawych warsztatach. Fani kryminału także znaleźli coś dla siebie. Jak co roku mogli uczestniczyć w warsztatach CSI - Kryminalne Laboratorium Wydziału Biologii, gdzie dowiedzieli się, jak zbierać ślady albo na czym polega praca entomologa sądowego Dla uczestników przygotowano konkursy, warsztaty i pokazy w ponad 40 miejscach na terenie całego miasta. Młodzież wróciła zadowolona z wyjazdu.
 
 
 
2017-09-29 - Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!
 
29 września 2017r. obchodziliśmy po raz VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W tym roku akcja została przeprowadzona w szkole w czasie zajęć matematyki oraz w czasie przerw (29 IX) oraz w kilku miejscowościach Gminy Słupca (30 IX). Wyruszyliśmy, by pod hasłem Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają! przeegzaminować napotkane osoby ze znajomości tabliczki mnożenia. Zdecydowana większość egzaminowanych pomyślnie rozwiązywało zadania i otrzymało imienny certyfikat Eksperta Tabliczki Mnożenia. Niestety byli też tacy, którzy "wymknęli się" naszym egzaminatorom - nie mieli wolnego czasu na udzielenie nam odpowiedzi.
Egzamin składał się z 5 pytań - zadań opierających się na tabliczce mnożenia, a Ekspertem został każdy, kto poprawnie rozwiązał każde z nich.
Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić te zaległości, a dorośli mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością (nie)trudnych przypadków mnożenia. Gratulujemy wszystkim Ekspertom ich wiedzy!
Dziękujemy wszystkim, którzy poddali się egzaminowi i wzięli udział w naszej akcji!
Do zobaczenia za rok!
 
 
 
2017-09-28 - zabawa integracyjna
28 września 2017r. odbyła się dyskoteka, na której uczniowie klasy VII zostali oficjalnie przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej.
Z tej okazji klasa VII przygotowała krótką część artystyczną. Uczniowie wspólnie zaśpiewali wymyśloną przez siebie piosenkę na znaną przez wszystkich melodię „Gdy strumyk płynie z wolna”:
Gdy słońce rano wstaje, z radością budzę się
I wyskakuję z łóżka, do Drążnej wybiec chcę!
A w szkole, jak to w szkole, przygoda czeka mnie,
Codziennie coś nowego w mej klasie dzieje się
Książki, liczby, śpiewy, zabawy, tańce, ruch,
Co dzień dobre maniery – ich uczę się za dwóch!
To nasza siódma klasa wita każdego was,
I obiecuje grzecznie aniołki będą z nas.
Następnie w formie śmiesznych rymowanek przedstawili każdego siódmoklasistę. Nie mogło również zabraknąć tradycyjnego obcinania uszu przez wychowawcę p. A. Królikowską.
Po tej ciekawej części artystycznej przyszedł czas na wspólną zabawę.
 
 
2017-09-28 - Bezpieczna droga do szkoły
Bezpieczna droga do szkoły
 
Komenda Powiatowa Policji w Słupcy wspólnie z miejscowym oddziałem marketu „Mrówka” przygotowała zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Drążnej. Hasłem spotkania była „Bezpieczna droga do szkoły”. Policjant uczył, jak bezpiecznie poruszać się po drogach, a przedstawiciele marketu zadbali, aby dzieci były widoczne i wręczyli uczestnikom zajęć odblaski.
 
Specjalne zajęcia o bezpieczeństwie zorganizowano dla uczniów klasy I. 28 września 2017r. dzieci w Drążnej odwiedził policyjny profilaktyk oraz przedstawiciele marketu MRÓWKA w Słupcy wraz z maskotką. Asp.szt. Dariusz Nowicki z Wydziału Prewencji przypomniał uczniom podstawowe zasady ruchu drogowego dla pieszych, tak by zarówno droga do, jak i ze szkoły, była dla nich bezpieczna. Dzieci dowiedziały się, jak działają odblaski i dlaczego ich noszenie jest tak ważne dla ich bezpieczeństwa. Odpowiadając na pytania policjanta same opowiedziały, jak pieszy powinien korzystać z chodnika i jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię. Na pamiątkę spotkania dzieci otrzymały elementy odblaskowe przekazane przez przedstawiciela marketu. Była też okazja do zabaw z maskotką i zrobienia sobie wspólnych zdjęć.
 
tekst i zdjęcia na podstawie materiałów KPP Słupca
 
 
 
2017-09-27 - Zajęcia warsztatowo-filmowe: „Totalitaryzm – nigdy więcej!”
Zajęcia warsztatowo-filmowe: „Totalitaryzm – nigdy więcej!”
 
