Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
Wizja szkoły
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej jest szkołą, która stwarza warunki do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju ucznia. Wspiera go w procesie nabywania wiedzy, umiejętności, nawyków i postaw. Zapewnia przygotowanie do kontynuacji nauki i życia zgodnie z uniwersalnymi wartościami etycznymi.
 
Misja szkoły
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej jest miejscem, w którym każdy czuje się bezpieczny, potrzebny i doceniany. Zdobyta przez uczniów wiedza i umiejętności pozwalają im odnieść życiowy sukces, a oni sami stają się odpowiedzialnymi obywatelami, gotowymi podjąć wyzwania zmieniającego się świata.
 
 
A A A                
dodaj stronę do ulubionych