W tym roku mija 78 lat od wybuchu II wojny światowej. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej doskonale wiedzą, kim był Adolf Hitler i zdają sobie sprawę, że to agresywna polityka zagraniczna nazistowskich Niemiec doprowadziła do wybuchu wojny.
Czy to możliwe, żeby współczesne państwo demokratyczne stało się państwem totalitarnym? Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy zajęć warsztatowo-filmowych: „Totalitaryzm – nigdy więcej!”, które odbyły się w szkole 27 września 2017 r.
Pierwszym punktem programu były warsztaty dotyczące definicji „państwa totalitarnego”, prowadzone przez nauczyciela historii p. B. Bereszyńską. Uczniowie pracując w grupach i korzystając z tekstów źródłowych zdefiniowali państwo totalitarne, zwracając szczególną uwagę na wpływ władzy na społeczeństwo.
Następnie uczestnicy wspólnie zastanawiali się, czy ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech może na nowo zakorzenić się w jakimś demokratycznym państwie, takim jak Polska. Podstawą do rozmyślań na ten temat była projekcja filmu Dennisa Gansela „Die Welle” („Fala”) z roku 2008. Akcja filmu dzieje się podczas tygodnia projektowego w pewnej niemieckiej szkole średniej. Film pokazuje, w jaki sposób bohaterowie, którzy kilka dni wcześniej zastrzegali, że w dzisiejszych czasach nie może powstać taki twór jak system totalitarny stają się jego współautorami.
Podczas oglądania „Fali” uczniowie wypełniali karty pracy, przygotowane przez germanistkę p. A. Królikowską, a w trakcie przerw prowadzili żywą dyskusję, nawiązując do wiedzy zdobytej podczas warsztatów.
 
 
 
2017-09-18 - Szkolenie profilaktyczne "Ciekawość nie zawsze się opłaca"
18 września 2017r. uczniowie klasy VII uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych pt.: „Ciekawość nie zawsze się opłaca”. Warsztaty miały na celu uświadomienie młodym ludziom, że sięganie po używki nie jest przejawem dorosłości, lecz początkiem problemów we wszystkich sferach życia. Uczniowie dowiedzieli się, jak powstaje uzależnienie, poznali negatywne skutki zażywania substancji psychoaktywnych. Zajęcia profilaktyczne przeznaczone były także dla pracowników szkoły - Dyrektor szkoły D. Samul i wychowawczyni kl. VII A. Królikowska uczestniczyły w szkoleniu z programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna.
Organizatorem szkoleń i warsztatów była Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
 
78 rocznica wybuchu II wojny światowej
78 rocznica wybuchu II wojny światowej
 
15 września 2017 roku odbył się w naszej szkole apel upamiętniający 78 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, co dokładnie wydarzyło się 1 i 17 września 1939 roku. Prowadząca uroczystość – Samanta Pietrzak przedstawiła okoliczności ataku Hitlera i Stalina na Polskę oraz przebieg pierwszych walk o zachowanie niepodległości. Prezentacja multimedialna, przygotowana przez Dominikę Purul, przybliżyła uczniom największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości, zapoznała z najważniejszymi bitwami kampanii wrześniowej. Słuchaczy bardzo poruszyła piosenka pt. „Warto jest wierzyć” w wykonaniu Roksany Chojnackiej. Tłem do tego utworu był pokaz zdjęć przygotowany przez ucznia Maksymiliana Kusiołka. Montaż słowno-muzyczny o charakterze patriotycznym miał uświadomić wszystkim, jakie konsekwencje niesie za sobą wojna i jak łatwo „człowiek staje się człowiekowi wilkiem”. Nawiązując do aktualnej sytuacji w Europie i na świecie, zwrócono uwagę, że warto pielęgnować swoją tożsamość i historię oraz pamiętać o tych, którzy oddali życie dla Ojczyzny.
 
2017-09-13 - Spotkanie integracyjne klasy VIIa
Dnia 13 września 2017 r. odbyło się spotkanie integracyjne uczniów klasy VIIA. Spotkanie, którego celem była dobra zabawa i integracja zespołu klasowego odbyło się na terenie szkoły.
Pierwszym punktem programu było stworzenie przez uczniów „Kapsuły Czasu”, która zostanie otwarta dopiero w czerwcu 2019 roku. Następnie uczestnicy mieli okazję wykazać się w wielu ciekawych konkurencjach i zabawach zorganizowanych przez p. A. Królikowską i p. M. Jadrycha. Rywalizacja była zacięta, a swoimi wrażeniami uczniowie dzielili się na zakończenie programu przy wspólnym posiłku.
 
 
 
2017-09-07 - Narodowe Czytanie Wesala
Nasi uczniowie z klasy VIIa i IIb biorący udział w tegorocznej akcji Narodowe Czytanie Wesela.
 
 
 
2017-09-04 - Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018
    4 września 2017r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018. Pani Dyrektor Danuta Samul powitała gości, uczniów, rodziców oraz pracowników i nauczycieli szkoły. Szczególnie ciepło powitała uczniów klasy I i klasy VII, które po raz pierwszy pojawiły się murach naszej szkoły.
    W swoim przemówieniu Dyrektor szkoły przypomniała największe osiągnięcia i dokonania z historii dotychczasowego gimnazjum, które w wyniku reformy systemu edukacji przekształcone zostało w szkołę podstawową, a na ręce Wójta Gminy Słupca Pani Grażyny Kazuś oraz Przewodniczącego Rady Gminy Słupca Pana Jerzego Kopczyńskiego złożyła podziękowania za umożliwienie przez Organ Prowadzący szkołę kontynuowania edukacyjnych tradycji szkoły w Drążnej. Nie mniejsze podziękowania skierowała także do Rodziców oraz  mieszkańców Drążnej i okolic, którzy wspierali szkołę w staraniach o jej pomyślną przyszłość.